Amstelveen

Broersepark Annakerk en Engelbewaarderschool Café ’t Hert in Amstelveen Arme kinderen moeten naar Veenhuizen Buitenplaats Wester-Amstel: Stukje paradijs aan de Amstel Amsterdam drukt stempel op Amstelveen Amstel krijgt een eiland Banpaal Amsteldijk: tot hier en niet verder De herberg van Kalf De Lange Brug naar museum Burgerweeshuis redt bovenland Blustoren kruitfabriek De Oude Molen Amstelveen verzet zich tegen aanleg bos Amsterdammers bouwen buitenhuizen aan Amstel Brede sloot was haven Amstelveen Bankraskerk, monument van Samen Op Weg De Amstel ligt boven het maaiveld Amstelveen kent verscholen bunkertje Amstelveen lokt forensen met parken

Blustoren kruitfabriek De Oude Molen

In het Amstelveense deel van Ouderkerk, aan de Amsteldijk Zuid, is De Oude Molen een tastbare herinnering aan een ooit levendige bedrijfstak. De watertoren, eigenlijk een blustoren, was een onmisbare voorziening bij deze hoogst explosieve fabriek. Voor Ouderkerkers was de kruitfabriek tegelijkertijd ramp én zegen. Velen vonden er een bestaan, altijd was er de angst voor ontploffingen.

>

Veldwachters jagen menigte met sabel uiteen

Aan het begin van de vorige eeuw schoot de socialistische gedachte maar aarzelend wortel in Amstelveen. In 1908 werd de plaatselijke afdeling Ouder- en Nieuwer-Amstel van de SDAP opgericht, de voorloper van de PvdA. Hoezeer een verkiezingsbijeenkomst uit de hand liep, vertelt Peter van Schaik in zijn historische column voor rtvAmstelveen.

Van Schaik: ‘Het lag voor de hand dat men aan de vooravond van een verkiezing naar buiten wilde treden. Daarom werd er een prominente spreker uitgenodigd, Het was F. Hugenholtz, een ex-dominee. Hij zou bij die gelegenheid debatteren met een voorman van de Rooms Katholieke Staatspartij uit Amsterdam. Er was een bovenzaaltje gehuurd in restaurant Paardenburg aan de Amstelzijde.’  De Amstelzijde ligt in het Amstelveense deel van Ouderkerk. ‘De Ouderkerkse pastoor Graaf had tijdens de zondagsmis geadviseerd om niet naar die debatavond te gaan. Dat had hij beter niet kunnen doen want dat wakkerde de nieuwsgierigheid van zijn toehoorders aan.’

>

Zea

Zea begint als avontuurlijke indierockband, in eerste instantie opererend vanuit het Amstelveense Uilenstede. Vanaf 2008 is zea een eenmansformatie, bestaand uit Arnold de Boer. Zijn muziek valt op door het gebruik van samples, dance-elementen en Afrikaanse invloeden die worden verweven in speelse liedjes met een grillige structuur. De Boer is vanaf 2009 ook zanger/gitarist in The Ex.n

>

Kruiskerk: monumentaal gebouw voor liturgie

Wie vanuit Amsterdam via de Amsterdamseweg en de Keizer Karelweg naar het Stadshart van Amstelveen gaat, ziet links achter een vijver de Kruiskerk liggen. Deze kerk was in 1951, het jaar van oplevering, een voor protestantse begrippen opzienbarend gebouw.

>

Osdorp Posse

Uitvinders, pioniers en belangrijkste exponent van de Nederhop:hiphop met Nederlandstalige raps, inclusief geheel eigen taalgebruik. Aanvankelijk geboycot door radio en media, maar nu enorm populair bij jongeren. Eén van de pijlers waarop de faam is gebouwd, zijn de live-optredens. De band is één van de beste Nederlandse live-acts.n

>

Amstelveen verzet zich tegen aanleg bos

Amstelveen is een stad in het groen. Dat komt onder meer omdat enkele buurten grenzen aan het Amsterdamse Bos. Je kunt het je nu niet meer voorstellen, maar aanvankelijk verzetten Amstelveners zich tegen de aanleg van dit bos.

>

Nes aan de Amstel is een ‘pyjamadorp’

In zijn historische column voor rtvAmstelveen noemt Peter van Schaik Nes een ‘pyjamadorp, want bedrijfsleven is er maar mondjesmaat. En een middenstander moet men hier ook niet zoeken. In het verleden was er een groot aantal kleine winkels maar die zijn allemaal verdwenen.’

>

Brede sloot was haven Amstelveen

Bij Amstelveen denk je niet meteen aan fabrieken. De plaats en gemeente zijn immers al lange tijd een typische forensengemeenschap. In Amstelveen moesten de werkende mensen hun brood meestal buiten de gemeente in Amsterdam op Schiphol of in de Aalsmeerse veiling verdienen.

>

Mathilde Santing

Eigenzinnige cover-koningin met een aristocratische stem.n

>

Dirk moest dienen

Dirk uit Bovenkerk moest als vijftienjarige jongen de kost voor zijn moeder verdienen. Dat was in 1821. Zijn vader was overleden toen Dirkje zeven jaar was. In zijn historische radiocolumn voor rtvAmstelveen vertelde kenner van de lokale geschiedenis Peter van Schaik over het leven van Dirk. Van Schaik vraagt zich af waarom de jongen die immers kostwinner was toch in militaire dienst moest. Is er met de armenadministratie gesjoemeld?n nEnkele jaren geleden is het boek ‘Arm in Amstelveen’ verschenen (uitgave Vereniging Historisch Amstelveen). Peter van Schaik: ‘Het heeft ten onrechte weinig aandacht getrokken; de inhoud is interessant genoeg. Het gaat over de periode 1750-1850. Het is onvoorstelbaar hoe veel er toen geleden is door arme mensen. Bij het beschrijven dreigt echter het gevaar dat het abstract blijft. De individuele mens blijft gemakkelijk buiten schot. Het is een pluspunt van dit boek dat daarin het leven van een aantal mensen aan de hand van archiefstukken is uitgeplozen. Het is dan verbazingwekkend wat er allemaal schriftelijk is vastgelegd over mensen zonder maatschappelijk aanzien.’n n 

>