Historische route Muiden

Ravelijn, bastion, fort – Muiden is ontegenzeggelijk een vestingstad.

Ravelijn, bastion, fort – Muiden is ontegenzeggelijk een vestingstad. Om te beginnen is er natuurlijk het Muiderslot van graaf Floris, maar tijdens de Tachtigjarige Oorlog  (1568-1648) groeide Muiden uit tot een stadje dat moeilijk was in te nemen. Het was onder meer hier bij Muiden dat Holland zich in 1629 achter een waterlinie terugtrok. En een halve eeuw later, in het Rampjaar 1672, groeide die oude waterlinie (van Muiden tot Vreeswijk) uit tot een heuse Hollandse Waterlinie. Op die wijze wist Holland de oprukkende Franse troepen tot staan te brengen. Deze waterlinie zou de basis vormen voor een Nieuwe Hollandse Waterlinie, die tussen 1815 en 1940 werd gerealiseerd. Muiden werd bovendien een schakel in de Stelling van Amsterdam. Het Muizenfort (1877) dateert uit die tijd. In en rond Muiden herinnert nog veel aan vroeger. Wandel maar eens over het Ravelijnspad langs de oostelijke vestingwal.
De route begint bij de Grote Zeesluis in de monding van de Vecht.

Op een oude kaart van Muiden is duidelijk te zien dat de brug (met de zeesluis) over de Vecht het centrum van de oude stad was. Rond het stadje waren ter bescherming aarden wallen opgeworpen. En daaromheen was voor de zekerheid nog een stadsgracht gegraven. De man die een stempel gedrukt heeft op de stad was Adriaan Anthonisz. (1541-1620), landmeter van beroep. Deze Alkmaarder was in zijn tijd dé deskundige als je een vesting wilde bouwen. Het Amsterdamse stadsbestuur had hem dan ook te hulp geroepen voor Muiden. Dit stadje aan de monding van de Vecht beschouwden de Amsterdammers namelijk als voorste verdedigingslinie in het oosten. En als Amsterdammer wilde je wel veilig zijn. Anthonisz. tekende een vesting die was afgestemd op de lokale situatie. Anders dan bijvoorbeeld in Naarden zie je hier geen strakke symmetrische lijnen, maar eerder de vorm van een ellips rond de Vecht. Er kwamen verdedigingswerken van het Muiderslot tot aan de poort naar Weesp. Als onderdeel van de Stelling van Amsterdam maakt Muiden tegenwoordig deel uit van het Werelderfgoed.