Partners

Bijzondere Collecties (UvA)

Van middeleeuwse manuscripten, Blaeu-atlassen en handschriften van Hooft en Multatuli tot wandplaten, letterontwerpen, kookboeken, strips en het archief van Arnon Grunberg. De Bijzondere Collecties omvatten het erfgoed van de Universiteit van Amsterdam. De ruim duizend deelcollecties bestaan uit zeldzame en kostbare boeken, manuscripten, prenten, foto's en nog veel meer. Met internationaal vermaarde verzamelingen op het gebied van boekgeschiedenis, Joodse cultuur, kerkgeschiedenis, cartografie, letterkunde, grafische vormgeving en zoölogie is dit een van de grote erfgoedbibliotheken in Europa. Het erfgoed in de Bijzondere Collecties vertegenwoordigt vele disciplines in wetenschap en kunst en telt tal van onvervangbare werken met museale kwaliteit, van eeuwenoud tot hedendaags. De verzamelingen staan ten dienste van onderwijs en onderzoek, maar ook van een algemeen publiek. Stukken kunnen geraadpleegd worden in de moderne onderzoekzaal en via online beeldbanken. Ze worden uitgelicht in tentoonstellingen, lezingen en presentaties. Openingstijden & entreeprijzen De tentoonstellingsruimte van de Bijzondere Collecties is van dinsdag tot en met vrijdag geopend van 10.00 tot 17.00 uur en op zaterdag en zondag van 13.00 tot 17.00 uur. Dit zijn de reguliere openingstijden. Op feestdagen kunnen andere openingstijden gelden, raadpleeg daarvoor de website van Bijzondere Collecties. Volwassenen €7,50 Kinderen 4 tot 16 jaar €3,75 Kinderen tot 4 jaar gratis Studenten (ISIC), 65-plussers, CJP, Stadspas, Holland Pass 50%-kortingskaart €3,75 Gratis toegang met Museumkaart, I AMsterdam Card, Holland Pass A t/m D en voor leden van de Vrienden van de Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam, Vereniging Rembrandt, VVAPM, ICOM, medewerkers en studenten UvA en HvA.  

>

Bureau Monumenten & Archeologie

Amsterdam is de grootste monumentenstad van Nederland. De grachtengordel, jonge en oude monumenten, bijzondere stedelijke gebieden, de archeologische vindplaatsen en vondstcollectie, allen vertellen zij iets over de rijke geschiedenis van deze bijzondere stad. Bureau Monumenten & Archeologie is als gemeentelijk kenniscentrum op het gebied van dit Amsterdamse erfgoed, het aanspreekpunt voor belanghebbenden en belangstellenden.

>

Beeld en Geluid

Beeld en Geluid is een van de grootste audiovisuele archieven van Europa; het unieke gebouw op het Media Park in Hilversum herbergt een groot deel van het Nederlands audiovisueel erfgoed. In de depots ligt ruim een miljoen uur aan radio, televisie, film en muziek én een museum, de Beeld en Geluid experience. Beeld en Geluid maakt zijn collectie toegankelijk voor uiteenlopende doelgroepen, waaronder mediaprofessionals, de creatieve sector, het onderwijs en het algemeen publiek. En dagelijks groeit het archief: uitzendingen 'stromen' digitaal binnen en particulieren en instellingen vertrouwen hun collecties toe aan Beeld en Geluid. Eind 2006 openden we onze deuren voor het grote publiek met de Beeld en Geluid experience. Ruim 800.000 bezoekers wisten hun weg al te vinden naar deze multimediale en interactieve publieksattractie. Openingstijden & entreeprijzen De Beeld en Geluid experience is van dinsdag tot en met zondag geopend van 10.00 tot 17.30 uur.Dit zijn de reguliere openingstijden. Op feestdagen kunnen andere openingstijden gelden, raadpleeg daarvoor de website van Beeld en Geluid. Voor de experience geldt een gemiddelde bezoektijd van vier à vijf uur. Toegangsprijzen Volwassenen €16,- Kinderen 4 t/m 12 jaar €9,- Kinderen t/m 3 jaar gratis. Museumkaart gratis CJP-houders €9,- Studenten op vertoon van een geldige studentenkaart €8,50 Reserveren Een bezoek aan de Beeld en Geluid experience hoef je niet vooraf te reserveren (met uitzondering van groepen met meer dan 20 personen). Voor de speciale groepsarrangementen van Beeld en Geluid geldt dat deze wel vooraf moeten worden gereserveerd. Voor schoolbezoeken gelden speciale regels.

>

Gemeente Diemen

Diemen is een stedelijk dorp met ruim 25.000 inwoners, gelegen in de grootstedelijke agglomeratie van Amsterdam en aan de rand van het Groene Hart. Diemen heeft een dorps karakter, met een grote samenhang in de gemeenschap en een bloeiend verenigingsleven; tegelijkertijd is het grootstedelijk voorzieningenaanbod om de hoek, ook op cultureel gebied. Geschiedenis en Cultureel erfgoed Diemen heeft een geschiedenis die teruggaat tot ca. 1100, maar het dorp kent nog weinig tastbare herinneringen aan het verre verleden. Wel zijn er verscheidene archeologische vondsten die cultuurhistorisch interessant zijn. Er zijn nog enkele restanten aanwezig van het oorspronkelijke dorp. Diemen kent verscheidene rijks- en provinciale monumenten, waaronder Schuilkerk De Hoop, Fort Diemerdam en de Zeehoeve, die deel zijn van de Stelling van Amsterdam, en benzinestation De Blokhut. Partners Er is in Diemen relatief weinig aan gebouwen en monumenten bewaard gebleven, maar wat er is, is cultuurhistorisch zeker de moeite waard. En ook de verhalen die er over Diemen zijn te vertellen, zijn interessant. De gemeente doet dan ook haar best om die levend te houden. De Historische Kring Diemen is daarbij een belangrijke partner, evenals Oneindig Noord-Holland.

>

Gemeente Hilversum

Iedereen kent Hilversum van radio en tv. Als creatieve mediastad bevindt het zich in hartje Randstad, een plek waar grote ontwikkelingen op gebieden als media, industrie en cultuur ruim baan krijgen. Daarnaast is Hilversum ook de jonge monumentenstad. Ruim negenhonderd monumenten telt de gemeente momenteel, waaronder een paar heel bijzondere van Dudok, Duiker en Cuijpers. Verder ligt Hilversum (85.000 inwoners) in het midden van het Gooi, een zeer afwisselend natuurgebied op de grens van Noord-Holland. Bos, hei en weiland is hier allemaal te vinden. Kortom: een vernieuwende, dynamische gemeente, gelegen in het groen.

>

Gemeente Hoorn

Als je in de binnenstad van Hoorn wandelt vind je op verschillende plaatsen stoeptegels met daarop een QR-code. Achter iedere tegel schuilt een verhaal. Dat kan gaan over de geschiedenis van het bijzondere pand waar je staat of over een gebeurtenis uit het verleden. Sommige tegels zijn onderdeel van een wandelroute. Samen met Oneindig Noord-Holland, een initiatief van de provincie, het Westfries Museum en Westfries Archief stelt de gemeente Hoorn haar schatkamer van het verleden open. Door de QR-codes eenvoudig met een smartphone te scannen krijg je toegang tot de historie van Hoorn. Veel plezier! English version If you walk around Hoorn town centre, you will find paving stones in different places which have a QR code. Behind each paving stone there is a story. This may be about the history of the particular building where you are standing or about a past event. Some paving stones form part of a walking trail. Together with 'Oneindig Noord-Holland' an initiative of the province, the West Frisian Museum and the West Frisian Archives, the municipality of Hoorn has opened up its treasures of the past. By simply scanning the QR codes with a smartphone, you get access to the history of Hoorn. Have fun!

>

Gemeente Purmerend

De gemeente Purmerend is een stad met een meer dan 600 jarige traditie. Vele eeuwen was Purmerend de plaats waar boeren en handelslui vanuit de omtrek naar toe kwamen om hun waren aan de man te brengen. Daarmee kreeg Purmerend het predikaat Marktstad. De oude markten zijn vrijwel allemaal verdwenen maar de namen van straten en pleinen in Purmerend verwijzen naar het verleden: de Kaasmarkt, de Vismarkt, de Koemarkt en de Schapenmarkt. Tot vlak na de tweede wereldoorlog was Purmerend nog een klein stadje. In 1950 had Purmerend circa 7000 inwoners. Daarna is Purmerend snel gegroeid en telt anno 2011 bijna 80.000 inwoners. Purmerend ligt midden in het groene Waterland en vormt het centrum van de regio. Purmerend heeft het nodige te bieden aan cultureel erfgoed: het bekende Purmerends plateel, de monumenten in de binnenstad, het werk van de bekende architecten Oud, Stam en Stuyt, de prachtige orgels in de Nicolaaskerk aan de Kaasmarkt. In het Purmerends Museum aan de Kaasmarkt is het nodige te zien van het Purmerends erfgoed. Dat het verleden leeft in Purmerend bewijst de Vereniging Historisch Purmerend. Met zo'n 1800 leden is het de grootste vereniging in Purmerend.

>

Gemeente Zeevang

De gemeente Zeevang ligt aan het Markermeer en wordt gevormd door de kernen Beets, Oosthuizen, Middelie, Kwadijk, Hobrede, Schardam en Warder. Deze landelijke gemeente met het laagste punt van Noord-Holland kenmerkt zich door een prachtig oer-Hollands landschap waar het heerlijk wandelen en fietsen is. Hier staat ook het schooltje waar C. Joh. Kieviet lesgaf en waar hij zijn eerste Dik Trom boek geschreven heeft. Zeevang heeft als gemeente een relatief korte geschiedenis. De gemeente als zodanig bestaat pas sinds 1970, maar haar geschiedenis gaat 1000 jaar terug! De groene gemeente is onderdeel van Nationaal Landschap Noord-Holland en heeft een rijke cultuurhistorie. Er is erg veel te vertellen over de geschiedenis van de dorpen en buurtschappen waaruit Zeevang bestaat. De historische verenigingen hebben hierin een belangrijke rol. Via deelname aan Oneindig Noord-Holland willen we de indrukwekkende verhalen van Zeevang zichtbaar maken voor het publiek.

>

Gemeente Amstelveen

De gemeente Amstelveen ligt ten zuiden van de gemeente Amsterdam en bestaat sinds 1964. Tot die tijd heette de gemeente Nieuwer-Amstel en besloeg toen een groot zuidelijk deel van de gemeente Amsterdam. Momenteel heeft Amstelveen zo'n 82.000 inwoners en het grondgebied beslaat 44,08 vierkante KM. Er is een groot contrast tussen de dichtbebouwde noord-westzijde van de gemeente, en het landelijke poldergebied aan de zuid- en oostzijde van de gemeente. De snelweg A9 doorsnijdt de gemeente in oost-westelijke richting, de rivier de Amstel vormt de oostelijke grens van het gemeentelijke grondgebied. In 2012 is de gemeente Amstelveen ambtelijk gefuseerd met de gemeente Aalsmeer, en werkt voor twee colleges. Het ambtelijk apparaat voor beide gemeentes werkt vanuit het raadhuis, gelegen aan de rand van de Poel, aan de Laan Nieuwer-Amstel 1, in de oude kern van het dorp Amstelveen.

>

Gemeentearchief Zaanstad

Het Gemeentearchief Zaanstad is het geheugen van de Zaanstreek. Wij hebben archieven van de gemeentes Zaanstad en Oostzaan, personen, bedrijven, families, kerken, verenigingen en instellingen. Maar nog veel meer. Zo beschikken wij ook over een zeer uitgebreide historische bibliotheek over de Zaanstreek, met niet alleen boeken, maar o.a. ook brochures, kranten, tijdschriften en verslagen van instanties. Een andere zeer waardevolle en interessante collectie bevat afbeeldingen van de Zaanstreek van vroeger tot nu. Hierbij moet u denken aan foto’s, affiches, prenten, kaarten en tekeningen. Het oudste originele stuk dateert uit 1395. Dit is een akte op perkament waarin de verkoop van een stuk land in Westzaan wordt beschreven. Al dit materiaal kunt u gratis raadplegen in onze studiezaal. Ook zijn er al diverse zaken digitaal, met name de foto’s, prenten en tekeningen. Op onze website www.zaanstad.nl/gemeentearchiefkunt u gedetailleerder zien wat we allemaal in huis hebben en wat al digitaal beschikbaar is. Ook treft u daar een link naar de Beeldbank, waar ca. 100.000 afbeeldingen te raadplegen zijn. Wilt u ons bezoeken, dan kunt u zonder afspraak bij ons langs komen. Openingstijden Het Gemeentearchief Zaanstad is geopend op dinsdag en woensdag van 8.30 - 16.00 uur en op donderdag van 8.30 - 21.00 uur (in juni, juli en augustus tot 16.00 uur). Dit zijn de reguliere openingstijden. Op feestdagen kunnen andere openingstijden gelden, raadpleeg daarvoor de website van het Gemeentearchief Zaanstad.

>

Genootschap voor de Geschiedenis van Wieringermeer

Het historisch genootschap wil de kennis en de belangstelling voor alles wat de Wieringermeer betreft bevorderen. Het Genootschaphuis in Wieringerwerf is een belangrijk verzamel- en ontmoetingspunt voor alle activiteiten. Hier is het archief in te zien en er is regelmatig een tentoonstelling te bezichtigen. De redactiegroep verzorgt drie keer per jaar het verschijnen van het verenigingsblad De Kroniek. De schrijversgroep verzamelt verhalen (oral history) en zet deze op de website. De archiefgroep archiveert artikelen die in het bezit van het Genootschap zijn of komen. De werkgroep Oude Glorie verzamelt oude machines, gereedschappen en andere materialen en stelt de collectie tentoon. De activiteitengroep verzorgt tentoonstellingen en themamiddagen. In de bibliotheek te Wieringerwerf verzorgt het Genootschap samen met de KopGroepbibliotheken regelmatig een tentoonstelling.

>

Goois Natuurreservaat

De Stichting Gooisch Natuurreservaat is in 1932 opgericht als samenwerkingsverband van de gemeenten Amsterdam, Blaricum, Bussum, Hilversum, Huizen, Laren en Naarden en de provincie Noord-Holland. Zij zijn de participanten, als het ware de ‘eigenaren’ van het Goois Natuurreservaat. Amsterdam is participant omdat van oudsher veel inwoners van die stad in het Gooi komen recreëren. De geschiedenis van de stichting staat uitgebreid beschreven op de website. Het Goois Natuurreservaat is tevens partner van de Nationale Postcode Loterij. De activiteiten van het Goois Natuurreservaat richten zich op het in stand houden van ruim 2800 ha. prachtige natuur die o.a. bestaat uit heidevelden en bossen. De daarin voorkomende karakteristieke elementen, zowel van landschappelijke als van cultuurhistorische, archeologische en aardkundige waarde, worden zorgvuldig beheerd. Ook de in de natuurgebieden levende fauna valt onder de zorg en verantwoordelijkheid van de stichting. Daarnaast zorgt de stichting voor goede toegankelijkheid van de terreinen, door het beheer van een uitgebreid net aan recreatieve wandel- en fietspaden (ruim 250 km), ruiterpaden (ruim 70 km) diverse uitzichtpunten, recreatieterreinen en parkeervoorzieningen. Openingstijden Het kantoor van het Goois Natuurreservaat is van maandag t/m donderdag geopend van 9.00 - 12.00 uur en van 13.00 - 16.30 uur. Op vrijdag van 9:00 - 12:00 uur. Adres: Nieuwe Meentweg 2, 1217 DZ Hilversum. Raadpleeg de website voor meer informatie.

>

HDC Media

HDC Media is uitgever van: Noordhollands Dagblad, Haarlems Dagblad, IJmuider Courant, Leidsch Dagblad, De Gooi- en Eemlander, Almere Vandaag, alphen.cc. Daarnaast exploiteert HDC Media de internetdiensten: VakantieRecreatie.nl - Gemeente Informatie Service - Vacaturekrant.nl - Speurders.nl. Alle dagbladen van HDC Media hebben ook hun eigen internetsite. Op de sites staat dagelijks een selectie van het nieuws uit de krant, zowel regionaal als sport, cultuur en het actuele ANP nieuws. Daarnaast worden series en dossiers bijgehouden van langlopende regionale onderwerpen, zijn de uitagenda's opgenomen en kunnen bezoekers reageren op een wekelijkse stelling.

>

Historische Kring Bussum

Het doel van de Historische Kring Bussum is de bevordering van de kennis van en de belangstelling voor de geschiedenis van Bussum en omgeving, en zich in te zetten voor het belang en het behoud van het cultureel en historisch erfgoed aldaar. De Kring wil dit bereiken door het organiseren van lezingen, excursies en tentoonstellingen en het uitgeven van een eigen tijdschrift, het Bussums Historisch Tijdschrift dat twee of drie maal per jaar verschijnt. Specifieke informatie voor de leden wordt in het KringNieuws vermeld en verschijnt wanneer dat aan de orde is. De vereniging beschikt in het documentatiecentrum over een grote collectie documenten en foto's. Naast deze algemene activiteiten kunnen leden individueel of samen met andere leden onderzoek doen danwel zich aansluiten bij een bestaande werkgroep of door zelf een werkgroep te beginnen. Openingstijden Het documentatiecentrum is voor het publiek geopend op maandag van 09.30 - 11.30 uur, donderdag van 09.30 - 11.30 uur, vrijdag van 14.00 - 16.30 uur. Ook is bezoek op afspraak mogelijk.

>

Historisch Museum Ouder-Amstel

Het Historisch Museum Ouder-Amstel is gevestigd in oude diaconiehuisjes in het schilderachtige centrum van Ouderkerk aan de Amstel. Ouderkerk is de oudste plaats in Amstelland. Hier, waar Amstel en Bullewijk samenstromen, vestigden zich de eerste bewoners. Het museum toont de boeiende geschiedenis van Amstelland. Oude kaarten, modellen, gebruiksvoorwerpen en foto’s vertellen het verhaal. De nadruk ligt op de strijd tegen het water en tegen Utrechters die stiekem hun overvloed aan water op de Amstel probeerden te lozen. In dit museum dat in het hart van het veengebied ligt, komt natuurlijk ook het baggeren van turf aan bod. Pal tegenover het museum ligt de beroemde Joodse Begraafplaats. Ook daar besteedt het museum aandacht aan. Bovendien is er een kleine collectie porselein en aardewerk, afkomstig uit ateliers die vroeger in Ouder-Amstel te vinden waren. Openingstijden & entreeprijzen Historisch Museum Ouder-Amstel is geopend op woensdag, zaterdag, zondag en feestdagen van 13.00 tot 16.00 uur. Vanaf 1 mei tot 25 september ook op vrijdagmiddag van 13.00 en 16.00 uur. Gratis Toegang.

>

Historisch Museum Haarlemmermeer

Het Historisch Museum Haarlemmermeer neemt de bezoeker mee op een boeiende ontdekkingsreis langs de dynamische geschiedenis van Haarlemmermeer vanaf de drooglegging in 1852 tot en met de dag van vandaag. Op een wandeling door dit overdekte ‘openlucht’ museum neemt men kennis van de eerste droogmakingplannen, de droogmaking zelf en wat daarop volgde.   We zijn ook op de social media de vinden. Via Twitter kunt u historische feiten over Haarlemmermeer volgen via #factHLMR: http://twitter.com/Historisch_HLMR Openingstijden & entreeprijzen Het Historisch Museum Haarlemmermeer is tussen 1 april en 31 oktober van dinsdag t/m zondag geopend van 13.00 tot 17.00 uur. Tussen 1 november en 30 maart enkel geopend in het weekend van 13.00 tot 17.00 uur. Op feestdagen open van 13.00 tot 17.00 uur. Volwassenen €4,- Jeugd tot 18 jaar €3,- Volwassenen, meer dan 20 personen €3,- Jeugd tot 18 jaar, meer dan 20 personen €2,50 CJP/65+ €3,- Hoofddorppas groepstarief Gezinskaart €11,- Gratis toegang met Museumkaart en voor Sympathisanten Meer-Historie en kinderen tot 4 jaar.

>

Programmabureau Laag Holland

Laag, lager, laagst. Mens en natuur hebben in Laag Holland samengewerkt om iets heel moois onder de zeespiegel te maken. Dat vind je terug in de openheid, de prachtige rechte lijnen, en de beschermde stads- en dorpsgezichten. Daarom is Laag-Holland een nationaal landschap. Dat betekent dat het landschap intact moet blijven. Geen grootschalige nieuwbouw dus, maar oude molens, droogmakerijen, weidse uitzichten, en ruimte voor rust en natuur. Het Nationaal Landschap Laag Holland is een uniek- oer Hollands landschap tussen de steden Alkmaar, Hoorn Amsterdam en Zaanstad. Het gebied kenmerkt zich door openheid, prachtige rechte lijnen, en beschermde stads- en dorpsgezichten. Daarom is Laag Holland een Nationaal Landschap. Dat betekent dat het landschap intact moet blijven. Geen grootschalige nieuwbouw dus, maar oude molens, droogmakerijen, weidse uitzichten, en ruimte voor rust en natuur. Maar, het landschap zit nadrukkelijk niet op slot. Juist door de combinatie van behoud en ontwikkeling worden de kernkwaliteiten veiliggesteld.

>

IJdijkenroute

Het ontstaan van de stad Amsterdam en haar achterland loopt parallel aan de ontwikkeling van de dijken die het land tegen het water beschermen. De eeuwenlange strijd die Nederland heeft gevoerd tegen het water heeft het land en haar inwoners gevormd. Langzamerhand en met vallen en opstaan, heeft men het water weten te temmen om er vervolgens gebruik van te maken. Zonder de gunstige ligging van dit gebied ten opzichte van de Amstel, het IJ, het IJsselmeer en de Noordzee, zou de stad en haar achterland zich nooit hebben kunnen ontwikkelen tot wat ze nu zijn. Klik hier om de IJdijkenroute te bekijken. IJdijken De IJdijken, zoals dit dijkensysteem wordt genoemd, liggen als ‘bakens van herinnering’ in het landschap. De noordelijke IJdijken lopen ruwweg van Monnickendam tot Beverwijk, de zuidelijke IJdijken van Muiden tot Velsen. Zij overspannen in hun geschiedenis de periode van de 13e tot de 21e eeuw en zijn vaak nog fysiek zichtbaar in de openbare ruimte. In de stad zijn de dijken drukbezochte en bewoonde stadsstraten, in het buitengebied vervullen zij een bijzondere landschappelijke functie en zijn zij de markante overblijfselen van ruim 8 eeuwen geschiedenis. Volg de IJdijkenroute De IJdijken herbergen een schat aan cultuurhistorie en vertellen ons veel over de geschiedenis van Amsterdam en haar omgeving. Laat je door het landschap en de tijd leiden door de route over de IJdijken en ontdek de verborgen verhalen van de Reus van Spaarnwoude, oorlog op de Lastage, oude scheepstimmerwerven aan de Zeedijk of debanpaal op de Spaarndammerdijk. Volg de route met Oneindig Noord-Holland en ontdek de verborgen verhalen van de IJdijken! De IJdijkenroute loopt van de Jodenbreestraat in Amsterdam tot aan het Pontplein in Velsen. Meer IJdijkenroutes zullen volgen.

>

3e Dag van de Amsterdamse Geschiedenis

Museum | Partner sinds 22 mei 2012 Op zondag 26 juni 2010 vond de derde DAG van de Amsterdamse Geschiedenis plaats, een initiatief van het Amsterdam Museum, Het Parool, het Historisch Nieuwsblad, Ons Amsterdam, Stadsarchief Amsterdam en Oneindig Noord-Holland. Verspreid over geheel Amsterdam vertelden bekende historici, schrijvers en ooggetuigen verhalen over de geschiedenis van een bepaalde plek. Het grootschalige evenement bood Amsterdammers en niet-Amsterdammers de mogelijkheid om op exclusieve wijze een duik te nemen in de geschiedenis van de hoofdstad.

>

AT5

AT5 (Amstel Televisie 5) is de lokale nieuws- en actualiteitenzender van Amsterdam en omstreken. Op 1 april 1992 ging de omroep de lucht in en sindsdien vormt AT5 een belangrijke bron van nieuws, sport, cultuur, human interest, discussies en meer informatie voor Amsterdammers, in de stad en in de wijde omtrek. De actualiteitenzender is daarnaast voor lokale politici de beste manier om de kiezers te bereiken. AT5 biedt televisie, internet en een uitgebreide teletekstservice. Het kanaal is ook via de livestream op de website AT5.nl te volgen. Bijna alle uitzendingen zijn tevens terug te vinden via AT5 Gemist. AT5 Producties ontwikkelt audiovisuele producties voor de stadszender AT5 en voor derden. Naast de productie van reguliere televisieprogramma's en bedrijfsfilms heeft AT5 zich gespecialiseerd in multimediale platforms. Voorbeeld van een crossmediaal programma is 'Amsterdam Inc' (http://www.amsterdaminc.tv). Dit is hét platform voor het bedrijfsleven en ondernemend Amsterdam op tv en internet. Tevens verzorgt AT5 Producties in opdracht van Luchthaven Schiphol N.V. het web tv kanaal www.schipholtv.com, een multimediaal platform voor reizigers en alle andere stakeholders van Schiphol.

>

Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed staat voor de bescherming van het roerende en onroerende erfgoed van nationaal belang. Met specialistische kennis stimuleert de dienst een goede zorg voor archeologie, monumenten, cultuurlandschap, beeldende kunst en kunstnijverheid. Cultureel erfgoed is kwetsbaar. Goede zorg ontstaat niet vanzelf. Zeker niet als terreinen op de schop gaan, of historische gebouwen een nieuwe functie krijgen. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed onderzoekt welke aspecten van het erfgoed het beste zijn om te bewaren. En hoe die cultuurhistorische waarden het beste onderhouden kunnen worden. Op basis van dat onderzoek adviseert de dienst anderen over het behoud van de waardevolle elementen. En denkt mee bij het ontwikkelen van plannen. Daarom werken er bij de Rijksdienst velerlei deskundigen. Specialisten die alles weten over scheepswrakken, natuursteen, beeldende kunst of hoe de Romeinen wegen aanlegden. Die kennis zetten we gericht in om waardevol erfgoed voor Nederland te behouden. Ook internationaal levert de dienst een belangrijke bijdrage door de uitwisseling van kennis. De Rijksdienst is onderdeel van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en treedt op namens de minister. De dienst voert de Monumentenwet uit en verleent subsidies op het gebied van monumenten, archeologie en cultuurlandschap. Waar dit erfgoed bedreigd wordt, onderneemt de dienst actie. Bovendien beheert de Rijksdienst het Monumentenregister, het Nationaal Scheepsarcheologisch Depot, de kunstcollectie van het Rijk, en Archis, het centrale archeologische informatiesysteem. Als rijksoverheid bieden we het overzicht van de cultuurhistorische waarden in ons gehele land. Van het eerste begin, 350.000 jaar geleden, tot en met de naoorlogse periode van de wederopbouw.

>

Cultuurcompagnie Noord-Holland

Cultuurcompagnie Noord-Holland is ontstaan uit Kunst en Cultuur Noord-Holland en Cultureel Erfgoed Noord-Holland. Cultuurcompagnie Noord-Holland is dé partner in innovatieve, inspirerende en resultaatgerichte cultuurprojecten. Vanuit onze deskundigheid verzamelen wij informatie, geven advies en ontwikkelen nieuwe concepten. Wij voeren projecten uit met veel energie, verbeeldingskracht en professionaliteit. Cultuurcompagnie Noord-Holland is een onafhankelijke stichting waar meer dan vijftig professionals zich inzetten voor kunst en erfgoed. Voortgekomen uit de twee organisaties Cultureel Erfgoed Noord-Holland en Kunst en Cultuur Noord-Holland richt deze compagnie zich met gevoel voor geschiedenis op de toekomst. Cultuurcompagnie voert een deel van het cultuurbeleid van de Provincie Noord-Holland uit en ontvangt daarvoor subsidie. De activiteiten zijn jaarlijks vastgelegd in een activiteitenplan en sluiten aan bij de kerntaken van de Provincie. Daarnaast ontwikkelt Cultuurcompagnie activiteiten op eigen initiatief en in opdracht van derden. Voorbeelden van onze projecten zijn oa. Karavaan, Plug Out, Atlantikwall, Beloofd Land, Kroongetuigen, Hollands Kroonjuweel, Op Verhaal Komen in.....,Uit-in-Noord-Holland, Westfriese Omringdijk, Stelling van Amsterdam, Created in Noord-Holland, Kunstbende, Popsport en Noord-Holland Biënnale.

>

Edams Museum

Het Edams Museum is het oudste museum in Noord Holland boven het IJ en daarmee één van de oudste musea in Nederland. Het museum vertelt, op twee karakteristieke locaties in de oude stadskern, het verhaal over de rijke historie van Edam.  Niet alleen van de buitenkant een bezienswaardigheid: binnen vindt u een gevarieerde collectie met verrassende details. Het museum neemt u mee in de rijke historie van Edam: scheepsbouw, keramische industrie, architectuur, notabele families en het gewone dagelijkse leven. De collectie bestaat onder andere uit schilderijen, prenten en een verzameling van objecten van de familie Boot.  Het museum heeft twee locaties:Het 'Steenen Coopmanshuys (Damplein 8) en een dependance in twee stijlkamers op de eerste verdieping van het tegenoverliggende Stadhuis.  De collectie van het Edams Museum omvat voorwerpen, prenten, kaarten, schilderijen etc. die de geschiedenis van Edam en omstreken in beeld brengen. Edam is bekend om zijn kaas, maar heeft eveneens een rijk verleden als havenstad. De nijverheid bereikte een hoogtepunt in vele scheepstimmerwerven, zoutketen en lijnbanen. In de 17e eeuw bracht de walvisvaart op Groenland de stad veel welvaart. Openingstijden en entreeprijzen In de periode van 2 april tot en met 25 oktober 2015 is het Edams Museum van dinsdag tot en met zaterdag geopend van 10.00 - 16.30 uur, en op zon- en feestdagen van 13.00 - 16.30 uur. Dit zijn de reguliere openingstijden, kijk voor eventuele wijzigingen op de website van het Edams Museum. Volwassen €5,- Volwassenen, groep vanaf 10 personen €3,- Senioren (65+)  € 4,- Kinderen t/m 12 jaar gratis (mits begeleid) Kinderen van 13 t/m 17 jaar €3,- C.J.P. €3,- Gratis toegang met Museumjaarkaart, Pas 'Vrienden v/h Museum'. Museumkaart gratis Het Museum en Stadhuis zijn niet toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

>

iTRovator

iTRovator is een netwerk- en projectorganisatie die zich richt op versterking van zakelijk toerisme en leisure in de regio Gooi en Vecht, met de nadruk op sterke innovatie, bundeling van het toeristisch aanbod en economische rendement. iTRovator doet dit door inbreng van haar eigen innovatieve kennis, het samenbrengen van ondernemers, bedrijfsleven en kennisinstellingen die binnen deze sector in de regio Gooi en Vecht actief zijn. iTRovator is begin 2010 van start gegaan en heeft nu al een aantal succesvolle innovatieve projecten te weten realiseren zoals de eerste Watersport Layar applicatie van Nederland, een nieuw Regionaal Bureau voor Toerisme 2.0, het project 100 jaar Gooi & Vecht in 3D dat weer onderdeel is van het vernieuwende toeristische websiteproject www.gooivecht.nl. Daarnaast organiseert iTRovator regelmatig Cross Leisure cafés waar toeristische ondernemers elkaar ontmoeten en op de hoogte gebracht worden van innovatieve ontwikkelingen en kansen, verspreid iTRovator nieuwsbrieven en plaatst zij regelmatig innovatief nieuws op haar website www.itrovator.nl Het Regionaal Bureau voor Toerisme Gooi & Vecht stuurt de VVV vestigingen aan in de regio Gooi & Vecht en verzorgt ook de digitale toeristische ontvangst voor het gebied en onderhoudt daarvoor o.a. de website www.gooivecht.nl Het Gooi & Vecht gebied omvat de gemeenten Hilversum, Huizen, Naarden, Bussum, Blaricum, Laren, Muiden, Wijdemeren en Weesp.

>

Historische Vereniging Haerlem

De Historische Vereniging Haerlem wil de geschiedenis van Haarlem levend houden. Het verleden is overal in de stad te zien. Verborgen in de archieven en op straat. We hebben het dan niet alleen over de Bavo-kerk, het stadhuis en de Vleeshal op de Grote Markt. Of over de musea en de talrijke Haarlemse hofjes. Ook de recente geschiedenis heeft haar sporen nagelaten. De Historische Vereniging Haerlem zet zich in om de geschiedenis van Haarlem en Kennemerland onder de aandacht te brengen en de kennis ervan te bevorderen. Zo heeft de Vereniging Haerlem een belangrijke bijdrage geleverd aan de Canon van Haarlem, een beschrijving van de Haarlemse geschiedenis. Daarnaast geeft de vereniging elk jaar een jaarboek uit met daarin artikelen over het verleden van Haarlem en de stadskroniek met de actualiteiten van het afgelopen jaar. Vier keer per jaar verschijnt een nieuwsbrief met het programma van activiteiten (lezingen en excursies), actualiteiten en achtergronden. Openingstijden De Historische Vereniging Haerlem heeft sinds 1919 haar zetel in gebouw 'De Hoofdwacht' aan de Grote Markt. U kunt de Hoofdwacht bezichtigen vanaf zaterdag 4 mei tot en met zaterdag 28 september op vrijdag-, zaterdag- en zondagmiddag van 13.00 - 17.00 uur. De Hoofdwacht is 's winters gesloten voor publiek. Gratis toegang.

>

Het Scheepvaartmuseum

Het Scheepvaartmuseum laat zien hoe de zee de Nederlandse cultuur heeft bepaald. In prikkelende, interactieve tentoonstellingen ontdek je op je eigen manier 500 jaar maritieme geschiedenis. Sfeervolle objecttentoonstellingen tonen het beste uit de vooraanstaande collectie. Er zijn speciale tentoonstellingen voor kinderen, zoals Zie je in de Gouden Eeuw en Het verhaal van de walvis. Er is er zelfs een voor kinderen tot 6 jaar: Matje & Roosje en Circus Zee. Niemand is te oud voor de spannende attractie De Zeereis en buiten ligt natuurlijk weer de replica van het beroemde VOC-schip Amsterdam. Het Scheepvaartmuseum is volledig vernieuwd maar ademt nog steeds geschiedenis, het is een prachtig stoer gebouw in het hart van Amsterdam. De gehele collectie van Het Scheepvaartmuseum staat op de website www.maritiemdigitaal.nl, de gezamenlijke database van maritieme musea in Nederland. Openingstijden en entreeprijzen Het Scheepvaartmuseum is 7 dagen per week geopend van 9.00 tot 17.00 uur. Dit zijn de reguliere openingstijden. Op feestdagen kunnen andere openingstijden gelden, raadpleeg daarvoor de website van het Scheepvaartmuseum. Volwassenen €15,- Kinderen van 5 t/m 17 jaar, studenten, Stadspas Amsterdam, CJP Cultuurkaart €7,50 Gratis toegang voor kinderen van 0 t/m 4 jaar, Museumkaart, I amsterdam City Card, Vriendenvloot, Het Compagnie Fonds, Vereeniging Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum, Vereniging Rembrandt, ICOM-pas, VVV-medewerkerspas, Holland Pass ticket, begeleiders van mensen met een beperking.

>

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Wie denkt er dagelijks aan overstromingen? Bijna niemand. Maar toch is het heel bijzonder dat we beneden de zeespiegel kunnen wonen en werken alsof er niets aan de hand is. En dat is precies de bedoeling van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Het zorgt voor veiligheid in heel Noord-Holland boven het Noordzeekanaal inclusief Texel. Het hoogheemraadschap versterkt dijken, onderhoudt de duinen, baggert sloten en optimaliseert poldergemalen. Overtollig regenwater wordt snel afgevoerd naar zee. Dit werk gaat dag en nacht door en mag nooit stoppen. Want anders verdwijnt het land onder water. Maar er mag ook niet tekort water in de sloot staan. Dan is er kans op verdroging. Het water moet bovendien schoon zijn. Het hoogheemraadschap zorgt ook daarvoor met behulp van achttien rioolwaterzuiveringen. Op die manier blijft het milieu gezond. Ten slotte beheert het hoogheemraadschap bijna 1500 kilometer polderweg en fietspad. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier weet van water, al 800 jaar. Het land kan niet zonder. Sinds de mens zich in Noord-Holland vestigde, heeft hij met het water geleefd en geworsteld. Rond het jaar 1200 werd die strijd goed georganiseerd middels de oprichting van de eerste waterschappen. De historie van die waterschappen is een oneindig verhaal van geploeter aan de dijken, van overstromingen en opnieuw beginnen, van molens en gemalen en van dijkgraven en dijkwerkers. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier houdt zich actief met die geschiedenis bezig. Het beschikt over een rijke collectie objecten uit het waterschapsverleden. Bovendien is er een speciale organisatie voor de waterstaatsgeschiedenis aan het hoogheemraadschap verbonden. Het gaat om de in 1981 opgerichte Kring van Vrienden van de Hondsbossche. De Vriendenkring brengt ieder jaar een boekje uit over een onderwerp uit de boeiende historie van Noord-Holland en het water. Meer info? Zie www.hhnk.nl. Musea en bezoekerscentra Ga eens op onderzoek uit in één van de bezoekerscentra of musea. Bezoek de interactieve tentoonstelling Zand tegen Zee in Petten, PWN bezoekerscentrum De Hoep in Castricum, natuur en milieucentrum 'de Molshoop' in Blokker, het stoommachinemuseum, het Dieselgemaal polder Overdie en Achtermeer of een van de museumgemalen en molens.

>

Historische Vereniging Wieringen

De vereniging is opgericht op 1 mei 1989 en heeft als doel het verzamelen, bewaren en openbaar maken van de geschiedenis van het eiland. Dit doen we via optekenen van verhalen, gegevens van en over personen, verenigingen, stichtingen, instellingen en bedrijven en fotomateriaal. Daarnaast organiseert de vereniging eens per jaar een lezing, een excursie en tijdens de Flora- en Visserijdagen in Den Oever een fototentoonstelling. Inmiddels heeft de vereniging diverse boeken uitgegeven over de Wieringer historie en verzorgt de Redactie commissie vier tot vijfmaal per jaar de uitgave Op de Hòògte. De Stamboom commissie organiseert de eerste twee weekenden van oktober het stamboom weekend waar een familie naam wordt behandeld. Menig Wieringer familie heeft de wanden van de Westerlander kerk en later Dorpshuis, versierd. Bezoekadres: Zorgcentrum Parkzicht Parkzicht 4a 1777 BC Hippolytushoef Website: www.historischwieringen.nl E-mail secretaris: secretaris@historischwieringen.nl Openingstijden Het archief van de vereniging is maandelijks, behalve de zomermaanden, tweemaal geopend voor belangstellenden. Kijk voor de precieze data op de website van de Historische Vereniging Wieringen. Buiten deze openstelling bestaat de mogelijkheid om, na overleg met de commissieleden, op andere tijden het archief te bezoeken.

>

HollandRoute

De HollandRoute ontsluit erfgoedlocaties van handel, nijverheid, techniek, industrie, waterbeheersing en infrastructuur in de Metropoolregio Amsterdam Landschap - Erfgoed - Recreatie Wat hebben Heineken, De Zaanse Chocoladefabriek, stoomgemaal De Cruquius, NDSM-werf en de Zaanse Schans met elkaar te maken? Het zijn allemaal industriële erfgoedlocaties van de HollandRoute. Het gebied van de HollandRoute is de brede zône rond het Noordzeekanaal, de Zaan, het IJ, het Spaarne en de trekvaart tussen Haarlem en Amsterdam. Verstedelijking, havens, industrie en polderlandschap wisselen elkaar contrastrijk af. De HollandRoute smeedt historisch erfgoed aaneen. Vele markante gebouwen markeren het industriële verleden van het Noordzeekanaalgebied. Met de HollandRoute beschikt de regio over een toeristisch-recreatief routenetwerk dat deze erfgoedlocaties met elkaar verbindt. De HollandRoute is een regionaal project in een belangrijke cultuurhistorische omgeving. Ontsluiten van industrieel erfgoed De HollandRoute is een regionale route in het kader van de internationale European Route of Industrial Heritage (ERIH). ERIH is actief in het benoemen, herbestemmen en ontsluiten van industrieel erfgoed. Zo zijn onder andere fiets- en wandelroutes ontwikkeld in Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Nederland. Ze verbinden locaties die een belangrijke betekenis hebben op het gebied van industriële ontwikkeling. De HollandRoute voert langs een indrukwekkende hoeveelheid industrieel erfgoed rond het Noordzeekanaal. U kunt het gebied verkennen met de auto, te voet of met de boot. HollandRoute Huis Het in 2014 geopende HollandRoute Huis is gelegen in het hart van de HollandRoute en vormt een ideaal start- of eindpunt van een bezoek aan de HollandRoute. Er zijn diverse tentoonstellingen te zien. Openingstijden & entreeprijzen Van 1 april tot 1 oktober is het HollandRoute Huis geopend op dinsdag t/m zondag van 12.00 - 17.00 uur. Van 1 oktober tot 1 april geopend op zaterdag en zondag van 12.00 - 17.00 uur. Dit zijn de reguliere openingstijden. Op feestdagen kunnen andere openingstijden gelden, raadpleeg daarvoor de website van HollandRoute Huis.

>

Honig Breethuis

In het monumentale Honig Breethuis aan de Lagedijk in Zaandijk ervaart u hoe een Zaanse papierfabrikant met zijn gezin rond 1830 woonde en leefde. Het huis werd omstreeks 1710 gebouwd door Cornelis Jacobsz. Honig, eigenaar van witpapiermolen De Vergulde Bijkorf. Ruim honderd jaar later was op Lagedijk nr. 80 het gezin van Jacob Cornelisz. Breet en Grietje Jans de Jager gehuisvest. In 1999 werd het museumpand van het Zaans Historisch Museum heringericht en omgedoopt tot Honig Breethuis. Hierbij is getracht de bewoningssituatie tussen 1826 en 1847 te reconstrueren, toen het pand bewoond werd door het gezin van Jacob Cornelisz. Breet (1778-1847), ‘papierfabrikeur’ in het familiebedrijf C. & I. Honig Breet. Naast een bezoek aan het museum kunt u deelnemen aan een of meerdere activiteiten, waaronder huiskamerconcerten, lezingen en wandelingen. Regelmatig zijn er kleine exposities over uiteenlopende thema's te zien in het Kabinetje. Ook zijn ontvangsten en besloten bijeenkomsten voor kleine gezelschappen van maximaal twintig personen mogelijk. Voor scholieren van het basisonderwijs ten slotte heeft het Honig Breethuis verschillende educatieve projecten. Openingstijden & entreeprijzen Het Honig Breethuis is van 1 april t/m 30 september van 13.00 - 17.00 uur geopend op donderdag t/m zondag. En van 1 oktober t/m 31 maart van 13.00 - 16.00 uur op donderdag t/m zondag. Dit zijn de reguliere openingstijden. Op feestdagen kunnen andere openingstijden gelden, raadpleeg daarvoor de website van het Honig Breethuis. Volwassene €4,- Kind 4 t/m 12 jaar €2,- CJP, jeugd 13 t/m 17 jaar, 65+ €3,- Gratis toegang voor Vriend Honig Breethuis en 1 introducé, Museumkaarthouder. Groepen > 15 personen €3,- Kijk voor de entreeprijzen van concerten e.d. op de website van het Honig Breethuis.

>

Huis van Hilde

Huis van Hilde is het nieuwe archeologische depot en informatiecentrum van Provincie Noord-Holland. Het wordt gebouwd in Castricum en opent januari 2015 zijn deuren. In Huis van Hilde worden alle archeologische vondsten en collecties die de provincie in de loop van decennia heeft verzameld bewaard. Daarnaast kunt u er vele honderden van de belangrijkste archeologische vondsten bekijken in de vaste en tijdelijke tentoonstellingen. Deze tentoonstellingen tonen de gehele geschiedenis van de Steentijd tot de Tweede Wereldoorlog. Het biedt interessante informatie voor een breed publiek. Ook schoolklassen zijn straks van harte welkom. De depotcollectie varieert van potscherven, houten, leren en metalen gebruiksvoorwerpen tot menselijke skeletten. Ook alle opgravingsgegevens worden hier bewaard, waaronder ca. 20.000 veldtekeningen en 15.000 dia’s. Het gebouw beschikt over afzonderlijk geklimatiseerde depotruimtes voor het bewaren van metalen voorwerpen en organisch materiaal zoals, hout, bot en leer. Contactadres Huis van Hilde Castricum e-mail: info@huisvanhilde.nl

>

Huizer Museum

Het Huizer Museum is van oorsprong een cultuur-historisch museum waarin u het verhaal van de geschiedenis van Huizen kunt zien en voelen. Huizen ligt op een prachtige locatie in het Gooi … aan het water, de vroegere Zuiderzee. Huizen, die zich nu profileert als Haven van het Gooi is een groeigemeente, een uitloper van Amsterdam, met een unieke geschiedenis. Een boerendorp dat zich heeft ontwikkelt naar een vissersdorp en daarna bekend stond om zijn ondernemerschap. Zo heeft de fabriek Potterie De Driehoek een prachtige collectie aardewerk opgeleverd en komt er ook veel kaas uit Huizen. Naast de geschiedenis had Huizen ook een unieke klederdracht, waarvan met name de Huizer kap een opvallend verschijnsel was. In het Huizer Museum gaat het om de MENS, in heden én verleden. En omdat kunst en cultuur de mensen verbindt is er voor gekozen om ook regelmatig een wisseltentoonstelling rond hedendaagse kunst te presenteren. Zo komt het museum, naast de geschiedenis, jaarlijks met vier prachtige tentoonstellingen. Het is een klein, gastvrij museum waar u terecht kunt voor een bezoekje, rondleidingen, maandelijkse wandelingen door het oude dorp, workshops en een kopje koffie. Openingstijden & entreeprijzen Het Huizer Museum is op dinsdag t/m zaterdag van 13.30 - 17.00 uur geopend. Dit zijn de reguliere openingstijden. Op feestdagen kunnen andere openingstijden gelden, raadpleeg daarvoor de website van het Huizer Museum. Tijdens het toeristenseizoen, van 31 maart tot 1 oktober, is het Huizer Museum/VVV de hele dag geopend. U bent van dinsdag t/m zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur van harte welkom om het museum te bezoeken en in de museum- en Huizer Souvenirwinkel iets leuks uit te zoeken. Volwassenen €5,- Jongeren t/m 17 jaar €3,50 CJP-houders €2,50 Gratis toegang voor Museumkaarthouders, Vrienden van Het Huizer Museum en kinderen tot 6 jaar.

>

Broodspoor door Hummel&deBoer

Broodspoor is gemaakt door Hummel&deBoer, in samenwerking met Oneindig Noord-Holland. Hummel&de Boer maakt creatieve mediaproducties waarin geluid op een bijzondere manier wordt gekoppeld aan beeld of omgeving. Kenmerkend is dat in de producties beeld en geluid nooit vanzelfsprekend één op één worden gebruik. Er wordt steeds gezocht naar een verrassende combinatie van beide componenten om een verhaal zo goed mogelijk te vertellen. Er wordt een beroep gedaan op de kijker en luisteraar om zelf verbanden te leggen. Hummel&deBoer richt zich in 2011 op het maken van producties in het kader van VOLGENS oftewel VLGNS: door ooggetuigen vertelde verhalen die je met een mobiele telefoon kunt beluisteren op de locatie waar het zich allemaal heeft afgespeeld. Stichting Doen heeft aan Hummer&deBoer subsidie verleend om twee projecten in het kader van VLGNS te maken. 'Broodspoor' is het eerste project. In 2012 heeft Hummel&deBoer in samenwerking met Oneindig Noord-Holland 'Broodspoor' gemaakt. Een spoor van verhalen over Herman Brood in Amsterdam. Met de smartphone te horen op de plek waar de verhalen zich hebben afgespeeld.

>

Joods Historisch Museum

In het Joods Historisch Museum staat de religie, cultuur en geschiedenis van de joden in Nederland en haar voormalige koloniën centraal. De museumcollectie omvat meer dan 13.000 kunstvoorwerpen,ceremoniële- en historische objecten. Speciale aandacht geeft het JHM aan werk van Nederlandse joodse kunstenaars en van niet-joodse kunstenaars met een joods thema; aan 'alledaags' erfgoed en aan persoonlijke geschiedenissen. Openingstijden & entreeprijzen Het JHM is dagelijks (ook in het weekend) geopend van 11.00 - 17.00 uur. Het kenniscentrum is open van maandag t/m vrijdag van 13.00 - 17.00 uur. Dit zijn de reguliere openingstijden. Op feestdagen kunnen andere openingstijden gelden, raadpleeg daarvoor de website van het JHM. Volwassenen €12,- Jongeren 13 t/m 17 jaar, studenten, CJP-pas, Stadspas €6,- Kinderen 6 t/m 12 jaar €3,- Gratis toegang voor kinderen tot 6 jaar, vrienden JHM en met Museumkaart, Holland Pass (tegen inlevering gouden of zilveren ticket), I amsterdam City Card**, Vereniging Rembrandt, ICOM.

>

Kaap Skil

De Jutterij van Kaap Skil (voorheen het Maritiem & Jutters Museum) laat op indringende manier zien dat het leven van de Texelaar niet alleen door zijn eilanderschap of de visserij is verbonden met de zee. Sinds vele honderden jaren zijn de Texelaars jutters en gaan bij nacht en ontij naar het strand om te jutten. Vroeger was dit pure noodzaak want de meeste Texelaars waren zo arm als een kerkrat en zochten (gratis) hout om te bouwen en om de winter warmpjes door te kunnen brengen. Tegenwoordig wordt het nog steeds gedaan, want goedkopere bouwmaterialen kun je niet vinden! Een Texelse jutter, vertelt in de Jutterij van het museum, (bij voldoende animo) dagelijks over zijn belevenissen met de zee en zijn tegenstrevers van de strandvonderij. Openingstijden & entreeprijzen Kaap Skil is van dinsdag t/m zaterdag van 10.00 - 17.00 uur geopend, op zon- en feestdagen van 12.00 - 17.00 uur. In juli en augustus is het museum ook op maandag open van 10.00 - 17.00 uur. Volwassenen €8,50 Kinderen tot 14 jaar €6,50 Gratis toegang met Museumkaart en voor kinderen tot 4 jaar.

>

Karavaan

Karavaan presenteert en ontwikkelt buitengewoon theater op locatie. Karavaan is hét podiumkunstenfestival in Noord-Holland. Gefascineerd door actuele thema's die spelen verleiden we publiek om op bijzondere locaties inspirerende voorstellingen te zien van gerenommeerde én jonge podiumkunstenaars. Karavaan staat midden in de maatschappij en bouwt mee aan een nieuwe wereld.

>

Kerkennacht Amsterdam 2013

Op 22 juni 2013 is de Kerkennacht Amsterdam: Ik geloof in Amsterdam is het motto. Kom en geniet van de kerkenpracht aan de gracht in 14 binnenstadskerken. Beleef de ruimte, de stilte, de oude en nieuwe muziek, onderzoek de architectuur en actuele projecten, proef theater, liturgie in geur en kleur, ontmoet mensen op deze lange zomeravond.

>

Landschap Noord-Holland

Landschap Noord-Holland is een onafhankelijke stichting. Ontstaan in 1936 en uitgegroeid tot een doelgerichte en dynamische organisatie. Landschap Noord-Holland behoudt en ontwikkelt natuur, landschap en cultuurhistorie in Noord-Holland. Dat doet zij in 86 eigen gebieden, 4.448 hectare groot. Daarnaast beheert de stichting gebieden voor derden zoals gemeentes, waterschappen en de provincie. Landschap Noord-Holland is ook een groen onderzoeks- en adviesbureau. Zij adviseert gemeenten, provincie, waterschappen, agrariërs en particulieren op het gebied van cultuurhistorie, ecologie, landschap en natuur. Bij Landschap Noord-Holland werken ongeveer 150 medewerkers en 6.000 vrijwilligers. Zo'n 40.000 Beschermers en 75 BedrijfsVrienden steunen het werk van de stichting.

>

Marinemuseum

Het Marinemuseum in Den Helder brengt de geschiedenis van de marine in beeld. Belangrijk onderdeel van het museum zijn de 3 museumschepen: de onderzeeboot Tonijn, het ramschip Schorpioen en de mijnenveger Abraham Crijnssen. Aan boord van de museumschepen is de geschiedenis van elk schip zichtbaar gemaakt. In de gebouwen van het Marinemuseum aan de wal zijn vaste en wisselende tentoonstellingen over de geschiedenis van de marine te zien. Een van de permanente tentoonstellingen is Schip en werf. Deze tentoonstelling is volledig gewijd aan techniek. Openingstijden & entreeprijzen Het Marinemuseum is op dinsdag t/m vrijdag geopend van 10.00 - 17.00 uur en op zaterdag en zondag van 12.00 - 17.00 uur. Dit zijn de reguliere openingstijden. In bepaalde periodes is het museum ook op maandag open. Op feestdagen kunnen andere openingstijden gelden. Raadpleeg voor uw bezoek de website van het Marinemuseum voor de actuele tijden.

>

Meertens Instituut

Het Meertens Instituut is een onderzoeksinstituut dat zich bezighoudt met de bestudering en documentatie van Nederlandse taal en cultuur. Centraal staan de verschijnselen die het alledaagse leven in onze samenleving vormgeven. Het Meertens Instituut is onderdeel van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Het Meertens Instituut beheert onder andere de volgende databanken: - Nederlandse Familienamenbank - Nederlandse Voornamen Databank - Nederlandse Volksverhalenbank - Soundbites. dialectopnamen uit Nederland - Nederlandse Liederenbank - Etymologiebank - Beschermheiligen.

>

Museum Jan Lont

Het Wieringer Eiland Museum Jan Lont dankt zijn naam aan de Wieringer Jan Lont (1908 - 1997). Samen met zijn broer Jaap woonde en werkte hij op een traditionele Wieringer boerderij uit 1854 tot aan zijn dood. Na zijn 65e (in 1973) stopte Jan met boeren. De koeien verdwenen en de traditionele zomerstal bleef ook in de winter intact. Jan had een behoorlijke verzameling oude gereedschappen op allerlei gebied. Jan hield van gezelligheid en vond het fijn als er mensen bij hem kwamen. Wanneer hij op een mooie zomerdag buiten op zijn bankje zat, vroegen voorbijgangers wel eens of ze de boerderij van binnen mochten bekijken. Jan leidde ze dan rond en als de mensen tijd hadden, zette hij ook nog koffie. Jan heeft per testament de boerderij en de inventaris vermaakt aan de "Vereniging Wieringer Museum Jan Lont" onder de voorwaarde dat hij er zelf tot zijn dood mocht blijven wonen. Jan is vanuit zijn eigen boerderij begraven op de begraafplaats van Stroe, vlakbij de boerderij. Volgens oude gewoonte droegen de buren Jan via de speciale rouw- en trouwdeur naar zijn laatste rustplaats. Op het graf van Jan staat een steen waarop de boerderij is afgebeeld, met open rouwdeur, uitgebeiteld door de Wieringer beeldhouwer Theo Mulder. De boerderij is na een ingrijpende restauratie veranderd in een museum, waarin alle facetten van het leven en werken van de vroegere eilandbewoners een plaats hebben gekregen zoals de lichterschipperij, de visserij, het onderhouden van eendenkooien, de ganzenjacht, de veehouderij, het oogsten van zeegras. Ieder jaar wordt een onderdeel uit het Wieringer verleden in een thematentoonstelling verwerkt. Regelmatig worden er evenementen georganiseerd. Openingstijden & entreeprijzen Het Wieringer Eilandmuseum is van 1 april tot 2 november 2014 iedere middag geopend van 13.00 - 17.00 uur, behalve op maandag. Tijdens de wintermaanden is het museum geopend op zaterdag- en zondagmiddag van 13.00 - 16.00 uur. Dit zijn de reguliere openingstijden. Op feestdagen kunnen andere openingstijden gelden, raadpleeg daarvoor de website van Museum Jan Lont. De entreeprijs is €4,- inclusief koffie, thee of limonade. U kunt er niet pinnen. Kinderen onder de twaalf jaar hebben in gezinsverband gratis toegang. Stroeërweg 39 1777 NE Hippolytushoef telefoon: +31 (0)227 511353.

>

Museum Van Loon

In het hart van Amsterdam aan de Keizersgracht staat het woonhuis van de Amsterdamse regentenfamilie Van Loon. Willem van Loon was in 1602 medeoprichter van de V.O.C. Zes dagen per week stelt de familie haar huis en collectie open voor het publiek. In een van de fraaiste huizen van de stad kan de bezoeker een glimp opvangen van de wooncultuur van de Amsterdamse familie Van Loon. De eerste bewoner was de schilder Ferdinand Bol, een leerling van Rembrandt. De inrichting van het huis ademt nog de sfeer uit van de rijkdom die de stad in die tijd beleefde. In de kamers vindt u portretten, schitterend meubilair, fraai zilverwerk en porselein uit verschillende eeuwen. Achter het huis ligt een prachtige tuin. De tuin is aangelegd in de stijl van de 17e eeuw en wordt afgesloten door de fraaie gevelwand van het koetshuis. Een uniek geheel dat u nergens anders meer in deze originele staat aantreft. Wie een kijkje wil nemen achter de gevels van de wereldberoemde grachtengordel, moet beslist een bezoek brengen aan het museum. Openingstijden & entreeprijzen Het Museum van Loon is dagelijks geopend van 10.00 - 17.00 uur. Volwassenen €8,- Studenten €6,- Groepen vanaf 10 personen €6,- Kinderen van 6 tot 18 jaar €4,- Gratis toegang voor kinderen tot 6 jaar en met Museumkaart, Stadspas, IAmsterdam City Card, Rembrandtpas, ICOM.

>

Noord-Hollands Archief

Het Noord-Hollands Archief in Haarlem is hét historisch informatiecentrum voor de provincie Noord-Holland, de provinciehoofdstad Haarlem en de gemeenten Aalsmeer, Beverwijk, Bloemendaal, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Uithoorn, Velsen en Zandvoort. De collectie omvat niet alleen archieven van overheidsinstellingen, maar ook van vele andere organisaties, bedrijven, verenigingen, families en personen. In totaal bijna 45 kilometer. Wilt u weten welke archieven er allemaal worden bewaard, kijk dan op www.noord-hollandsarchief.nl. Bijzonder is dat het Noord-Hollands Archief zo'n zestig archieven beheert van wetenschappelijke instellingen en van internationaal bekende wetenschappers (zoals de persoonlijke archieven van de natuurkundigen Pieter Zeeman en Hendrik Lorentz, die beiden de Nobelprijs hebben gewonnen). Daarnaast bezit het Noord-Hollands Archief een enorme beeldcollectie, bestaande uit kaarten, prenten, tekeningen, foto's en prentbriefkaarten. Het Noord-Hollands Archief beheert ook de Provinciale Atlas van Noord-Holland, de topografisch-historische beeldcollectie van de provincie Noord-Holland. De beeldcollecties worden bewaard op de locatie Kleine Houtweg van het Noord-Hollands Archief. Op de digitale beeldbank, www.beeldbank.noord-hollandsarchief.nl, kunt u ruim 100.000 afbeeldingen bekijken. Ten slotte beschikt het Noord-Hollands Archief over een goed voorziene bibliotheek met boeken en tijdschriften op het gebied van de regionale en lokale geschiedenis. De bibliotheek heeft ook een aantal lokale en regionale dag- en weekbladen. Het raadplegen van al deze cultuurhistorische bronnen voor de geschiedenis van Noord-Holland is gratis. Dat kan deels op de hierboven genoemde websites en in het publiekscentrum van het Noord-Hollands Archief, dat is gevestigd in de Janskerk (locatie Jansstraat). Deze kerk dateert uit de veertiende eeuw en was eens de kloosterkerk van de Commanderij van Sint-Jan. Openingstijden Het Noord-Hollands Archief (locatie Jansstraat) is geopend op dinsdag t/m vrijdag van 9.00 - 17.00 uur. En daarnaast op iedere derde zaterdag van de maand van 9.00 - 17.00 uur. De locatie Kleine Houtweg kun je bezoeken op dinsdag en donderdag van 9.00 - 17.00 uur. Dit zijn de reguliere openingstijden. Op feestdagen kunnen andere openingstijden gelden, raadpleeg daarvoor de website van het Noord-Hollands Archief. Daar vind je ook een overzicht met zaterdagopenstellingen.

>

NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies

Het Netwerk Oorlogsbronnen heeft als doel het gebruik van Tweede Wereldoorlog-collecties te bevorderen. Door één digitale zoekingang tot alle relevante collecties te ontwikkelen, wil het Netwerk een overzichtelijke en eenvoudige toegang bieden aan professionele onderzoekers en het brede publiek. Het Netwerk Oorlogsbronnen verbindt niet alleen collecties, maar ook collectiebeherende organisaties en personen. Door organiseren van jaarlijkse Netwerkdagen biedt het Netwerk een platform voor het uitwisselen van kennis en ervaring. Om toegang op lange termijn te kunnen garanderen, is duurzame opslag een randvoorwaarde. Het ontwikkelen van een digitale infrastructuur die hierin voorziet, is één van de speerpunten van het Netwerk Oorlogsbronnen. Partners Netwerk Oorlogsbronnen Het Netwerk Oorlogsbronnen is een samenwerkingsverband van DANS-KNAW, de Koninklijke Bibliotheek, Nationaal Archief, Nationaal Comité 4 en 5 mei, het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid en het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies (coördinator). Totstandkoming Het VWS-programma Erfgoed van de Oorlog (2007-2010) richtte zich op het behoud van erfgoedmateriaal uit en rond de Tweede Wereldoorlog in Nederland, Nederlands-Indië, Suriname en de Nederlandse Antillen. In 221 projecten werden archieven geconserveerd, ontsloten en gedigitaliseerd, ooggetuigenverhalen vastgelegd en een variëteit aan lokale, regionale en nationale oorlogsbronnen toegankelijk gemaakt. Het Netwerk Oorlogsbronnen bouwt voort op het programma Erfgoed van de Oorlog.

>

Purmerends Museum

Het Purmerends Museum vindt u in het hartje van de binnenstad aan de Kaasmarkt in Purmerend. Het is gevestigd in het voormalige stadhuis uit 1912. In het Purmerends Museum leert u de geschiedenis van de stad en haar omgeving kennen. Van vissersdorp, strategisch gelegen tussen de meren, tot marktstad tussen de droogleggingen van de Beemster, de Purmer en de Wormer. Het museum geeft met afbeeldingen en voorwerpen een beeld van het karakter en de bedrijvigheid van de stad. Bijzondere aandacht wordt geschonken aan het (vroege) werk van de architect J.J.P. Oud (1890-1963). In dezelfde zaal is ook ruime aandacht voor de Purmerendse periode van de grafisch ontwerper Jac. Jongert (1883-1942), die onder meer bekend is van de nog steeds gebruikte Van Nelle-huisstijl. Het museum is vooral bekend om zijn grote en fraaie collectie Purmerends Jugendstil aardewerk. In de periode 1895-1907 was Purmerend een centrum van fabrieksmatig gemaakt sieraardewerk, een voorbeeld van de vernieuwingsbeweging in de kunstnijverheid. De plateelbakkerijen Wed. N.S.A. Brantjes & Co, NV Haga, L. Huisenga en Purmerend (Jb Vet & Co) maakten vazen, beelden, tegeltableaus en serviesgoed, waaronder gerenommeerde ontwerpers zoals August Falise, Chris van der Hoef, Chris Lanooij en Henri Teixeira de Mattos. Openingstijden & entreeprijzen Het Purmerends Museum is in de periode 1 mei t/m 31 oktober geopend op dinsdag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur, en op zaterdag, zondag en feestdagen van 13.00 - 17.00 uur. In de periode 1 november - 30 april open op dinsdag t/m zondag en feestdagen van 13.00 - 16.00 uur. Op sommige feestdagen is het museum gesloten, raadpleeg de website van het Purmerends Museum voor uw bezoek. Volwassenen €4,- Groepen vanaf 20 personen €3,- Gratis toegang voor jongeren tot 18 jaar, donateurs van het Purmerends Museum, Museumkaarthouders, ICOM, leden Vereniging Rembrandt, leden VHP.

>

Vereniging Historisch Purmerend

De Vereniging Historisch Purmerend (VHP) bestaat sinds 1971. De VHP werd opgericht als beheerder van het Purmerends Museum, dat in 1946 is ontstaan uit de in 1942 opgerichte Oudheidskamer. Het beheer eindigde bij de verzelfstandiging van het museum in 1986. Sindsdien benoemt de VHP 3 leden in het bestuur van het Purmerends Museum. De VHP heeft haar lokaal in het verenigingsgebouw de Ark aan de Wilhelminalaan, de voormalige Rijks-HBS uit 1926. De VHP heeft een groeiende bibliotheek, foto- en prentbriefkaartencollectie en collectie andere objecten, die de herinnering aan Purmerend en Purmerenders levend houdt. De VHP is vertegenwoordigd in het Historisch Platform Purmerend. Hierin hebben ook de Archeologische Werkgroep Purmerend, het Purmerends Museum en het Waterlands Archief zitting. Openingstijden Het VHP-huis is op iedere laatste zaterdag van de maand geopend van 13.00 - 16.00 uur, of na overleg met een van de bestuursleden.

>

Verzetsmuseum Amsterdam

Van mei 1940 tot mei 1945 was Nederland bezet door nazi-Duitsland. Hoe reageerden Nederlanders op de toenemende onderdrukking? U ziet, hoort en leest persoonlijke verhalen over het uitzonderlijke en het alledaagse. Alle vormen van verzet komen aan de orde: staken, hulp aan onderduikers, de illegale pers en het vervalsen van papieren, gewapend verzet en spionage. Er is een aparte afdeling voor kinderen vanaf 9 jaar: Verzetsmuseum Junior. Flits in een tijdmachine naar 1940 en ontdek wat kinderen in de Tweede Wereldoorlog meemaakten in Nederland. Aanpassen? Helpen? Staken? Melden?  Op de grond geprojecteerde dilemma's stellen de bezoeker voor de vraag 'Wat zou ik doen?'. Nederlands-Indië In de afdeling over Nederlands-Indië wordt het verhaal verteld van mensen uit de verschillende bevolkingsgroepen in decors die de sfeer van de situatie in beeld brengen. Ook komt het verzet tegen de Japanners - waarover weinig bekend is - uitgebreid aan bod. Introductiefilm Verzetsmuseum Het is 1940. Duitsland heeft Nederland bezet. Wat doe je in die nieuwe situatie? Je probeert het te negeren en gaat zo gewoon mogelijk door met je leven. Je kiest de kant van de Duitse bezetter en helpt ze. Je pikt het niet en probeert je te verzetten En wat moet je doen als je leven gevaar loopt..... onderduiken of toch maar niet? Kijk hier en zie welke keuze de hoofdpersonen in deze film maakten. Openingstijden  Maandag van 11.00 - 17.00 uur Dinsdag t/m vrijdag van 10.00 - 17.00 uur. Zaterdag, zondag en feestdagen van 11.00 - 17.00 uur. 1 januari, 27 april en 25 december gesloten. Raadpleeg voor de meest actuele openingstijden de website van het Verzetsmuseum. Entreeprijzen Volwassenen: Euro 10,00 Kinderen t/m 6: Euro gratis Kinderen 7 t/m 15: Euro 5,00 Familieticket (1 of 2 volwassenen met 1 tot 3 kinderen): Euro 22,50 CJP: Euro 5,00 Museumkaart: gratis

>

Land van Leeghwater

Het Land van Leeghwater is een uitzonderlijk mooi gebied gelegen aan de noordzijde van het Nationaal Landschap Laag Holland, tussen de steden Alkmaar en Purmerend. Of anders gezegd: het is het gebied tussen de Leeghwaterbrug en het Leeghwaterpark. Het Land van Leeghwater bestaat uit bekende veenweidenlandschappen en droogmakerijen, zoals Werelderfgoed De Beemster, De Schermer en De Eilandspolder. En bezit het gebied diverse (rijks)monumenten zoals zes forten van de Stelling van Amsterdam, een groot deel van de Westfriese Omringdijk, de Schermer Molens, de dorpen en de raadhuizen van Graft, De Rijp en Grootschermer en vele bijzondere kerkgebouwen, gemalen en stolpboerderijen. Het Land van Leeghwater heeft zijn naam geleend van Jan Adriaanszoon Leeghwater (1575 -1650), Hollands beroemde waterbouwkundige uit de Gouden Eeuw. Hier lag zijn geboortegrond en hier verdiende hij zijn plaats in de vaderlandse geschiedenis als geniaal molenbouwer en ingenieur. Organisatie De Stichting UIT! in het Land van Leeghwater is de koepelorganisatie van de ondernemers, organisaties en VVV's in het Land van Leeghwater. Samen met de gemeenten draagt zij zorg voor de promotie en ontwikkeling van routes, arrangementen en brochures. Meer weten en contact via: www.landvanleeghwater.nl

>

Westfries Archief

Het Westfries Archief is hét historische informatiecentrum voor (oostelijk) West-Friesland. Archieven, bibliotheek- en beeldmateriaal over dit gebied zijn hier bij elkaar gebracht. De oudste archiefstukken dateren uit de veertiende eeuw en zijn te vinden in de stadsarchieven van Hoorn, Enkhuizen en Medemblik. De jongste stukken van de overheden in West-Friesland dateren uit de jaren tachtig van de vorige eeuw. Het Westfries Archief beheert ook talrijke archieven van verenigingen en andere particuliere organisaties. Hierin zitten soms al stukken van nog recenter datum. Vrijwel alle archieven zijn toegankelijk via een database met zo'n 150.000 beschrijvingen. De bibliotheek omvat ruim 25.000 titels en is daarmee de grootste historische bibliotheek over de regio. De beeldcollectie omvat meer dan 40.000 afbeeldingen: kaarten, prenten, tekeningen en foto's. De collectie is voor het overgrote deel te doorzoeken via de website www.westfriesarchief.nl. Voor een verdere verdieping van uw onderzoek en het raadplegen van originele stukken bent u van harte welkom in ons Regionaal Historisch Centrum aan de Blauwe Berg in Hoorn. Openingstijden De studiezaal van het Westfries Archief is op dinsdag en vrijdag geopend van 9.00 - 17.00 uur. Dit zijn de reguliere openingstijden. Op feestdagen kunnen andere openingstijden gelden, raadpleeg daarvoor de website van het Westfries Archief. Bezoek op afspraak Naast de reguliere openingstijden start het Westfries Archief op 1 oktober 2015 met een nieuwe vorm van dienstverlening: bezoek op afspraak. Dit kan op maandag, woensdag of donderdag. Het zelfbedieningsgedeelte van de studiezaal is dan gesloten. Bezoek op afspraak is bedoeld voor onderzoekers die uitsluitend originele bescheiden willen raadplegen. Zij kunnen vooraf via e-mail een werkvoorraad voor een dag aanvragen. Onze medewerkers leggen de stukken dan vooraf klaar. De studiezaalmedewerker beperkt zich tot toezicht. Bezoekadres: Blauwe Berg 5c 1625 NT Hoorn Postadres: Postbus 603 1620 AR Hoorn e-mail: info@wfa.nl internet: www.westfriesarchief.nl  algemeen telefoonnummer: 0229-282500

>

Westfries Museum

In het historische hart van Hoorn, pal aan het mooie stadsplein de Roode Steen, staat het Westfries Museum. Gehuisvest in één van mooiste monumenten van de stad, het in 1632 gebouwde Statencollege. Makkelijk te herkennen aan de zeer rijk versierde voorgevel. Zo imposant als het gebouw er aan de buitenzijde uit ziet, zo intiem is het binnen. In het Westfries Museum kunt u heerlijk dwalen door maar liefst 27 verschillende expositieruimtes. Allemaal anders en ieder met een heel eigen sfeer. Of het nu de zeventiende-eeuwse schutterijzaal is met z’n indrukwekkende portretten van de Hoornse schutterij of de achttiende-eeuwse kamer in Lodewijk XVI-stijl, waar de rijke glascollectie van het museum staat te pronken. In iedere ruimte glanst en schittert de rijke geschiedenis van West-Friesland u tegemoet. Het museum organiseert jaarlijks verschillende exposities, waarin telkens een verassende verbinding tussen heden en verleden de rode draad is. Ook biedt het museum speciale bezoekarrangementen aan. Kijk voor alle informatie over collectie, tentoonstellingen en speciale arrangementen op www.wfm.nl. Openingstijden & entreeprijzen Het Westfries Museum is op maandag t/m vrijdag geopend van 11.00 - 17.00 uur, op zaterdag en zondag van 13.00 - 17.00 uur. Dit zijn de reguliere openingstijden. Op feestdagen kunnen andere openingstijden gelden, raadpleeg daarvoor de website van het Westfries Museum. Volwassenen €6,50 65+ €5,00 Gratis toegang voor jongeren (tot 18) en Museumkaarthouders.

>

Zaans Museum

Luister naar de verhalen die verscholen liggen in de bijzondere collectie van het Zaans Museum: verhalen bij schilderijen, foto's, films, en gebruiksvoorwerpen. Maar ook verhalen over de mensen die hier woonden en werkten, over de typisch Zaanse cultuur en de vele industrie. Dankzij de verzameldrift van de 19e eeuwse Zaankanters zijn veel Zaanse objecten bewaard gebleven. Talloze afbeeldingen vertellen het verhaal van typisch Zaanse gebeurtenissen en personen door de eeuwen heen. Scheepsmodellen, schilderijen en gebruiksvoorwerpen laten daarnaast de imposante geschiedenis van de Zaanse scheepsbouw en walvisvaart zien. Wanneer u het Zaans Museum binnenstapt, proeft u direct de sfeer van een rijk verleden waarbij de streekdracht, het Zaans beschilderd meubilair en interieur uit Zaanse woonhuizen en bedrijven uit het rijke culturele- en industriële verleden een rol spelen. De welvaart van de Zaanstreek wordt getoond aan de hand van deze prachtige verzameling. De bron van de Zaanse welvaart was haar industrie. In de 17e eeuw was de streek één van de belangrijkste industriegebieden van West-Europa. Deze positie wist de Zaanstreek tot in de 20e eeuw te behouden. Het Zaans Museum is trots de collecties van dit Zaans industrieel erfgoed te bezitten. Historische films brengen de industriële geschiedenis nog eens extra tot leven. Kom naar het mooie eigentijdse gebouw dat gevestigd is op de Zaanse Schans. De industriële vormgeving van dit gebouw sluit goed aan bij de collectie van het museum. De locatie is uniek gelegen op de Zaanse Schans, tegen het prachtige decor van de Kalverpolder. Op de Zaanse Schans vindt u de wereldberoemde oude Zaanse houtbouw met fraaie koopmanshuizen, groene Zaanse huizen, een prachtige rij windmolens, houtloodsen en pakhuizen. In maart 2009 opende het Zaans Museum een compleet nieuwe vleugel: het Verkade Paviljoen. In het Paviljoen is de rijke en imposante collectie van biscuit- en chocoladefabrikant Verkade te bewonderen. Sinds de opening in 2009 is het Verkade Paviljoen de attractie van het Zaans Museum en de Zaanse Schans. Naast onze locatie op de Zaanse Schans behoort ook het Czaar Peterhuisje in Zaandam bij het Zaans Museum. Het is één van de oudste houten huisjes van Nederland. Het werd in 1632 als arbeidershuisje gebouwd van oud scheepshout. In dit huisje logeerde de Russische tsaar Peter de Grote toen hij in 1697 het vak van scheepstimmerman kwam leren. Dit wereldberoemde monumentale huisje herbergt een schat aan herinneringen aan zijn talloze bezoekers, maar ook aan de tijd dat Zaandam een bloeiende scheepsbouw kende. Openingstijden & entreeprijzen Het Informatie Centrum Zaanse Schans is dagelijks geopend van 09.00 – 17.00 uur. Het Zaans Museum & Verkade Paviljoen zijn dagelijks geopend van 10.00 – 17.00 uur. Kuiperij Tiemstra is van 1 april t/m 31 oktober geopend van 13.00-17.00 uur of op aanvraag. Dit zijn de reguliere openingstijden. Op feestdagen kunnen andere openingstijden gelden, raadpleeg daarvoor de website van het Zaans Museum. Volwassenen €9,- 4 t/m 17 jaar €5,- 65+, CJP, studentenkaart €7,50 Groepen (>10) €7,50 p.p. Gratis toegang voor Vrienden van het Zaans Museum, kinderen t/m 3 jaar en met Museumkaart of I Amsterdam Card.

>

Zijper Museum

Het Zijper Museum wil de bezoeker vanuit verschillende invalshoeken kennis laten nemen van wetenswaardigheden over de polder 'de Zijpe'. Daartoe wordt in het bijzonder stilgestaan bij de ontstaansgeschiedenis en bedijking van deze polder. Het museum fungeert voorts als historisch informatiecentrum voor de Zijpe, waar bezoekers veel historische en genealogische bronnen kunnen raadplegen. Voor dat doel biedt ook de website van het Zijper Museum toegang tot een grote hoeveelheid historische artikelen en beeldmateriaal. Collecties Het museum heeft een zeer uitgebreide collectie van objecten en tal van historische kaarten, prenten en foto's van de Zijpe, die als onderdeel van exposities en via de eigen website te zien zijn. Het Zijper Museum beschikt voorts over meer dan 80.000 gedigitaliseerde foto's van de bekende persfotografen Niestadt. Deze zijn ondergebracht in de Niestadt Beeldbank. De Beeldbank Zijpe bevat een groot aantal ansichtkaarten van de Zijper dorpen. Huidige expositie Voor de expositie in 2014 heeft het museum objecten uit het eigen depot, 'van zolder', gehaald die in de gebruikelijke thema-exposities moeilijk vielen in te passen. Ditmaal zijn ze gezamenlijk in een speciale expositie, 'Schatjes van Zolder', bijeengebracht. De schatjes zijn in de expositieruimte over een achttal onderwerpen verdeeld: archeologie, bijenteelt, lezen en schrijven, meten en wegen, middenstand, molens en molenprenten, schilderijen en tekeningen, schoolhandwerk. Te zien zijn onder andere: een ouderwetse winkel-koffiemolen, bonnenboekjes, bijenkorven, een honingcentrifuge, een schrijfkist, een aap-noot-mies schoolleesplank, een bascule en gewichten, meetkettingen, schilderijen van Cornelis Bok en van Jan Veuger, breikousen, stoplappen, poppen- en kinderkleren, een molenboek, potten, kruiken en kannen. Niestadt-hoek In het museum is een aparte hoek ingericht met een mini-expositie over leven en werk van de fotografen Niestadt. Informatiecentrum Voor het doorzoeken van historische en genealogische bronnen of het raadplegen van de beeldbanken is een aantal pc's beschikbaar. Openingstijden & entreeprijzen Het Zijper Museum is open voor het publiek op woensdag- en zondagmiddag van 13:00-17:00 uur. Daarnaast is er – op afspraak – groepsbezoek mogelijk. De toegang is gratis. Voor meer informatie, zie www.zijpermuseum.nl.

>

Zuiderzeemuseum

Verhaal van een rijke cultuur In 1932 sloot de Afsluitdijk de Zuiderzee af en kregen de twee binnenmeren de naam IJsselmeer en Markermeer; het gedeelte buiten de dijk hoorde voortaan bij de Waddenzee. Het Zuiderzee-museum richt zich op de geschiedenis, actualiteit en toekomst van dit gebied. De thema’s water, ambacht en gemeenschappen staan centraal. In het buitenmuseum met historische gebouwen en het binnenmuseum met thematische tentoonstellingen wordt dit verhaal zichtbaar gemaakt. Erfgoed, beeldende kunst, fotografie en vormgeving spelen hierin een belangrijke rol. Openingstijden & entreeprijzen Het buitenmuseum is geopend tot en met 25 oktober 2015 van 10.00 - 17.00. Het binnenmuseum is het gehele jaar geopend van 10.00 tot 17.00, met uitzondering van 1e kerstdag. Volwassene € 15,00 Kind 4 t/m 12 jaar €10,00 Gezinsprijs (2 volw. + 2 kind t/m 12 jaar) € 40,00 CJP/studenten € 10,00 Gratis toegang voor kinderen t/m 3 jaar, Museumkaarthouders en Vrienden van het Zuiderzeemuseum

>

Zuydwal Veilingen

Zuydwal Veilingen is een jong en dynamisch veilinghuis. We organiseren veilingen in Laren en op locatie. Onder de hamer komen schilderijen, tekeningen, grafiek, zilver, beelden, design, foto’s en objecten. Zuydwal Veilingen richt zich op de nationale en internationale kunstmarkt uit de periode 1700 tot nu.  Vaak worden er werken geveild van kunstenaars uit het Gooi en de rest van Noord-Holland. Noord-Holland gezien door de ogen van de kunstenaars.  Rond 1880 ontstond er in Laren een schilderskolonie. Van heinde en verre kwamen kunstenaars om in het voetspoor van Anton Mauve en Albert Neuhuys de locale bevolking in klederdracht  en het landschap vast te leggen. Na 1910 kwamen vooruitstrevende kunstenaars als  Piet Mondriaan, Leo Gestel, Jan Sluijters en Bart van der Leck naar het Gooi om er te werken. Zuydwal Veilingen onderscheidt zich van andere veilinghuizen door kleinschaligheid en persoonlijke aandacht. Omdat het veilinghuis in het Gooi is gevestigd worden er ook altijd werken van Gooise kunstenaars als Jan Sluijters, Leo Gestel, Willy Sluiter, David Schulman, Evert Pieters, Anton Mauve en Cornelis Vreedenburgh geveild. Daarnaast ook kunst van andere nationale en internationale kunstenaars.

>

Westfriese Omringdijk

Je koike d’r je ouge uit! Op nog geen 25 kilometer afstand van Amsterdam ligt de Westfriese Omringdijk, een wonder van menselijke hand. Ooit beschermde deze dijk mens en dier tegen het zoute water. Nu is dit 126 kilometer lange lint door het Noord-Hollandse landschap een schitterend podium voor kunst, cultuur, sport en recreatie. Kom Koike! De Westfriese Omringdijk leidt via een unieke route langs de mooiste plekjes van Westfriesland. Het groene, provinciale monument verbindt de voormalige VOC-steden met hun prachtig bewaard gebleven binnensteden en de lange authentieke lintdorpen. De talloze monumenten en musea zijn meer dan het beleven waard. De Westfriese Omringdijk is een samenwerkingsprogramma van Kunst en Cultuur Noord-Holland en Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord. Twaalf Westfriese gemeenten, de Provincie Noord-Holland, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en de Rabobank Hoorn-Midden Westfriesland slaan meerjarig de handen ineen om de Westfriese Omringdijk als cultuurtoeristische bestemming van Noord-Holland te promoten. De dijk vormt het podium voor verschillende culturele en toeristische initiatieven. Samen dragen deze partijen bij aan het behoud en de toegankelijkheid van dit cultuurhistorisch monument. Openingstijden Langs de Westfriese Omringdijk vind je o.a. musea, ateliers en galeries om te bezoeken, kijk voor de openingstijden van de locaties op de website van de Westfriese Omringdijk.

>

Haven Amsterdam

Van alle havens in het Noordzeekanaalgebied is de Amsterdamse haven ongetwijfeld de oudste. De havens van Velsen en IJmuiden, Beverwijk en Zaanstad zijn pas veel later tot bloei gekomen. Gezamenlijk vormen deze havens aan het Noordzeekanaal de "Zeehavens Amsterdam".  Al in de vroege middeleeuwen was het Damrak, de monding van de Amstel ten noorden van de Dam, in gebruik als haven. Dit bleef zo tot in de zestiende eeuw. In de eeuwen daarna volgden uitbreidingen elkaar op, tot de moderne haven die het nu is. Sinds de aanleg van het Noordzeekanaal is het karakter van de Amsterdamse haven sterk gewijzigd. Het zwaartepunt is steeds meer naar het westen, verder van de stad, komen te liggen. De haven is nu een internationaal logistiek centrum, waar grootschalige op- en overslag van goederen hand-in-hand gaat met de industriële verwerking ervan. De Amsterdamse haven is tegenwoordig geen op zichzelf staande haven meer. De haven is onlosmakelijk verbonden met de andere havens in het Noordzeekanaalgebied. Men spreekt daarom ook het liefst van een havenregio in het Noordzeekanaalgebied. Naar buiten toe profileren de havens zich dan ook als Zeehavens Amsterdam. Voor de meeste bewoners uit de regio zijn de havens van Amsterdam onbekend terrrein. Er is echter zeer veel te ontdekken in dit gebied. Indrukwekkende scheepskranen, gigantische silo's en cruiseschepen zo groot als flatgebouwen. Daarnaast is er nog verassend veel flora en fauna die van de havens van Amsterdam hun leefgebied hebben gemaakt. De havens zijn uitstekend op de fiets of vanaf het water te ontdekken met respectievelijk bewegwijzerde routes en een havenrondvaart. Meer hierover vind je hier De Stadhaven fietsroute is eveneens te vinden op de route pagina's van Oneindig Noord-Holland.

>

Universiteit van Amsterdam

De Universiteit van Amsterdam heeft een lange geschiedenis. Voortgekomen uit het Athenaeum Illustre (1632) behoort de UvA met ruim 30.000 studenten, 5.000 medewerkers en een budget van bijna 500 miljoen euro tot de grote algemene universiteiten in Europa. De UvA heeft zeven faculteiten waar onderwijs en onderzoek plaatsvindt op het gebied van de geesteswetenschappen, sociale wetenschappen, economie en bedrijfskunde, rechtsgeleerdheid, natuurwetenschappen, geneeskunde en tandheelkunde. Bij de opleiding geschiedenis leren studenten hoe ze de verhalen van het verleden toegankelijk kunnen maken voor een breed publiek. Bijvoorbeeld door het vertellen van verhalen met een persoonlijke insteek. In 2010 liep het project ‘Wish I had been there’. Studenten kregen de opdracht om een verhaal te schrijven over een typisch stukje geschiedenis in de provincie Noord-Holland. Dat heeft geleid tot een heleboel verrassende verhalen (zie hieronder).

>

Maand van de Geschiedenis

De Maand van de Geschiedenis is het grootste historische evenement van Nederland. Samen met honderden culturele, toeristische, literaire en mediaorganisaties brengt het Nederlands Openluchtmuseum in oktober de geschiedenis onder de aandacht bij miljoenen Nederlanders. De maand wordt afgesloten met de Nacht van de Geschiedenis, georganiseerd door het Rijksmuseum. Geschiedenis is altijd aanwezig, maar moet wel verteld, aangevuld, genuanceerd en gedeeld worden. Vanuit het verleden kun je het heden beter begrijpen en zo ook een beter begrip vormen van jezelf, je eigen achtergrond of omgeving. Begrip leidt tot inzicht, nuancering en mogelijk een andere kijk op de wereld. Daarom is het belangrijk om één maand in het jaar geschiedenis extra aandacht te geven. Zo kun je gisteren ontdekken om vandaag te begrijpen, schrijft de Maand van de Geschiedenis. Het Nederlands Openluchtmuseum brengt daarom, samen met zo'n 45 partnerorganisaties, één maand in het jaar geschiedenis op een creatieve en opvallende manier onder de aandacht van publiek. Jaarlijks organiseren zo'n 500 deelnemende instellingen activiteiten voor een breed publiek rond een wisselend thema en zetten 765 boekhandels en bibliotheken geschiedenis in de schijnwerpers door middel van tentoonstellingen, lezingen, rondleidingen en educatieve programma's.

>

Maand van de Geschiedenis

De Maand van de Geschiedenis is het grootste historische evenement van Nederland. Samen met honderden culturele, toeristische, literaire en mediaorganisaties brengt het Nederlands Openluchtmuseum in oktober de geschiedenis onder de aandacht bij miljoenen Nederlanders. De maand wordt afgesloten met de Nacht van de Geschiedenis, georganiseerd door het Rijksmuseum. Geschiedenis is altijd aanwezig, maar moet wel verteld, aangevuld, genuanceerd en gedeeld worden. Vanuit het verleden kun je het heden beter begrijpen en zo ook een beter begrip vormen van jezelf, je eigen achtergrond of omgeving. Begrip leidt tot inzicht, nuancering en mogelijk een andere kijk op de wereld. Daarom is het belangrijk om één maand in het jaar geschiedenis extra aandacht te geven. Zo kun je gisteren ontdekken om vandaag te begrijpen, schrijft de Maand van de Geschiedenis. Het Nederlands Openluchtmuseum brengt daarom, samen met zo'n 45 partnerorganisaties, één maand in het jaar geschiedenis op een creatieve en opvallende manier onder de aandacht van publiek. Jaarlijks organiseren zo'n 500 deelnemende instellingen activiteiten voor een breed publiek rond een wisselend thema en zetten 765 boekhandels en bibliotheken geschiedenis in de schijnwerpers door middel van tentoonstellingen, lezingen, rondleidingen en educatieve programma's. Website: http://www.maandvandegeschiedenis.nl/

>

Museum Hilversum

Museum Hilversum, dé centrale plek in onze mediastad voor regionale kunst, video-exposities, spraakmakende tentoonstellingen en educatieve mogelijkheden. Museum Hilversum is van, voor en dóór Hilversummers. Want als een van de weinige musea in Nederland geeft Museum Hilversum de inwoners niet alleen inspraak in wat er in het museum te zien is, maar wordt via 'crowdsourcing' ook regelmatig de mogelijkheid geboden om eigengemaakte kunst of stukjes regionale geschiedenis (mede) tentoon te stellen. Museum Hilversum is deels gevestigd in het oorspronkelijke raadhuis van Hilversum. De kern van het markante gebouw op de Kerkbrink is inmiddels al zo'n 250 jaar oud en daarmee één van de oudste gebouwen van Hilversum. Na 1931, toen het nieuwe 'Dudok' gemeentehuis werd geopend, had het gebouw diverse functies, de laatste decennia vooral als museum van lokale kunst en geschiedenis. In 2005 werd het Museum Hilversum uitgebreid met een spectaculaire ronde uitbouw naar ontwerp van architect Hans Ruyssenaars. Openingstijden & entreeprijzen Museum Hilversum is op maandag t/m zondag geopend van 11.00 - 17.00 uur en op donderdag van 11.00 - 21.00 uur. Dit zijn de reguliere openingstijden. Op feestdagen kunnen andere openingstijden gelden, raadpleeg daarvoor de website van Museum Hilversum. Volwassene €5,- Senior €4,- Student / Scholier / CJP / CKV €3,- Groepen vanaf 10 personen €4,- Combiticket (Raadhuis + Museum) €10,- Gratis toegang voor Vrienden, kinderen (tot 12 jr) en met Museumkaart. Elke woensdag is de toegang tot het museum gratis!

>

Frans Hals Museum

Sinds het Frans Hals Museum in 1913 zijn poorten aan het Groot Heiligland opende, heeft het zich in een toenemende faam en belangstelling mogen verheugen. De collectie van Haarlemse meesters uit de Gouden Eeuw, waaronder de grootste verzameling schilderijen van Frans Hals ter wereld, is uniek. Aan het begin van de zeventiende eeuw onderging de schilderkunst een radicale verandering, waarvoor in Haarlem de basis werd gelegd. Deze omslag bepaalde uiteindelijk de allure en de grandeur van de Gouden Eeuw, waardoor Haarlem met recht kan worden aangemerkt als de bakermat van de Gouden Eeuw. De collectie van het Frans Hals Museum, waarin het hele spectrum van de 16e- en 17e-eeuwse schilderkunst op bijzonder hoog niveau is samengevat, weerspiegelt die revolutionaire omwenteling. Het Frans Hals Museum stelt zich ten doel om het publiek te informeren over, en te laten genieten van, de ongekende bloei van de schilderkunst in de Gouden Eeuw, alsook van de internationale ontwikkelingen in de hedendaagse beeldende kunst. Het overdragen van de rijke collectie 16e- en 17e-eeuwse schilderkunst, en van de verzameling moderne en hedendaagse kunst, aan toekomstige generaties staat hierbij centraal. Openingstijden & entreeprijzen Het Frans Hals Museum is van dinsdag tot en met zaterdag geopend van 11.00 - 17.00 uur en op zon- en feestdagen van 12.00 - 17.00 uur. Dit zijn de reguliere openingstijden. Kijk voor eventuele wijzigingen op de website van het Frans Hals Museum. Volwassenen €12,50 Van 19 t/m 24 jaar of met CJP €6,- Gratis toegang t/m 18 jaar. Groepen vanaf 15 personen €9,- Gratis toegang met Museumkaart, ICOM, IAmsterdam Card, en voor leden Vereniging Rembrandt, Vrienden Frans Hals Museum, De Hallen Haarlem.

>

Stichting Provinciale Atlas

De Stichting Provinciale Atlas Noord-Holland is in 1993 opgericht door het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland in samenwerking met het Rijksarchief in Noord-Holland, nu het Noord-Hollands Archief.  Het doel van de stichting is de bekendheid van de topografisch-historische atlas van Noord-Holland te bevorderen en de collectie uit te breiden. Jaarlijks organiseert de stichting in samenwerking met andere culturele instellingen en musea in de provincie tentoonstellingen en verzorgt publicaties. Met de aankoopsubsidie van de provincie zorgt de SPAN voor een verantwoorde uitbreiding van de collectie zodat deze voor huidige en toekomstige gebruikers een bron van onschatbare waarde blijft. Sinds 2009 geeft de Stichting ook in opdracht van de provincie Noord-Holland jaarlijks een documentaire foto-opdracht.  Schenkingen van particulieren en instellingen vormen verder een waardevolle  aanvulling op de collectie. Openingstijden De Stichting Provinciale Atlas Noord-Holland is op dinsdag t/m vrijdag geopend van 9.00 – 17.00 uur. Dit zijn de reguliere openingstijden. Op feestdagen kunnen andere openingstijden gelden, raadpleeg daarvoor de website van Stichting Provinciale Atlas.

>

Provincie Noord-Holland

De provincie Noord-Holland hecht grote waarde aan het Noord-Hollandse erfgoed en zet zich in om het te behouden en toegankelijk te maken voor de eigen inwoners, maar ook ter versterking van de toeristische sector en dus de economie. Cultuurhistorie is een belangrijke kerntaak van Provincie Noord-Holland. Via Oneindig Noord-Holland wordt het culturele erfgoed ontsloten en tot leven gebracht, zodat zoveel mogelijk mensen kunnen genieten van onze rijke historie. Veel provinciale projecten hebben een raakvlak met cultuurhistorie. Zo worden er tijdens infrastructurele projecten regelmatig historische vondsten gedaan. Het ontwikkelen van een recreatiegebied kan nieuwe cultuurhistorische verhalen opleveren. En sommige bedrijventerreinen herbergen een schat aan cultuurhistorische waarde. Deze verhalen bieden een andere kijk op de leefomgeving en zetten een provinciaal project in een ander daglicht. Via Oneindig Noord-Holland krijgen deze verhalen een welverdiende plek.

>

Ons Amsterdam

Maandblad over Amsterdam toen en nu. Dit tijdschrift voor een breed publiek duidt de sporen die het verleden in de stad heeft achtergelaten en zet de stad van nu in historisch perspectief.

>

Regionaal Archief Alkmaar

Informatie over de geschiedenis van westelijk-Westfriesland, de Kop van Noord-Holland en Noord-Kennemerland vindt u bij het Regionaal Archief Alkmaar. Wij bewaren de oudere archieven van de gemeenten en waterschappen in dit gebied. Ook veel particuliere archieven uit deze regio’s zijn bij ons te vinden. Daarnaast beschikt het archief over een uitgebreide bibliotheek en beeldcollectie. Onder voorwaarden worden bibliotheekboeken uitgeleend. Bij ons moet u zijn als u op zoek bent naar uw voorouders, de geschiedenis van uw huis, oude foto’s van uw woonplaats, boeken over de historie van steden en dorpen in het gebied, en nog veel meer. In ons gebouw bewaren we acht kilometer archiefstukken – het oudste stuk dateert uit 1325 -, kranten, kaarten, prenten, foto’s, boeken en tijdschriften. Al dit materiaal kunt u kosteloos inzien op onze studiezaal op onze website: www.archiefalkmaar.nl. Sinds eind 2010 'huist' het archief in de oude Ambachtsschool in de binnenstad van Alkmaar. U bent hier van harte welkom! Openingstijden Het Regionaal Archief Alkmaar is op dinsdag t/m vrijdag geopend van 9.00 - 17.00 uur.

>

Vereniging De Zaansche Molen

Vereniging De Zaansche Molen is in 1925 opgericht om te voorkomen dat de laatste molens van de meer dan 1000 die er ooit in de Zaanstreek zijn gebouwd, verloren zouden gaan. Nu mag de vereniging zich de trotse eigenaar noemen van 12 draaiende industriemolens en het unieke Molenmuseum. Openingstijden & entreeprijzen Kijk voor de openingstijden van de verschillende molens op de website van Vereniging De Zaansche Molen. Volwassenen €3,50 Kinderen 6 t/m 12 jaar €2,- Gratis toegang voor leden van Vereniging De Zaansche Molen.

>

RKD - Nederlands instituut voor kunstgeschiedenis

Het RKD maakt kennis en informatie over kunst van de Nederlanden in internationale context wereldwijd toegankelijk voor wetenschap, kunsthandel en publiek. 7.000.000 reproducties 450.000 banden in de bibliotheek 150.000 veilingcatalogi 2.000.000 stuks persdocumentatie 1.500 meter kunsthistorische archieven 1.000.000 bezoeken RKD Explore (verwacht) 9.500.000 bezochte pagina's www.rkd.nl Het RKD ondersteunt onderzoek, het samenstellen van tentoonstellingen en het schrijven van publicaties.Al meer dan 80 jaar werken wij succesvol samen met talrijke (inter)nationale partners en belangstellenden. Wij zijn lid van de Museumvereniging, van de Onderzoekschool Kunstgeschiedenis en een van de grondleggers van de Research Institutes in the History of Art. Wereldwijd bereik Wij verzamelen documenten over Westerse kunst vanaf circa 1200. Belangrijke delen van de collecties zijn gedigitaliseerd en beschikbaar via www.rkd.nl. RKD Explore is ons portal tot een ongekende hoeveelheid aan kunsthistorische gegevens. Kunst van de Nederlanden krijgt een wereldwijd bereik. De verwachting is dat in 2014 RKD Explore 1.000.000 maal wordt bezocht, waarbij gemiddeld zo'n 10 pagina's worden bekeken, een stijging van bijna 300 % ten opzichte van 2012. Met een kleine 5500bezoekers aan onze studie- en leeszalen behoort het RKD tot de best bezochte kennisinstituten ter wereld. Tot onze vaste gebruikers behoren veel studenten. Aanwinsten Onze collecties worden dagelijks verrijkt. Wij profiteren daarbij in hoge mate van welwillende schenkingen en van de ondersteuning door particulieren en fondsen. Zo konden wij digitale kunstenaarsportretten van de bekende fotograaf Koos Breukel, een uniek archief van Kees van Dongen en belangrijke correspondentie van en een volledige bibliotheek over Piet Mondriaan verwerven. De belangrijkste kunsthistorische bibliotheek van Nederland verwierf in 2013 bijna 9000 nieuwe titels. Het aantal uitleen-transacties groeide tot 22.000. De circa 600 archieven werden veelvuldig geraadpleegd: vooral de Mondriaan-correspondentie en de kunsthandels Van Wisselingh en Co en Goudstikker. In 2013 zijn 127 nieuwe inventarissen van archieven toegevoegd aan het totaal van 1.5 kilometer archief. Publicaties en publiciteit De imposante publicatie Jan Mankes, een kunstenaarsleven in brieven 1910-1920 was binnen enkele maanden uitverkocht. In 2014 verschijnt het e-boek. Oud Holland, het oudste kunsthistorische tijdschriftter wereld, verscheen vier maal. In Origine, Kunst en Antiek Journaal/Collect, Vind zijn wij goed vertegenwoordigd. Het RKD wordt jaarlijks meer dan 100 keer in gedrukte media en op TV vermeld. Opsocial media zijn wij actief.RKD Monographs is onze belangrijkste digitale publicatie met resultaten van kunsthistorisch onderzoek. Met Gerson Digital wordt een geïllustreerde, wetenschappelijk geannoteerde uitgave van Gersonsoverzichtswerk Ausbreitung und Nachwirkung der Holländischen Malerei des 17. Jahrhunderts gepresenteerd. De eerste monograph Gerson Digital over Polen is een groot succes. In 2014 volgen monographs over het oeuvre van Jan Sluijters en de atelierpraktijken van Daan van Golden. Samenwerking Wij werken samen met talrijke musea, erfgoed- en kennisinstellingen. Het Rubenianum (Antwerpen) en het RKD ontsluiten en presenteren informatie over de Zuid-Nederlandse schilder-, teken- en prentkunst. Met de Fondation Custodia (Parijs), het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, de Mellon Foundation (New York), het Getty Research Institute (Los Angeles), het Institut de l'Histoire de L'Art (Parijs), The Clark Institute (Williamstown) en andere partners werken wij aan projecten. Zo is The Rembrandt Database (www.rembrandtdatabase.org) is een gezamenlijk initiatief van het Mauritshuis en het RKD. Dit project verbindt zo'n 30 vooraanstaande musea en onderzoeksinstellingen. Het Gemeentemuseum Den Haag is onze partner voor www.mondriaan.nl. In 2014 start een onderzoek naar de correspondentie en geschriften van Mondriaan. Activiteiten Jaarlijks organiseren wij activiteiten voor wetenschap en publiek, zoals de Hofstede de Groot Lezing en een internationale Summer University voor jonge conservatoren en kunsthistorici. Het RKD biedt een platform voor bredere discussie middels symposia, studiedagen en expertmeetings. Iedere maand kan een lezing in de reeks Kunstgeschiedenis in uitvoering worden bezocht met aandacht voor actuele kunsthistorische onderwerpen. Tijdens onze gratis toegankelijke Beoordelingsspreekuren worden jaarlijks zo'n 400 kunstwerken beoordeeld. Schilderijen van Adriaan de Lelie en Philips Wouwerman werden ontdekt. Onderzoek leidde ook tot de ontdekking van het vroegste stadsgezicht van Breda en de toeschrijving van niet minder dan 20 'nieuwe' werken aan het oeuvre van Rombout Uylenburgh (ca. 1585-1628), een 'Pre-Rembrandtist'. Vrienden Wij koesteren de band met onze Vrienden, begunstigers en steungevers. Inmiddels dragen ruim 450 vrienden bij aan het RKD en verwelkomen wij hen bij exclusieve activiteiten. Ook bieden wij relaties de mogelijkheid een jaarabonnement voor het verrichten van onderzoek af te sluiten. Openingstijden & entreeprijzen Her RKD is op maandag t/m vrijdag geopend van 10.00 - 17.00 uur. Dit zijn de reguliere openingstijden. Op feestdagen kunnen andere openingstijden gelden, raadpleeg daarvoor de website van het RKD. Dagpas €3,- Dagpas met korting* €1,50 Weekpas €9,- Weekpas met korting* €4,- Jaarkaart €30,- Jaarkaart met korting* €15,- * Vrienden van het RKD en studenten (op vertoon van de studentenkaart) krijgen korting.

>

Singer Laren

In 1956 opende Singer Laren haar deuren voor het publiek. Het initiatief hiervoor lag bij Anna Singer-Brugh, weduwe van de Amerikaanse schilder William Henry Singer Jr. (1868-1943). In 1954 richtte zij de Stichting Singer Memorial Foundation op. Deze stichting beheert de nalatenschap van het echtpaar Singer, die bestaat uit een grote collectie kunstwerken en hun voormalige woonhuis, de Villa De Wilde Zwanen aan de Oude Drift te Laren. Villa De Wilde Zwanen, het oude woonhuis van de Singers, vormt het middelpunt van Singer Laren. De villa werd voor haar nieuwe functies werd uitgebreid met een concertzaal en een museumvleugel. Het theater vervulde een unieke rol bij de opkomst van de televisie in Nederland. Later heeft het zich ontwikkeld tot een modern theater met een brede programmering van alle podiumkunsten. Het museum toont de kunstcollectie van de Singers in wisselende opstellingen. Het presenteert tevens een afwisselend tentoonstellingsprogramma gericht op het werk van beeldend kunstenaars en kunststromingen uit de periode 1880-1950. Daarnaast leent Singer Laren zich als bijzondere locatie ook voor intieme en exclusieve zakelijke en privé-ontvangsten. Het echtpaar Singer kocht werken van Franse schilders uit de omgeving van de School van Barbizon, van Amerikaanse impressionisten en van Nederlandse kunstenaars, die ze in Laren leerden kennen. Onder hen waren Hein Kever, Evert Pieters en Arina Hugenholtz. Speciale vrienden waren de Amerikaan Walter Griffin, de Noor Martin Borgord, de Fransman Henri Le Sidaner en de Nederlanders Jacob en Willem Dooijewaard. Ook Nederlandse en Franse beeldhouwkunst, Aziatica en toegepaste kunst maakten deel uit van de kunstvoorwerpen waarmee de Singers zich omringden. Singer Laren heeft de oorspronkelijke kunstverzameling van de Singers verder uitgebreid met schilderijen van de Haagse school en Amsterdamse impressionisten, onder wie Anton Mauve, Hendrik Weissenbruch, George Breitner en Isaac Israëls. Veel van deze aankopen werden mogelijk gemaakt door de Stichting Vrienden van het Singer Museum. Tegenwoordig wordt de collectie uitgebreid met modernistische kunstwerken die onder meer tot het pointillisme, expressionisme, kubisme en de geometrische abstractie gerekend worden. Belangrijke kunstenaars die tot deze stromingen behoren, hebben in Laren en omgeving gewerkt. Recente aanwinsten, van aankopen tot schenkingen en bruiklenen, waren van onder andere Bart van der Leck, Jan Sluijters, Chris Beekman, Jan Toorop, Else Berg, Gustave De Smet en Herman Kruyder. De collectie omvat momenteel circa 700 schilderijen, 2000 werken op papier, 200 beeldhouwwerken en 300 voorwerpen van toegepaste kunst. Kijk voor meer informatie over het programma van Singer Laren op www.singerlaren.nl. Openingstijden & entreeprijzen Singer Laren is geopend op dinsdag t/m zondag van 11.00 - 17.00 uur. Dit zijn de reguliere openingstijden. Op feestdagen kunnen andere openingstijden gelden, raadpleeg daarvoor de website. Volwassenen €15,- Groepen vanaf 15 pers. €14,- CJP, jeugd van 13 t/m 18 jaar €10,- Museumkaart €3,- toeslag Gratis toegang voor kinderen tot 13 jaar, Singer Supporters, ICOM, Vereniging Rembrandt.

>

Stadsarchief Amsterdam

Het Stadsarchief is het historisch documentatiecentrum van de stad Amsterdam met 35 kilometer archieven, een historisch- topografische collectie met miljoenen kaarten, tekeningen, en prenten, een bibliotheek en omvangrijke geluids-, film- en fotoarchieven. Wij bewaren de archieven van de stedelijke overheid en van particuliere instellingen en bedrijven die iets met Amsterdam te maken hebben. We maken de archieven toegankelijk zodat iedereen de documenten kan raadplegen. Alle kennis over de stad Amsterdam die in de archieven te vinden is brengen we naar buiten in publicaties, tentoonstellingen en allerlei evenementen. Openingstijden & entreeprijzen Het Stadsarchief is op dinsdag t/m vrijdag geopend van 10.00 – 17.00 uur, op zaterdag en zondag van 12.00 – 17.00 uur. Dit zijn de reguliere openingstijden. Op feestdagen kunnen andere openingstijden gelden, raadpleeg daarvoor de website van het Stadsarchief. In de weekends en op feestdagen zijn de Studiezaal Originelen en de Repro gesloten. Volwassenen €6,- Kinderen 12 tot 18 jaar €4,- Archiefpas, Stadspas, 65+, CJP en Museumkaart €4,- Kinderen tot 12 jaar gratis Vrienden van het Stadsarchief, City Card Amsterdam en Rembrandtkaart gratis De toegang tot het Informatiecentrum, de Studiezaal originelen, Schatkamer en Filmzaal is gratis.

>

Stadsherstel Amsterdam

Sinds haar oprichting in 1956 heeft Stadsherstel Amsterdam zo’n 525 vervallen panden getransformeerd tot aantrekkelijke woonhuizen. Daarmee heeft Stadsherstel bijgedragen aan de hernieuwde populariteit van de Amsterdamse binnenstad. Monumentale en historische panden bepalen voor een belangrijk deel het aangezicht van Amsterdam. Stadsherstel Amsterdam zorgt binnen het gebied van de Stelling van Amsterdam voor het duurzaam behoud van in verval geraakt monumentaal en beeldbepalend gebouwd erfgoed. Dat doet zij door panden te restaureren, een nieuwe bestemming te geven en ze met zorg te beheren. Stadsherstel levert daarmee een belangrijke bijdrage aan het bewaren van erfgoed voor volgende generaties en het behoud van het restauratieambacht. Openingstijden In veel panden die Stadsherstel in beheer heeft vinden regelmatig evenementen plaats. Kijk voor de openstellingen van deze Bijzondere Locaties op de website van Stadsherstel.

>

Stedelijk Museum Alkmaar

Stedelijk Museum Alkmaar Stedelijk Museum Alkmaar is dé plek waar het verleden van Alkmaar en omgeving herleeft. Dit wordt op een actuele en persoonlijke wijze gepresenteerd in afwisselende en interactieve presentaties. Vijf eeuwen roemruchte geschiedenis, kunst en cultuur trekken aan de bezoeker voorbij. De ruime en open foyer met Museumwinkel en sfeervol Museumcafé maken het moderne gebouw tot een eigentijdse ontmoetingsplek midden in het hart van historisch Alkmaar. Het museum organiseert door het jaar heen diverse volwassenen- en kinderactiviteiten en meerdere keren per jaar is er een grote tijdelijke tentoonstelling te zien.

>

Stelling van Amsterdam

Het is een 135 kilometer lange verdedigingslinie die tussen 1880 en 1914 is aangelegd. Het leger, de regering en de koning(in) zouden zich binnen deze ring kunnen terugtrekken bij een aanval op Nederland. De Stelling van Amsterdam UNESCO werelderfgoed, Uniek voor nu en later. Openingstijden Van begin april tot eind oktober zijn veel van de forten van de Stelling regelmatig open voor het publiek. Kijk voor de precieze openingstijden op de website van de Stelling van Amsterdam.

>

Stichting Meer-Historie

De Stichting Meer-Historie zet zich al tientallen jaren in voor het behoud van het erfgoed van historie, natuur en cultuur in de gemeente Haarlemmermeer en omgeving. De stichting zetelt in het monument de ‘Witte Boerderij’ aan de Hoofdweg in Hoofddorp. De stichting telt ongeveer 2400 begunstigers. Een aantal daarvan is actief in een van de vele werkgroepen. Zo is er een werkgroep die zich belast met het restaureren van de (landbouw)werktuigen en gereedschap die de stichting in bezit heeft. Ook is er een werkgroep fotoarchief, een werkgroep boerderij-onderzoek en onder meer een werkgroep luchtvaarthistorie Haarlemmermeer. De stichting geeft ieder kwartaal het blad Meer-Historie uit. De stichting Meer-Historie is in ver gevorderd stadium van fusie met het Historisch Museum Haarlemmermeer en werkt samen met Museum Cruquius.

>

Stichting Oud Uithoorn De Kwakel

De stichting stelt zich ten doel het verrichten, doen verrichten danwel ondersteunen van historisch onderzoek binnen het werkgebied van de stichting, bevorderen van de belangstelling voor de lokale geschiedenis en het streven naar het behoud van historisch waardevolle objecten binnen het werkgebied “de Proosdijlanden”. (art. 2 van de statuten) Onze Stichting (die geen subsidie ontvangt) publiceert sinds 1976 haar uitgave "De Lange Brug" (genoemd naar de lange klapbrug over de Amstel bij het Rechthuis). Deze uitgave verschijnt viermaal per jaar soms als dubbelnummer en wordt bij alle begunstigers van onze Stichting bezorgd. "De Lange Brug" is eveneens los te koop bij de plaatselijke boekhandel tegen wisselende prijzen, afhankelijk van de omvang van het nummer. De minimale begunstigersbijdrage is € 10,- per jaar voor lokale en € 14,- voor postontvangers. Ons rekeningnummer bij de INGbank is 3547472. Soms ontvangen wij "tweedehands" exemplaren van "de Lange Brug" retour. Voor bestelling van oude exemplaren kunt U zich richten tot het secretariaat: telefoon  0297-566499 e-mail     stichtingouduithoorndekwakel@telfort.nl post        postbus 57, 1420 AB   Uithoorn

>

Stichting Oude Hollandse Kerken

De Stichting Oude Hollandse Kerken is opgericht in 1975 met als doel het behoud van monumentale, gezichtsbepalende kerkgebouwen in de provincies Noord- en Zuid-Holland en het bevorderen van de belangstelling voor deze monumenten. De stichting verwerft, restaureert, onderhoudt en beheert deze monumentale kerkgebouwen en neemt daartoe het eigendom en het beheer van de oorspronkelijke eigenaren over. Het uitgangspunt bij de verwerving is dat de kerkelijke monumenten een bijzondere, historische, architectonische of landschappelijke waarde vertegenwoordigen. De stichting wordt gedragen door donateurs en vrijwilligers. Donateurs maken het werk van de stichting in financiële zin mogelijk. Het behoud van monumentale kerkgebouwen in stad of dorp is een kostbare aangelegenheid. Door het gebouw goed te onderhouden, te gebruiken en te behoeden voor verval bewaren we onze geschiedenis. Vrijwilligers zorgen er voor dat de kerkgebouwen weer een levend monument in stad of dorp worden door het openstellen van het gebouw, het organiseren van activiteiten en hand en spandiensten tijdens verhuringen. Vrijwilligers zijn voor de stichting onontbeerlijk om haar doelstelling te verwezenlijken.

>

De Stichting Oer-IJ

De Stichting Oer-IJ zet zich in voor een grotere bekendheid en bewustzijn van de kwetsbaarheid en kwaliteiten van het cultuurhistorisch waardevolle kust- en deltalandschap in de driehoek Amsterdam, Velsen en Alkmaar. Daar waar ooit een noordelijke zijtak van de Rijn bij Castricum in zee uitmondde, bevindt zich nog een schatkamer aan informatie over de landschapsvorming, cultuurhistorie en archeologie vanaf 2800 BC tot heden. De stichting werkt ook aan een grote beleving bij een breed publiek door het initiëren en organiseren van een breed scala aan activiteiten. Zoals daar zijn publicaties, cursussen, lezingen, routes en evenementen. Een doel op zich is het verkrijgen van de status Geopark, met een plek op de Werelderfgoed van de Unesco. Een kansrijk initiatief vanwege de unieke bewoningshistorie. Nergens ter wereld bestaat een gebied met vergelijkbare geologische ontstaansgeschiedenis. Uniek is bovendien de grote verscheidenheid aan landschappen

>

Boerderijenstichting Noord-Holland 'Vrienden van de stolp'

De Boerderijenstichting 'Vrienden van de stolp' streeft naar het behoud van de historische landelijke bouwkunst. Als onderdeel van het cultuurhistorisch, agrarisch erfgoed en als waarborg voor een vitaal platteland. Voorlichting en advisering naar particulieren, overheden en instellingen zijn daarbij de speerpunten. De stoere stolpboerderijen geven Noord-Holland zijn eigen, unieke karakter. Met hun piramidedaken bepalen de stolpen al vanaf de Gouden Eeuw het beeld van dorp en platteland. Ruim 5.500 'boerenpiramides' staan er nog van Texel tot in de Haarlemmermeer. Alles onder één dak bijeen: koeien en hooi, de boerenfamilie, wagens en gereedschappen. Maar de stolpboerderij is voor de huidige agrarische bedrijfsvoering niet meer geschikt. Vele zijn er gesloopt of kregen een andere bestemming. De laatste 40 jaar veranderde er met de stolp meer dan in de 400 jaar ervoor! Het overgrote deel bezit geen beschermende status en zou zomaar gesloopt kunnen worden vanwege uitbreiding van steden en dorpen en wegenaanleg. Maar ook om plaats te maken voor nieuwbouw in de vorm van boerderettes of landhuizen.

>

Teylers Museum

Het eerste en oudste Museum van Nederland Achter de zware monumentale deur van Teylers Museum wacht een wereld uit het verleden. Het is de 18de eeuw, tijd van het ontdekken van de wereld. Ooit deed men hier de nieuwste wetenschappelijke experimenten, bekeek men schitterende kunst, las men verslagen van de laatste ontdekkingsreizen en verbaasde men zich over de pas opgegraven fossielen. Kijken en leren stonden hier voor elk nieuwsgierig mens centraal, en nog steeds. Terug in de tijd Het eerste en oudste museum van Nederland werd in de 18de eeuw opgericht en ademt nog steeds de sfeer van die tijd. Geopend in 1784 en van voorwerpen voorzien dankzij de erfenis van de rijke bankier en zijdehandelaar Pieter Teyler van der Hulst (1702-1778), is het al die eeuwen niet veranderd. Het authentiek 18de-eeuwse ensemble van gebouwen en collecties is uniek in de wereld. Als bezoeker dwaal je langs de voorwerpen in de sfeervolle historische vitrines, uitsluitend door daglicht beschenen. Elk fossiel, mineraal, natuurkundig instrument, penning, munt, boek, prent, schilderij of tekening vertelt zijn eigen verhaal. Alsof je bladert in een encyclopedie! De voorwerpen zie je in vitrines waarin ze lang geleden werden geplaatst door mensen die op een andere manier naar de wereld keken. Het museum vormt daarmee een sfeervol geheel waarin de tijd voor even heeft stilgestaan. Een eigentijdse blik En dan stap je in het heden. In de moderne vleugel organiseert het museum tentoonstellingen en presentaties waarin delen van de uitgebreide vaste collectie een hoofdrol spelen. De mooiste fossielen, boeken, apparaten en kunst van beroemde meesters zijn er te zien. Vaak gecombineerd met belangrijke bruiklenen en georganiseerd rondom een actueel thema. Bibliotheek Een van de geheimen van Teylers Museum is de schitterende 19de-eeuwse Bibliotheek met zeldzame atlassen, reisverslagen en prachtig geillustreerde bloemenboeken. De Bibliotheek is uitsluitend te bezoeken voor groepen tijdens een speciale rondleiding waarbij ook een bezoekwordt gebracht aan de historische Gehoorzaal. Openingstijden & entreeprijzen Teylers Museum is op dinsdag t/m zaterdag geopend van 10.00 - 17.00 uur, op zondag van 12.00 - 17.00 uur. Dit zijn de reguliere openingstijden. Op feestdagen kunnen andere openingstijden gelden, raadpleeg daarvoor de website van Teylers. Volwassenen €11,- Groepen (v.a.10 pers)* €8,50 CJP €7,50 6 t/m 17 jaar €2,- Gratis toegang voor kinderen t/m 5 jaar, Vrienden en met Museumkaart, I Amsterdam City Card, Ver. Rembrandt, ICOM, Haarlem Pas.

>

Theo Thijssen Museum

Museum in de Amsterdamse Jordaan, in de schaduw van de Westertoren, gewijd aan de wereld van Theo Thijssen (1879-1943), schrijver, schoolmeester en socialist. Gevestigd in diens geboortehuis, waar vader Thijssen zijn schoenmakerij had; tevens herkenbaar decor van zijn beroemdste roman Kees de jongen. Openingstijden & entreeprijzen Het Theo Thijssen Museum is op donderdag t/m zondag geopend van 12.00 - 17.00 uur. Dit zijn de reguliere openingstijden. Op feestdagen kunnen andere openingstijden gelden, raadpleeg daarvoor de website van het Theo Thijssen Museum. Volwassenen €3,- Kinderen €2,- Wandelingen kosten €7,- Gratis toegang voor leden.

>

Uniek Volendam

Op de eerste verdieping van het Kras Stadion van FC Volendam is Uniek Volendam. Op 300 m2 vindt u hier het DNA van Volendam in een multimediale experience. Jan Smit is uw virtuele presentator die u meeneemt door het Volendam van toen en nu. Hij ontmoet bekende Volendammers die vertellen over de wereld van sport en muziek. U ziet alle sportieve hoogtepunten en hoort de muzikale hits. U gaat begrijpen hoe Volendam wereldwijd een ondernemend toeristendorp werd. Met veel film, muziek, games, quizzen en humoristische verhalen. Leerzaam: Hoor hoe straatventers multinationals werden. Leer alles over de Volendamse kermis en de vele bijnamen. Lees de hoogte- en dieptepunten uit Volendams verleden. Test aan het eind in een quiz je kennis over het dorp en zijn bekende inwoners. Jong of ouder: je verveelt je geen seconde! Actief: Kies beelden van de sportieve hoogtepunten van FC Volendam. Beluister de persoonlijke verhalen van de muzikale toppers. Hou ballen tegen van de voetbal- en handbalselectie. Lach mee bij een ‘verjaardagskoppie’ van een Volendams gezin. Beluister geluidsfragmenten van 105 gouden en platina platen. Doe het garnalenpel- en ZZP-spel. Kortom: laat u verrassen door ‘Uniek Volendam’ en kom langs. Hebben we u nog niet over de streep getrokken? Kijk dan op www.uniekvolendam.nl. Daar vindt u een promotiefilmpje dat u een goed beeld geeft van deze bijzondere binnenattractie voor jong en oud! Openingstijden & entreeprijzen De experience 'Uniek Volendam' is dagelijks geopend (behalve maandag) van 10.00 – 16.30 uur. Uniek Volendam is ook op feestdagen open. Volwassenen €5,- Kinderen t/m 12 jaar €3,50

>

Natuurmonumenten Texel

Natuurmonumenten is een vereniging van meer dan 750.000 leden, met een gezamenlijk doel: zorgen voor natuur in Nederland. Daarom verwerven en beheren we natuurgebieden. Dat zijn er inmiddels 355 met een gezamenlijke oppervlakte van ruim 100.000 hectare. Zo houden we Nederland open en groen, en kunnen we blijven genieten van de natuur. Meer dan honderd jaar natuurbescherming In 1905 is de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten opgericht door onder anderen natuurbeschermers van het eerste uur Jac P. Thijsse en Eli Heimans. Zij wilden hiermee voorkomen dat de gemeente Amsterdam het Naardermeer zou gebruiken als vuilstortplaats. Het Naardermeer was dan ook de eerste aankoop van de vereniging in 1906. De doelen van toen zijn nog steeds actueel. Nog altijd staat natuur onder druk en moet Natuurmonumenten grond veilig stellen door aankopen. Een open organisatie Natuurmonumenten hecht aan een transparante en open werkwijze. Daarom is een aantal belangrijke zaken vastgelegd in officiële documenten. Enkele onafhankelijke instituten bewaken de betrouwbaarheid van Natuurmonumenten. Keurmerk voor goede doelen Natuurmonumenten is als goed doel betrouwbaar en transparant. Daarom mogen we het CBF-keurmerk goede doelen voeren. Alleen organisaties met een duidelijke, leesbare en door een accountantsverklaring goedgekeurde jaarrekening ontvangen dit keurmerk voor goede doelen. Toegankelijkheid Je mag vrij wandelen op wegen en paden in Waal en Burg, Eendenkooi bij Spang en Fort de Schans. Vanwege de kwetsbare natuur zijn de overige natuurgebieden niet toegankelijk. Wel kun je deze gebieden goed overzien vanaf de openbare weg en de waddendijk. De Schorren kun je bezoeken tijdens excursies.

>

Oneindig Noord-Holland maakt verborgen verhalen zichtbaar samen met:

Bekijk het gehele partneroverzicht