We hebben 396 resultaten gevonden

Ripperda Kazerne: de verdediging van het Koninkrijk

Al tijdens de Tachtigjarige Oorlog tegen de Spanjaarden, gebruikten de Hollanders het onderwater zetten van stukken land als verdedigingsmiddel tegen vijandelijke invallen. Deze inundatiestroken waren onbegaanbaar voor paard en wagen en te ondiep om met boten overheen te varen. Het bleek een succesvolle tactiek, die in de zeventiende en achttiende eeuw met succes buitenlandse legers buiten de deur hield. Kort na zijn aantreden in 1815, besloot koning Willem I om een extra beschermingsgordel voor het westen van het land aan te leggen: De Nieuwe Hollandse Waterlinie. In de loop van de 19de eeuw ontstond er een stelsel van stellingen en waterlinies die het Koninkrijk onneembaar moesten maken. De Stelling van Amsterdam, waartoe de Ripperda Kazerne behoorde, diende als allerlaatste toevluchtsoord waarachter de regering en het leger zich konden verschansen. 

>

Oude spoorbrug Amsterdam-Haarlem

De Oude spoorbrug Amsterdam-Haarlem ligt in de oudste spoorlijn van Nederland (1839). Bij de overgang van breedspoor (Engelse maat) naar normaalspoor (Europese maat) in 1865 verving men de houten brug door een exemplaar met gietijzeren liggers en welijzeren dwarsliggers. Bij een spoorverlegging en spoorverdubbeling rond 1916 is de huidige spoorbrug tot stand gekomen.n 

>

Restant spoorbrug Haarlemmermeerspoorlijn

Restant spoorbrug Haarlemmermeerspoorlijn (Hoofddorp) Restant van de Haarlemmermeerspoorlijnen die Leiden, Haarlem en Amsterdam met elkaar verbond. De spoorlijn loopt dwars door de belangrijke liniewal maar kon snel gedicht worden.n 

>

Hoofdbureau van Politie, Koudenhorn, Haarlem

Het complex Koudenhorn 2 fungeerde van 1770 tot 1810 als Diaconiehuis, Aalmoezenierhuis en Weeshuis. Van 1810 tot 1960 diende het voornamelijk als kazerne. Na verbouwing werd het complex heropend als Hoofdbureau van Politie.

>

Eindenhout

Grenzend aan de zuidwesthoek van de Haarlemmerhout in Haarlem ligt het huis Eindenhout. Dankzij haar prominente ligging is dit bij velen een bekend huis. Het huis en een stuk van de tuin is particulier bezit. De rest van de 4,5 hectare grote buitenplaats is sinds 1962 eigendom van de gemeente Haarlem. Het huis is rijksmonument. Het park is deels toegankelijk en deels vogelreservaat. De buitenplaats kent een lange geschiedenis.

>

De Willemspoort: een vorstelijke toegang

In 1837 was de Amsterdamse Haarlemmerpoort zo vervallen dat deze werd afgebroken en vervangen voor de huidige poort. In 1840 werd de poort feestelijk geopend tijdens de inhulding van koning Willem II. Sindsdien werd de laatste stadspoort van Amsterdam vernoemd naar de nieuwe Oranjevorst. 

>

Paviljoen Welgelegen: zetel van kunst, koninklijke macht en provinciaal bestuur

Het imposante Paviljoen Welgelegen kent een bijzondere geschiedenis. Nu zetelt er het provinciebestuur. Maar voordat het de functie van provinciehuis kreeg, was het een buitenverblijf, paleis en waren er meerdere musea in het gebouw gevestigd. Koning Lodewijk Napoleon en de moeder van koning Willem I, prinses Wilhelmina van Pruisen, hebben hier gewoond. Menigmaal zocht de koning zijn moeder hier op.

>

Stadsorganisten

Sinds de Middeleeuwen kent men al het fenomeen stadsmuziek: openbare muziekbeoefening op kosten van de stad. Dat betrof aanvankelijk de stadspijpers, die voor allerlei ceremoniële gelegenheden werden ‘opgetrommeld’. Zij verdwenen in de loop van 17e eeuw geleidelijk van het toneel. Zij werden vervangen door stadorganisten, een unieke, Nederlandse functie.

>