We hebben 500 resultaten gevonden

Haarlemmer-poort verschuift naar het westen

Eeuwenlang vormde het Haarlemmerplein het westelijke uitvalpunt van Amsterdam. Wanneer de stad in de zeventiende eeuw uitgroeit tot een van de grootste handels- en industriesteden van Europa, moet de stad uitbreiden. Dat betekent ook dat de stadswallen verlegd moeten worden.

>

Jopen Bier doet oude tijden herleven

Het zal voor de liefhebber van religieus erfgoed een beetje verwonderlijk zijn: in een voormalig godshuis in het centrum van Haarlem is een volledig operationele bierbrouwerij gevestigd. In de Jopenkerk, sinds 2010 de thuisbasis van het Jopen Bier, kunnen de gasten het brouwproces nauwgezet volgen.

>

De Spaarndammer sluizen

De Spaarndammer sluizen vormen een dankbaar object voor luchtfotografie. Luchtfoto’s tonen ons een bebouwde dijk met daarin sluizen liggend in het midden van een grote waterplas. In één oogopslag is duidelijk dat we met een belangrijk waterstaatkundig object te maken hebben. En dat is ook zo. Spaarndam is een van de vier plaatsen waar het wateroverschot van het grote Hoogheemraadschap Rijnland geloosd wordt op het buitenwater om zijn weg naar zee te kunnen vinden. De andere drie plaatsen zijn Gouda, Halfweg en Katwijk. Tegenwoordig pompt een modern gemaal het meeste water naar het Noordzeekanaal, vroeger stroomde het bij eb via spuisluizen in het IJ. Maar ook de schutsluis dateert al uit de dertiende eeuw.

>

Bier en water

Geen mens zou het nu nog in zijn hoofd halen om water uit het Spaarne te gebruiken bij het brouwen van bier. Toch kon de bierbrouwerij in Haarlem ooit een florerende industrietak worden dankzij de aanwezigheid van schoon Spaarnewater.

>

Een stadsorgel met wereldfaam

Tussen 1735 en 1738 bouwde de Duitser Christian Müller een nieuw orgel voor de stad Haarlem in de Sint Bavokerk. Met dit grootse orgel bezat Haarlem een object om trots op te zijn. Behalve lokaal aanzien, speelde bij de orgels ook regionale prestige een rol. Geen stad wenste op orgelgebied onder te doen voor naburige steden. Orgels waren in het calvinistische Nederland belangrijke visitekaartjes.

>

Schoon duinwater uit de Brouwerskolk

‘In lommerrijk Overveen ligt een meertje.’ Zo zou de VVV een beschrijving van de Brouwerskolk kunnen beginnen. De mooie waterplas heeft nu inderdaad nog uitsluitend een recreatieve betekenis, maar is ooit gegraven met een ander doel. Halverwege de zestiende eeuw raakte het Spaarnewater zo vervuild dat het niet langer bruikbaar was voor de talrijke Haarlemse bierbrouwerijen. Als vervanging daarvoor waren de brouwerijen voortaan aangewezen op het schone duinwater in de Brouwerskolk. Tot op de dag van vandaag draagt die naam de herinnering aan een verdwenen industrietak in de hoofdstad van Noord-Holland.

>

Noord-Hollandse oorlogsfoto’s in de prijzen gevallen

Op 4 mei wordt bekendgemaakt welke 100 foto’s door het publiek zijn gekozen voor de landelijke tentoonstelling ‘De Tweede Wereldoorlog in 100 foto’s’. Alle provincies in Nederland hebben hier enthousiast aan meegedaan met foto’s van archieven en particulieren. Uit de door de provincies ingebrachte foto’s heeft een publieksjury, onder voorzitterschap van
Khadija Arib, de honderd foto’s gekozen. Het resultaat is een veelzijdige en intrigerende verzameling van foto’s en verhalen. 75 jaar na de bevrijding geven deze foto’s een uniek inzicht
hoe we vandaag de dag in Nederland naar de jaren van oorlog en bezetting kijken. Negen foto’s uit de provincie Noord-Holland zijn in de prijzen gevallen.

>

Grote Markt: Oranjegezinden nu en patriotten toen

“Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima, ik heet u van harte welkom in Haarlem, op het mooiste plein van uw koninkrijk”. Met deze woorden verwelkomde burgemeester Schneiders het koningspaar tijdens hun kennismakingsbezoek aan de provincie Noord-Holland op 14 juni 2013.

>

Kenau

De uitdrukking ‘kenau’ werd in de jaren zeventig geleidelijk een geuzennaam voor een sterke en onafhankelijke vrouw, maar menig woordenboek heeft het nog over een ‘bazig manwijf’, een vrouw die zich onvriendelijk en zogenaamd ‘onvrouwelijk’ gedraagt. De naam gaat terug tot in de zestiende eeuw, toen de zeer mannelijke vrouw Kenau Simonsdochter Hasselaer, zich heldhaftig inzette tegen Alva’s leger tijdens het Beleg van Haarlem.

>

Brood op de bon

In de bezettingstijd werden steeds meer artikelen schaars en voor de burgers slechts verkrijgbaar met bonkaarten van het distributiestelselOnderduikers waren aangewezen op hulp van het verzet om de bonnen  te bemachtigen. In Haarlem ging dat soms mis.

>

Haarlemmermeer krijgt vijf nieuwe Verhalenpalen

Twee jaar geleden werden de eerste Verhalenpalen met QR-codes geplaatst in de Haarlemmermeerpolder. Ter gelegenheid van de uitbreiding van de gemeente per 1 januari 2019 zijn er vijf schakels aan de ketting toegevoegd: STOMP, RUIG, GEUS, VINK en VUUR.

>