We hebben 269 resultaten gevonden

Zorgvlied, begraafplaats aan de Amstel

Een van de bekendste begraafplaatsen is Zorgvlied. Het ligt fraai aan de Amstel. Markante landgenoten als Harry Mulisch, Martin Bril en Annie M.G. Schmidt zijn op Zorgvlied begraven. Bij de entree van deze Amsterdamse begraafplaats prijkt echter het gemeentewapen van Amstelveen. Erfenis van een verleden tijd.

>

Wester-Amstel ademt de Gouden Eeuw

Rijke families die in de zomer de stinkende stad wilden ontvluchten, kochten een buitenplaats. Liefst aan het water, zodat je er makkelijk kon komen. In de Gouden Eeuw zag je in het voorjaar menige trekschuit over de Amstel varen met de inboedel van gezinnen op weg naar hun zomerverblijf.

>

De Amstel ligt boven het maaiveld

‘Met de Amstelveense geschiedenis kun je alle kanten uit. De onderwerpen liggen voor het oprapen. Laten we maar beginnen met de rivier de Amstel, want dat is het oudste landschapselement van deze omgeving.’

>

Rolpalen langs de Amstel

Rembrandt laat op een aantal tekeningen rolpalen zien, van die opvallende staken die langs de Amstel staan. Op een van de aardigste tekeningen zien we een jager op zijn paard dat een trekschuit voorttrekt. Het tafereel speelt zich af tegenover ‘Het Molentje’, waar nu in Amsterdam de Omval is, en het schip moet een bocht om. De paal staat op de vooruitstekende bocht.

>

Wester-Amstel

Tegenwoordig is Wester-Amstel een plaats voor het genot van landschap, natuur en cultuur voor zo veel mogelijk mensen. Maar ooit is het gesticht voor het genot van particulieren en is het in periodes in gebruik geweest als herberg voor passanten.

>

‘Amsterdam is in de storm geboren’

Amsterdam is door stormen ontstaan. En de eerste bewoners waren geen boeren of vissers, maar handelaren en ambachtslieden. Dat is de overtuiging van hoogleraar Jerzy Gawronski, tevens hoofd archeologie van de gemeente Amsterdam.

>

Kadavers dreven in de Amstel

Dode honden en varkens dreven in de Amstel. Het kon er afgrijselijk stinken. Amsterdam haalde liever drinkwater uit de Vecht dan uit de Amstel. Peter van Schaik vertelde voor rtvAmstelveen hoe onze voorouders flora en fauna vaak beschouwden ‘als een onuitputtelijke bron waaruit men naar believen kon putten’. Milieuzorg bestond niet.

En als er al een maatregel van kracht werd dan was het effect vaak uiterst mager. Peter van Schaik: ‘Zo lees ik dat het bestuur van het Heemraadschap van Nieuwer-Amstel het in 1624 is opgevallen dat er in de Amstel en andere wateren zo veel dode dieren ronddreven: honden, katten, kalveren, varkens en zelfs dode koeien en paarden. Niet alleen werd het water er door verontreinigd, maar het veroorzaakte ook grote stankoverlast. De maatregel bleef echter een slag in de lucht want er was geen sterke arm die op de naleving van het verbod toezag.’ Van alles gaat overboord Peter van Schaik: ‘Overal kwamen huisriolen op de Amstel uit en anders wel op de poldersloten achter de huizen. En wat er door het scheepsvolk overboord werd gegooid zullen wij nooit weten. Bij Amsterdam lekte er regelmatig zout en brak water in de Amstel. Kortom, het is een illusie te denken dat er water van hoge kwaliteit door Amstelland stroomde.’

>