Oneindig Noord-HollandBeleef de geschiedenis van jouw provincie
NL | EN

Stolpen belangrijk voor identiteit landschap

De Noord-Hollandse stolpenwaarderingskaart is een inspiratiedocument voor gemeenten en ontwikkelaars. Gedeputeerde Staten hebben de kaart met stolpenbestand vastgesteld.

De stolpen op de kaart zijn aangemerkt als ‘karakteristiek’. Met de vaststelling bevestigt de provincie het provinciaal belang van dit historische gebouw als identiteitsdrager van het Noord-Hollandse landschap.

Het beschermen van stolpen is vrijwel in alle gemeenten een actueel onderwerp. Directe aanleiding is de afname van het aantal stolpenboerderijen in Noord-Holland. De provincie heeft met de gemeenten besproken hoe de bescherming van deze panden beter gewaarborgd kan worden. De gemeenten geven aan dat ze bij de verbetering van deze bescherming graag door de provincie geïnspireerd en geadviseerd worden. Dit op basis van kaders en richtlijnen en advies van de loods herbestemming. De meeste gemeenten staat ook positief tegenover een vergunningplicht voor sloop van historische stolpen. Enkele gemeenten hebben ook al zo’n vergunningplicht. Gemeenten willen een sloopvergunning zelf toetsen en de regie in eigen hand houden.

Foto: Judith van Amelsvoort, 2022.

Het vaststellen van de waarderingskaart en het verlenen van de status ‘karakteristiek’ aan de hierin opgenomen boerderijen sluiten goed aan op de wensen van de gemeente. Gemeenten staan ook positief tegenover hergebruik van stolpen bijvoorbeeld door het realiseren van woningen in het object.  Als gemeenten de status ‘karakteristiek’ opnemen in hun omgevingsplan biedt de provinciale Omgevingsverordening Noord-Holland 2020 de ruimte voor economisch haalbaar hergebruik van karakteristieke boerderijen.

Meer over de stolpenwaarderingskaart.

Bron: Provincie Noord-Holland

Publicatiedatum: 13/02/2023

Aanvullingen

Vul deze informatie aan of geef een reactie.

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Vereiste velden zijn gemarkeerd met *. Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.