We hebben 500 resultaten gevonden

voormalige Energie Bedrijf Haarlem

Nieuwe Energie is het voormalige EBH-terrein (EBH = Energie Bedrijf Haarlem), de gas-en lichtfabriek van Haarlem. De in Londen gevestigde, maar multinationaal opererende Imperial Continental Gas Association (ICGA) opende in 1836 een gasfabriek Haarlem.

Lees meer

>

Stadskweektuin Haarlem 1

Het voortbestaan van de stadskweektuin in de huidige vorm (aug 2011) met tropische kassen, kabouterpad en kinderboerderij staat onder druk. We hopen dat dit mileuvoorlichtingscentrum en educatieve steunpunt kan blijven bestaan.

>

Haarlem’s dagblad (1928)

Fragment van een film in twee delen (totale duur 26 min.) waarin het gehele productieproces van het Haarlems Dagblad wordt toegelicht, van het maken van de krant tot de bezorging bij de abonnees.nnFilm in twee delen (totale duur 26 min.) waarin het gehele productieproces van het Haarlems Dagblad wordt toegelicht, van het maken van de […]

>

Hans Brinker: de beroemdste inwoner van Broek?

De persoon van Hans Brinker is ontsproten aan de fantasie van de Amerikaanse kinderboekenschrijfster Mary Mapes Dodge. Zoals in het verhaal van het Noordhollands Archief op deze website wordt uitgelegd, is Hans Brinker niet de jongen die zijn vinger in de dijk steekt. Dat is immers een anonieme jongen die in Haarlem woont. Maar waar komt Hans Brinker zèlf vandaan? Mary Dodge plaatst de familie in haar bekende kinderboek ‘Hans Brinker or the Silver Skates’ heel duidelijk in Broek in Waterland. En dat is niet verwonderlijk, want in de negentiende eeuw was Broek het bekendste dorp van Nederland en trok het al toeristen uit alle windstreken. De redactie sprak met Nancy Wiltink, verhalenverteller van beroep om de mythe achter Hans Brinker verder te ontrafelen.

>

Herdenking van de tien gefusilleerde gijzelaars in Haarlem

Bioscoopjournaals waarin Nederlandse onderwerpen van een bepaalde week worden gepresenteerd.nnHonderd ex-gijzelaars uit het concentratiekamp Vught verzamelen zich in de Haarlemse strafgevangenis ter herdenking van tien door de Duitsers op 2 februari 1943 gefusilleerde kameraden. Vanuit de gevangenis lopen ze in een lange stoet naar het stadhuis. In het stadhuis wordt een paneel met de namen […]

>

Frans Hals-tentoonstelling in Haarlem

Bioscoopjournaals waarin Nederlandse onderwerpen van een bepaalde week worden gepresenteerd.nnFrans Hals-tentoonstelling in het Frans Halsmuseum ihkv het 100-jarig jubileum van het museum. Met oa de schilderijen van de officieren en onderofficieren van de St. Jorisdoelen, een familiegroep met tien figuren, div. pendanten waaronder één uit 1610, nar met luit, de vrolijke drinker, lachende vissersjongen, div. […]

>

Houtkap in de Hongerwinter

In de winter van 1944-1945 “veranderde het Zaanenbosch in een Zaanenplantsoen” aldus de kroniekschrijver van het Haarlemse jaarboek. Er stonden nog maar een paar bomen overeind in het bos in Haarlem-Noord. De rest was gekapt. Kolen en cokes waren in die winter alleen voor ziekenhuizen en belangrijke nutsbedrijven bestemd. Op 9 oktober 1944 werd de elektrische stroom afgesloten en anderhalve week later staakten de gasbedrijven hun leveringen. Vanaf eind december tot eind januari vroor het dat het kraakte. De Haarlemmers leden niet alleen honger, ze leden ook onder de kou en ze zaten in het donker. In de huizen werden allerlei soorten noodkacheltjes gestookt met alles wat maar branden wilde. Vooral de bomen moesten het ontgelden. Het kappen van bomen was weliswaar verboden, maar de nood was zo hoog dat dit verbod niet te handhaven viel. De Haarlemmerhout werd met de dag kaler, zo ook het Zaanenbos.

>

Het Corrie ten Boomhuis

De winkel op de hoek van de Barteljorisstraat en de Schoutensteeg is op het eerste oog geen opmerkelijk pand, maar op geen andere plaats in Haarlem is de herinnering aan onderduiken en verzet zo goed bewaard gebleven. Amsterdam heeft het Anne Frankhuis, Haarlem het Corrie ten Boomhuis. In dit hoekpand woonde haar familie. De hoogbejaarde Casper ten Boom, een man met een prachtige volle baard, was de pater familias. Tezamen met zijn dochters Corrie en Betsie bood hij in zijn huis een verblijfplaats aan onderduikers. De familie stond ook in contact met een ruim netwerk van verzetsstrijders en -groepen. Te ruim waarschijnlijk, want steeds meer mensen wisten van huize Ten Booms, liefdevol de BéJé genoemd, af. Het maakte de kans op verraad almaar groter. Achteraf gezien is het wellicht opmerkelijk dat de welhaast onvermijdelijke inval ‘pas’ op 28 februari 1944 plaatsvond.

>