We hebben 430 resultaten gevonden

Kennemerland: de Blauwe Tram

Wie in de Tempeliersstraat in Haarlem omhoog kijkt, ziet daar in een nieuwbouwpand (nr. 53-70) een felgekleurde gevelsteen. Hierop staat de legendarische Blauwe Tram afgebeeld. De Blauwe Tram had daar tot 1957 een halte op het traject Zandvoort-Amsterdam.

>

Het Haarlemmer-meer

Waar eens schepen voeren en stormen raasden, landen nu Boeings. Als je op de dijk van de Ringvaart staat en in de verte de vliegtuigen ziet gaan en komen, is het nauwelijks voorstelbaar dat de Haarlemmermeerpolder die je voor je ziet, eens een binnenmeer was.

>

Het lijk van Fake Krist op de Westergracht

De bekendste aanslag van het Haarlemse verzet op een landverrader vond plaats op 25 oktober 1944. Even na half negen ’s morgens vuurde de verzetsman Gommert Krijger de kogels af die een einde maakten aan het leven van Fake Krist. Deze keer was het gelukt.

>

Eglise Wallonne de Haarlem

Op het Begijnhof staat een hervormde kerk waarin nu al meer dan vierhonderd jaar elke zondag een Franse preek te horen is. Van oorsprong is dit de middeleeuwse kerk van de begijnen die eind zestiende eeuw vluchtelingenkerk werd. We hebben het over de Waalse Kerk.

>

Machinefabriek Figee en de Februaristaking

Op woensdagmorgen 26 februari 1941 legden 380 arbeiders van de machinefabriek Figee in Haarlem het werk neer. Op dinsdagmiddag waren al ongeveer vierhonderd personen bij Conrad en Stork Hijsch in staking gegaan. In de loop van woensdag sloten werknemers van de Haarlemsche Scheepsbouwmaatschappij en van de Haarlemsche Overhemden Industrie ‘Kerko’ zich bij de acties aan. De stakingen op de 25e en 26e zijn de geschiedenis ingegaan als de ‘Februaristaking’.

>

Monument voor Hannie Schaft in het Kenaupark

In de voorbije vijfhonderd jaar heeft Haarlem twee keer zwaar geleden onder een vijandelijke bezetting. In de zestiende eeuw veroverden de Spanjaarden de stad en tussen mei 1940 en mei 1945 heerste de Duitse bezetter. Aan die tragische perioden zijn de namen verbonden van twee vrouwen die zich tegen de vijand verzetten: Kenau Simons en Hannie Schaft. Sinds 3 mei 1982 zijn deze namen in Haarlem op symbolische wijze met elkaar verbonden. Toen onthulde prinses Juliana het standbeeld van Hannie Schaft. Het staat in het Kenaupark.

>

ABC Architectuurcentrum/ Historisch Museum Haarlem; Frans Halsmuseum

Hier op het Groot Heiligland bevond zich van 1581-1873 de hoofdingang van het Sint Elisabeth Gasthuis, de Gasthuispoort. De neo-Hollandse renaissance uitbreiding van het gasthuis uit 1895 werd ontworpen door J. Drost en F.G.N. Haitsma Mulier. In 1906 volgde opnieuw een uitbreiding. Het complex sluit goed aan bij de Hollandse renaissance architectuur van het Frans Halsmuseum en herbergt het Historisch Museum Haarlem en het Architectuurcentrum ABC. Het Frans Halsmuseum is hier schuin tegenover.

>

Hoofdbureau van Politie, Koudenhorn, Haarlem

Het complex Koudenhorn 2 fungeerde van 1770 tot 1810 als Diaconiehuis, Aalmoezenierhuis en Weeshuis. Van 1810 tot 1960 diende het voornamelijk als kazerne. Na verbouwing werd het complex heropend als Hoofdbureau van Politie.

>

Evangelisch Lutherse Gemeente Haarlem

In een stille, tamelijk smalle straat, de Witte Herenstraat, ligt achter een gietijzeren hek een pleintje. De westelijke grens van dit pleintje wordt gevormd door de voorgevel van de Evangelisch-Lutherse kerk. Lees meer

>

Volksuniversiteit Haarlem

Nu kunt u er een cursus hedendaagse architectuur volgen of bijvoorbeeld een moderne taal leren. Het gebouw aan de Leidsevaart waarin nu de Volksuniversiteit huist, kwam gereed in 1915. Het was toen het spiksplinternieuwe onderkomen van de Rijkskweekschool voor onderwijzers. Kort daarvoor, in oktober 1914, kreeg het tijdelijk een andere bestemming. Het gebouw was toen nog niet helemaal voltooid en daarom kon het even dienst doen als opvangplaats voor vluchtelingen. Lees meer

>

Halfweg, tussen Amsterdam en Haarlem

Halfweg ontleent zijn naam aan de ligging halverwege Amsterdam en Haarlem. Halfweg ligt aan de Spaarndammerdijk die eeuwenlang het water keerde tussen de nog niet ingepolderde Haarlemmermeer en het IJ. Vanaf 1632 verbond de Haarlemmertrekvaart Amsterdam en Haarlem.

>

De voormalige Drukkerij Johan Enschedé in Haarlem

In 1761 vestigde Johan Enschedé een drukkerij in enkele panden aan de Coolmarkt, het latere Klokhuisplein. De firma Johan Enschedé en Zn bestond uit een lettergieterij, een drukkerij, een uitgeverij en een drukkerij voor waardepapieren. De constante groei van het bedrijf leidde tot de vorming van een omvangrijk bedrijfscomplex in het gebied Damstraat, Nauwe Appelaarsteeg, Bakenessergracht, Korte Begijnstraat, Lange Begijnstraat en Klokhuisplein.

>