In de voetsporen van Frans Hals

Frans Hals is een van de beroemdste schilders uit de Gouden Eeuw.

Frans Hals is een van de beroemdste schilders uit de Gouden Eeuw. Zijn schilderijen hangen over de hele wereld, maar geen enkel museum heeft zo’n bijzondere collectie aan schutterstukken en groepsportretten als het Frans Hals Museum in Haarlem. De in Antwerpen geboren schilder groeide op in Haarlem en leefde zijn hele leven in deze stad. Op zijn schilderijen komt de stad Haarlem zelf niet voor, maar wel haar inwoners. Als productief portrettist legde Hals de belangrijke Haarlemmers van zijn tijd vast.¬†Naast deze formele portretten, vervaardigde Hals menig schilderij met figuren uit het Haarlemse straat- en kroegleven. Drinkende, rokende en muziekmakende mannen en vrouwen bevolken vele van zijn doeken. Ze zijn met vlotte toets en aanstekelijke spontaniteit geschilderd, zoals zijn beroemde ‘Malle Babbe’.

Deze verhalenroute verbindt de personen op zijn schilderijen met plekken in Haarlem. Waar woonden deze mensen en in welke gebouwen hingen zijn schutterstukken oorspronkelijk? De verhalen geven ons een beeld van het Haarlem van Frans Hals en zijn schilderijen worden Рvia de smartphone weliswaar Рbuiten de muren van het museum getoond. We komen meer te weten over hoe enkele bekende Haarlemse gebouwen zoals het stadhuis, de Sint Bavokerk en het Proveniershofje een rol speelden in het leven van de schilder. Ook worden archiefstukken met betrekking tot het leven van de schilder gekoppeld aan bepaalde plekken in de stad. Hieruit blijkt met wie Frans Hals bevriend was, waar zijn kinderen werden gedoopt en dat hij het niet nauw nam met de contributie voor het schildersgilde.

Deze verhalenroute is een aanvulling op de wandeling die Haarlem Marketing in het kader van het Frans Hals Jaar in een brochure heeft uitgegeven. De brochure is te verkrijgen bij de VVV en het Frans Hals Museum.