We hebben 500 resultaten gevonden

Evangelisch Lutherse Gemeente Haarlem

In een stille, tamelijk smalle straat, de Witte Herenstraat, ligt achter een gietijzeren hek een pleintje. De westelijke grens van dit pleintje wordt gevormd door de voorgevel van de Evangelisch-Lutherse kerk. Lees meer

>

Voormalige Droste Fabrieken, Haarlem

Aan het eind van de negentiende eeuw was aan de Grote Houtstraat de kleine chocoladefabriek van J.G. Droste gevestigd. In 1897 verhuisde het bedrijf naar de Veerpolder aan het Noorder Buitenspaarne. Het fabriekscomplex is door de jaren heen steeds verder uitgebreid en groeide met het bedrijf mee.

>

Machinefabriek Figee en de Februaristaking

Op woensdagmorgen 26 februari 1941 legden 380 arbeiders van de machinefabriek Figee in Haarlem het werk neer. Op dinsdagmiddag waren al ongeveer vierhonderd personen bij Conrad en Stork Hijsch in staking gegaan. In de loop van woensdag sloten werknemers van de Haarlemsche Scheepsbouwmaatschappij en van de Haarlemsche Overhemden Industrie ‘Kerko’ zich bij de acties aan. De stakingen op de 25e en 26e zijn de geschiedenis ingegaan als de ‘Februaristaking’.

>

Monument voor Hannie Schaft in het Kenaupark

In de voorbije vijfhonderd jaar heeft Haarlem twee keer zwaar geleden onder een vijandelijke bezetting. In de zestiende eeuw veroverden de Spanjaarden de stad en tussen mei 1940 en mei 1945 heerste de Duitse bezetter. Aan die tragische perioden zijn de namen verbonden van twee vrouwen die zich tegen de vijand verzetten: Kenau Simons en Hannie Schaft. Sinds 3 mei 1982 zijn deze namen in Haarlem op symbolische wijze met elkaar verbonden. Toen onthulde prinses Juliana het standbeeld van Hannie Schaft. Het staat in het Kenaupark.

>

Het lijk van Fake Krist op de Westergracht

De bekendste aanslag van het Haarlemse verzet op een landverrader vond plaats op 25 oktober 1944. Even na half negen ’s morgens vuurde de verzetsman Gommert Krijger de kogels af die een einde maakten aan het leven van Fake Krist. Deze keer was het gelukt.

>

Eglise Wallonne de Haarlem

Op het Begijnhof staat een hervormde kerk waarin nu al meer dan vierhonderd jaar elke zondag een Franse preek te horen is. Van oorsprong is dit de middeleeuwse kerk van de begijnen die eind zestiende eeuw vluchtelingenkerk werd. We hebben het over de Waalse Kerk.

>

Evangelisch Lutherse Gemeente Haarlem

nIn een stille, tamelijk smalle straat, de Witte Herenstraat, ligt achter een gietijzeren hek een pleintje. De westelijke grens van dit pleintje wordt gevormd door de voorgevel van de Evangelisch-Lutherse kerk.

>

Union Chocoladefabriek in Haarlem

In 1901 is de Onderlinge Chocoladefabriek ‘De Nederlandsche Banketbakkersvereniging’ door ongeveer zeshonderd banketbakkers in het leven geroepen. In 1903 kon men starten met de productie van cacao en chocolade. In 1904 kreeg de fabriek de naam N.V. Cacao- en Chocoladefabriek Union. In 1912 telde Union ongeveer honderd werknemers.

>

Hoofdbureau van Politie, Koudenhorn, Haarlem

Het complex Koudenhorn 2 fungeerde van 1770 tot 1810 als Diaconiehuis, Aalmoezenierhuis en Weeshuis. Van 1810 tot 1960 diende het voornamelijk als kazerne. Na verbouwing werd het complex heropend als Hoofdbureau van Politie.

>

ABC Architectuurcentrum/ Historisch Museum Haarlem; Frans Halsmuseum

Hier op het Groot Heiligland bevond zich van 1581-1873 de hoofdingang van het Sint Elisabeth Gasthuis, de Gasthuispoort. De neo-Hollandse renaissance uitbreiding van het gasthuis uit 1895 werd ontworpen door J. Drost en F.G.N. Haitsma Mulier. In 1906 volgde opnieuw een uitbreiding. Het complex sluit goed aan bij de Hollandse renaissance architectuur van het Frans Halsmuseum en herbergt het Historisch Museum Haarlem en het Architectuurcentrum ABC. Het Frans Halsmuseum is hier schuin tegenover.

>

Teylers Museum in Haarlem

Teylers Museum is het oudste museum van Nederland, gebouwd in 1784 en van voorwerpen voorzien dankzij de erfenis van de rijke bankier en koopman Pieter Teyler. Als bezoeker dwaal je langs mineralen, fossielen, tekeningen, schilderijen, natuurkundige instrumenten, munten en penningen, tentoongesteld in sfeervolle historische zalen en vitrines, uitsluitend door daglicht beschenen. Het HollandRoute Routepunt Teylers Museum is een geweldige attractie van groot historisch belang. Inmiddels is het museum kandidaat voor plaatsing op de Werelderfgoedlijst van UNESCO.

Adres: Spaarne 16, Haarlem.

>

Napoleon bezoekt Teylers Museum

Tijdens het verblijf van keizer Napoleon Bonaparte in Noord-Holland in oktober 1811 maakten ook de steden en dorpen in Kennemerland kennis met hun nieuwe heerser. Al was het maar kort, want Napoleon hield van opschieten. Meestal was hij in een flits voorbij.

>