QR route Stelling van Amsterdam: Zuidoostfront

De QR route Stelling van Amsterdam komt langs alle 42 forten van deze 135 kilometer lange verdedigingslinie rondom de hoofdstad.

De QR route Stelling van Amsterdam komt langs alle 42 forten van deze 135 kilometer lange verdedigingslinie rondom de hoofdstad. Om de QR route overzichtelijk en toegankelijk te maken, is de route onderverdeeld in verschillende onderdelen, de zogenaamde ‘fronten’. Een front bestaat uit een ensemble van forten en andere objecten zoals batterijen, sluizen en liniedijken die tezamen een ruimtelijk verdedigingssysteem vormden.

Deze route gaat langs het Zuidoostfront dat loopt vanaf Fort bij Abcoude tot aan het Muiderslot. Lees hier het inleidende verhaal over Zuidoostfront