QR route Stelling van Amsterdam: Noordwestfront

De QR route Stelling van Amsterdam komt langs alle 46 forten en batterijen van deze 135 kilometer lange verdedigingslinie rondom de hoofdstad.

De QR route Stelling van Amsterdam komt langs alle 46 forten en batterijen van deze 135 kilometer lange verdedigingslinie rondom de hoofdstad. Om de QR route overzichtelijker en toegankelijker te maken, is de route onderverdeeld in verschillende stukken, de zogenaamde ‘fronten’. Een front bestaat uit een ensemble van forten en andere objecten zoals batterijen, sluizen en liniedijken die tezamen een ruimtelijk verdedigingssysteem vormden.

Deze route gaat langs het Noordwestfront dat loopt vanaf Fort bij Marken-Binnen tot aan Damsluis in de Wijkertocht en is 40,8 km lang. Lees hier het inleidende verhaal over het Noordwestfront voordat u aan de route begint.