We hebben 148 resultaten gevonden

Purmerend saai? Stad toont creatief verleden

Waaraan denk je bij Purmerend? ‘Eentonige buurten.’ ‘Saai uit de kluiten gegroeid dorp.’ Zo luiden de reacties gewoonlijk. Saai? Stap het Purmerends Museum binnen en kijk welk prachtig sieraardewerk hier is gemaakt. Hier groeiden creatieve architecten op. Trek die denkbeeldige grauwsluier over de stad weg en je ziet zowaar een kasteel.

>

Purmerends Museum

Het Purmerends Museum bevindt zich in het oude stadhuis van de gemeente Purmerend. Het stadhuis is gebouwd in 1911 en werd ontworpen door de bekende architect Jan Stuyt. De topcollectie van het museum bestaat uit het vermaarde Jugendstil aardewerk van fabriekjes en ontwerpers die in het begin van de vorige eeuw in Purmerend actief waren. In het museum is voorts veel aandacht voor de graficus Jac. Jongert, een van de belangrijkste kunstenaars die Purmerend heeft voortgebracht. Hij geldt als een van de pioniers van de grafische (reclame) vormgeving in Nederland. Ook besteedt het museum aandacht aan de Purmerendse architecten J.J.P. Oud en Mart Stam.

>

Noordhollandsch kanaal – Alkmaar en Purmerend

In het kader van de tentoonstelling 200 jaar Noordhollandsch Kanaal schreef historicus Maarten Hell voor ons een aantal verhalen over de geschiedenis van dit bijzondere kanaal. Dit derde verhaal gaat over de consequentie van het aanleggen van het kanaal voor de stad Alkmaar.

>

Purmerender Veemarkt

Purmerend was tot de jaren tachtig van de twintigste eeuw een bruisende ‘Marktstad’. De wekelijkse vee- en warenmarkt op dinsdag was allesoverheersend. Aan de Purmerender openlucht veemarkt kwam op 21 februari 2001 abrupt een einde, vanwege een uitbraak van mond- en klauwzeer. Op 10 oktober 2008 kwam de handel in schapen, koeien en nuchtere kalveren weer op gang.

>

De oude verdedigingsbolwerken van Purmerend

De Tachtigjarige Oorlog, ook wel De Opstand genoemd, was een langdurig verzet van de Oranjegezinden tegen de Spaanse overheersing. Dit verzet uitte zich in de uit de geschiedenisboeken bekende ‘Inname van Den Briel’, ‘Het beleg van Alkmaar’ en het ‘Ontzet van Leiden’. De Tachtigjarige Oorlog duurde van 1568 tot 1648. Dat deze rumoerige tijd ook niet zonder slag of stoot aan Purmerend voorbijging blijkt uit het enige in Purmerend overgebleven bolwerk bij het Nassauplantsoen.

>

De vergeten oorlog in het Purmerends Museum

In 2020 is het 75 jaar geleden dat Nederland werd bevrijd en er een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog. Om dit te markeren is het landelijke project 75 jaar vrijheid opgezet, waarbij alle gemeenten in Nederland is gevraagd om hier met evenementen, tentoonstellingen en andere middelen aandacht aan te geven. Ook de stad Purmerend doet mee om op een bijzondere en zichtbare manier stil te staan bij het einde van de oorlog en het begin van een inmiddels 75 jaar durende vrede.

>

Verenigingsgebouw Vooruit in Purmerend

In 1869 werd door een aantal welgestelde Purmerenders de Werkmansvereniging Vooruit opgericht. De vereniging hield zich bezig met de ‘zorg’ voor de arbeiders in Purmerend. De afdeling ‘Woningbouw’ nam ook als eerste het initiatief om buiten de grachtengordel van Purmerend arbeiderswoningen te gaan bouwen. Om aan geld te komen verkocht de vereniging in 1906 grond aan particuliere aannemers. Met het geld kon een verenigingsgebouw worden gebouwd aan het eind van de Vooruitstraat. De zoon van voorzitter H.C. Oud, architect J.J.P. Oud (1890-1963), ontwierp een verenigingsgebouw met vier arbeiderswoningen.

>

Haarlemse bierbrouwers aan Purmerendse Bierkade

Bier was in de middeleeuwen en nog lang daarna de volksdrank bij uitstek. Het was langer houdbaar en had een hogere voedingswaarde dan water. Bovendien was schoon drinkwater schaars en lang niet overal in voldoende mate aanwezig. Het ‘dunne bier’ voor huiselijk gebruik had trouwens maar een alcoholpercentage van 2,5%. De Purmerendse Bierkade was de plek van de bierstekerijen. De naam biersteken is afkomstig van het steken van de vaten bier door een luik aan de voorgevel van cafés. Alle panden aan de Bierkade waren eens in bezit van Haarlemse bierbrouwers, die hevig concurreerden met de Purmerendse brouwers. Diverse panden aan de kade zijn thans monument en de gevelwand is een beeldbepalend onderdeel van de historische binnenstad van Purmerend.

>

De vergeten oorlog. Indische verhalen in het Purmerends Museum.

In 2020 is het 75 jaar geleden dat Nederland werd bevrijd en er een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog. Om dit te markeren is het landelijke project 75 jaar vrijheid opgezet, waar ook het Purmerends Museum aan meedoet met de tentoonstelling ‘De vergeten oorlog. Indische verhalen.’ Het museum werkte hierin onder meer samen met het Indisch Herinneringscentrum in Den Haag.

>

De Koemarkt in Purmerend

In 1484 verleende heer Jan van Egmond het marktprivilege aan het toen nog bescheiden stadje Purmerend. Vanaf dat jaar konden in Purmerend twee jaarmarkten en een weekmarkt gehouden worden. Nadat in 1573 het Ursulinenklooster tijdens de Reformatie verwoest was, werd op deze kaalgeslagen plek, toen Cloosterwerff genoemd, de beestenmarkt gehouden. Toen men in het begin van de zeventiende eeuw de meren rondom Purmerend drooglegde en de visserij minder belangrijk werd voor de stad, groeide de handel in vee en landbouwproducten uit tot de belangrijkste economische pijler van de stad.

>

Indische verhalen in het Purmerends Museum

Om 75 jaar vrijheid te vieren houdt het Purmerends Museum de tentoonstelling De vergeten oorlog. Indische verhalen. Het museum werkte hierin onder meer samen met het Indisch Herinneringscentrum in Den Haag.

>

Werkmansvereniging Vooruit te Purmerend

Arbeiders gaan aan het eind van de negentiende eeuw strijden voor sociale rechtvaardigheid en algemeen kiesrecht. In Purmerend is het de in 1869 opgerichte ‘Werkmansvereniging Vooruit’ die het voor de arbeiders opneemt. De groep mensen die dat deden behoorde duidelijk tot de maatschappelijke elite van de stad. Zij waren aanhangers van het vrijzinnig-liberale ideaal en bekommerden zich om de slechte woontoestanden van de arbeidersklasse.

>