Vierkant achter de stolp 2.0

Op de Grote Stolpendag in Venhuizen (donderdag 28 juni j.l.) reikte gedeputeerde Jack van der Hoek het eerste exemplaar van de vernieuwde handreiking 'Vierkant achter de Stolp' uit aan wethouder George Besseling van gemeente Drechterland. Die handreiking is er niet voor niets.

Book 2 min

Piramide van het Noorden

De stolp. Dé Noord-Hollandse boerderij met piramidevormig dak. Alhoewel deze agrarische woonpanden tot het cultureel erfgoed behoren van onze provincie, gaat het aantal in rap tempo achteruit. Waar de provincie 70 jaar geleden nog 10.000 stolpen rijk was, tellen we er nu de helft. Per jaar verdwijnen er tientallen stolpboerderijen.

Locatie van de Grote Stolpendag, stolpboerderij aan het Westeinde in Venhuizen. Foto: MOOI Noord-Holland.

Handreiking

Om ervoor te zorgen dat de nog bestaande stolpboerderijen goed beschermd kunnen worden, stelden Steunpunt Monumenten en Archeologie en de Boerderijenstichting ‘Vrienden van de Stolp’ een handreiking samen die gemeenten op weg helpt bij het vormgeven van gedegen stolpenbeleid: Vierkant achter de stolp 2.0. De naam doet het al vermoeden, er was ooit een eerste versie, en die is dus bij nu geüpdatet.

Eerder in gesprek

De handreiking is duidelijk bedoeld voor gemeenten en niet voor stolp-eigenaren. Om tot goed stolpenbeleid te komen is er uiteraard eerst een goede inventarisatie nodig van de stolpboerderijen. ‘Het spreekt voor zich dat het formuleren van een visie in nauwe samenwerking met stolpeigenaren, bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties moet gebeuren. Hoe eerder men in gesprek gaat hoe beter’, luidt een devies in de handreiking.

Publiek tijdens de Grote Stolpendag, 28 juni 2018 in Venhuizen. Foto: MOOI Noord-Holland.

Maar ook is duidelijk geworden, tijdens de research voor deze handreiking, dat het stolpenbeleid op dit moment enorm verschilt in de verschillende gemeenten. Een groot deel van de stolpen kan gesloopt of verbouwd worden zonder dat daar een vergunning voor nodig is.

Stolpenkaart

Bij het ontwikkelen van nieuw beleid is een inventarisatie van de bestaande en gesloopte stolpen de eerste stap. Je moet immers weten wat je wilt beschermen. Daartoe ontwikkelden Steunpunt Monumenten en Archeologie Noord-Holland en Boerderijenstichting ‘Vrienden van de Stolp’ een nieuwe stolpenkaart. De kaart is gemaakt op basis van de beeldbank van de Boerderijenstichting en levert in één oogopslag veel kennis voor aanvragers, adviseurs en gemeenten.

De nieuwe stolpenkaart van de Boerderijenstichting Vrienden van de Stolp en MOOI Noord-Holland.

Petitie en fotowedstrijd

Tijdens de Grote Stolpendag vond ook de finale plaats van de campagne Red de Stolp, een initiatief van Bond Heemschut, Boerderijenstichting Vrienden van de Stolp en het Westfries Genootschap. Meer dan 2000 stolpboerderijliefhebbers ondertekenden de petitie die de urgentie onderstreept van de teloorgang van de stolpboerderijen.

De winnende foto van de fotowedstrijd is gemaakt door Jan Zijp.

Daarnaast werd duidelijk wie de winnende foto maakte binnen de fotowedstrijd ‘Fotografeer een stolp’. Winnaar Jan Zijp fotografeerde de stolpboerderij gewoon met z’n iPad!

Handreiking verkrijgbaar

Ben je geïnteresseerd geraakt in de handreiking? Je kunt hem hier downloaden. De Grote Stolpendag werd georganiseerd door Steunpunt Monumenten en Archeolgie.

Tekst: Charlotte Huiskamp

Publicatiedatum: 05/07/2018

Aanvullingen

Vul deze informatie aan of geef een reactie.

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Vereiste velden zijn gemarkeerd met *. Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

NL | EN