Subsidie voor onderzoek naar duurzaam hergebruik monumenten

Eigenaren van monumenten kunnen een subsidie aanvragen om onderzoek te doen naar het duurzaam benutten van hun pand.

Book 1 min

De provincie Noord-Holland stimuleert onderzoek naar mogelijkheden voor duurzaam hergebruik van monumenten die hun functie hebben verloren of dreigen te verliezen. Een onderzoek helpt de eigenaar als hij het pand wil exploiteren zonder dat de monumentale waarde verloren gaat. De regeling stimuleert eigenaren om in een vroeg stadium meerdere varianten voor herbestemming en verduurzaming te verkennen.

In 2021 was het ook mogelijk om een aanvraag doen. Zo werden haalbaarheidsonderzoeken gedaan voor herbestemming van een brugwachtershuisje in Den Helder en het Hervormd Weeshuis in Medemblik, en energiescans gemaakt en verduurzaming onderzocht van de Nutszaal in Enkhuizen en meerdere kerken.

Aanvragen kunnen uiterlijk op 31 december 2022 om 17.00 uur worden ingediend. In totaal is er €150.000,- beschikbaar.

Kerkelijk centrum De Hoeksteen in Uithoorn, dat onlangs herbestemd is. Foto: BOEi.

Verduurzamen, óók tijdens de coronacrisis

De provincie wil dat de verduurzaming van vastgoed niet stil valt door de coronacrisis. Daarom heeft de provincie een economisch herstel- en duurzaamheidsfonds van 100 miljoen euro in het leven geroepen. Geld uit het fonds wordt onder andere besteed aan verduurzamen van maatschappelijk vastgoed. Daaronder vallen ook culturele instellingen die gevestigd zijn in monumenten. Deze subsidie voor onderzoek naar duurzaam hergebruik monumenten is een aanvulling op de maatregelen die verder worden genomen vanuit het herstelfonds.

Bron: Provincie Noord-Holland

Publicatiedatum: 14/12/2021

Aanvullingen

Vul deze informatie aan of geef een reactie.

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Vereiste velden zijn gemarkeerd met *. Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

NL | EN