Koninkrijk – Fietsroute Haarlem

In de beginjaren van het nieuwe koninkrijk hebben diverse personen, instellingen en ontwikkelingen hun stempel gedrukt op de verdere vorming van het land en onze identiteit.

In de beginjaren van het nieuwe koninkrijk hebben diverse personen, instellingen en ontwikkelingen hun stempel gedrukt op de verdere vorming van het land en onze identiteit. De 200 jaar Koninkrijk-route door Haarlem komt langs een aantal plekken in de stad waar deze sporen nog aanwezig zijn. Soms heel zichtbaar, soms meer verborgen. De plekken hebben met elkaar gemeen dat zij allen op een of andere manier verbonden zijn met de vorming van de Nederlandse Staat. De route door Haarlem richt zich met name op de eerste honderd jaar van het koninkrijk, hoewel ook een uitstapje naar recentere tijden gemaakt wordt. Zo komt de route langs buitenhuizen van personen die een cruciale rol hebben gespeeld in de totstandkoming van nationale instituties, zoals de Nederlandse Bank of de eerste waterleiding van het land. Een aantal plekken hangt samen met de betrokkenheid van koning Willem I bij de modernisering van ons land, bijvoorbeeld de eerste spoorwegen en de nijverheidstentoonstellingen. Belangrijke historische momenten uit 200 jaar Koninkrijk passeren ook de revue: de strijd tussen de Oranjegezinden en de Patriotten, de rol van Radio Oranje in de woelige oorlogsjaren, en de verdediging van het land door stellingen en waterlinies. Ook de band tussen de provincie en de Oranjes blijft niet onbesproken: zo gebruikte de moeder van koning Willem I, prinses Wilhelmina van Pruisen, het huidige provinciehuis graag als zomers buitenverblijf.

Deze route is ontwikkeld ter ere van het 200 jarig bestaan van het Koninkrijk der Nederlanden in 2014. Er is ook een speciaal routeboekje uitgegeven. Dit boekje kunt u online bekijken of gratis afhalen (zolang de voorraad strekt) bij:
Paviljoen Welgelegen – Dreef 3
VVV Haarlem – Grote markt 2
Teylers Museum – Spaarne 16

Voor meer informatie over de campagne 200 jaar Koninkrijk en de routes klik hier.