Oneindig Noord-HollandBeleef de geschiedenis van jouw provincie
NL | EN

Lezingenreeks: Waarom waren de Romeinen in Velsen?

Velsen staat al sinds de jaren ’40 bekend als een plek waar Romeinse forten hebben gestaan. Al lange tijd doen archeologen er onderzoek. Binnenkort verschijnt de eindrapportage van het onderzoek bij Velsen 2. Naar aanleiding van deze nieuwe publicatie organiseert Huis van Hilde een lezingenreeks waarin de aanwezigheid van de Romeinen in Velsen nader wordt besproken.

Waar nu de Velser- en Wijkertunnel liggen, wordt al jaren archeologische onderzoek gedaan naar de Romeinse aanwezigheid. Velsen 1 – de oudste vindplaats – dateert van 16-28 na Christus. Velsen 2 van ongeveer 40-50 na Christus. Binnenkort verschijnt in de publicatiereeks van archeologiemuseum Huis van Hilde de eindrapportage van fase 2 van het fort: Velsen 2. Over Velsen 1 is al uitvoerig gerapporteerd.

Tijdens de lezingen gaan 4 experts in op de rol van de Romeinen in Velsen en in Noord-Holland. Ter sprake komt onder meer de Romeinse strategie in Noordwest-Europa, de rol van het Romeinse legioensfort bij Valkenburg, de relatie tussen de Romeinen en inheemse volkeren, en afsluitend een nieuwe visie op de aanwezigheid van Romeinen in Velsen.

Castellum Flevum. Via Huis van Hilde.

Vrijdag 12 november

Spreker: Jona Lendering
Titel: ‘Romeinse strategie in de 1e eeuw in NW-Europa, met de nadruk op Noord-Holland’

Lendering vertelt onder meer over het belang van de Romeinen in de eerste helft van de 1e eeuw bij ons kustgebied. Welke strategieën hadden zij in deze ‘uithoek’ van hun wereldrijk en met welke overwegingen bouwden, en verlieten zij het fort in Velsen?

Over de spreker:
Jona Lendering is samen met Arjen Bosman auteur van ‘Rand van het rijk; de Romeinen en de Lage Landen’, over de rol van de forten bij Velsen. Hij is schrijver van tientallen boeken en publicaties over de klassieke oudheid, historicus, blogger, webmaster en journalist. Lendering is medeoprichter van Livius.org, een gespecialiseerde website op het gebied van de Oudheid.

Donderdag 25 november

Spreker: Wouter Vos
Titel: ‘Duiding van het Romeinse legioensfort van Valkenburg (ZH)’

Naar het Romeinse fort bij Valkenburg (ZH) is de laatste jaren veel onderzoek gedaan aan de hand van oude gegevens. Vos gaat in zijn lezing in op wat we aan de hand van Valkenburg kunnen leren over Velsen.

Over de spreker:
Wouter Vos (1969) is mede-auteur van ‘Romeinen in Valkenburg (ZH), De opgravingsgeschiedenis en het archeologische onderzoek van praetorium agrippinae.’ Na zijn afstuderen werkte hij bij de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, het Archeologisch Diensten Centrum en Hazenberg Archeologie (2003-2013). In 2009 promoveerde Vos aan de VU Amsterdammet het proefschrift ‘Bataafs platteland. Het Romeinse nederzettingslandschap in het Nederlandse Kromme-Rijngebied.’ Sinds de zomer van 2013 werkt hij bij Saxion Hogeschool in Deventer en heeft hij het bedrijf Vos Archeo.

Donderdag 2 december

Spreker: Jasper de Bruin
Titel: ‘De relatie tussen de Romeinen en de inheemse volkeren boven de Rijn’

De Bruin vertelt over de actieve ‘verdeel en heers’-politiek die de Romeinen hadden als het ging om de inheemse stammen aan de noordrand van hun rijk. Met sommige stammen werd oorlog gevoerd, met andere werden juist verdragen gesloten. Ook werden stammen op Romeins bevel verplaatst.

Over de spreker:
Jasper de Bruin is conservator van de collectie Nederland in de Romeinse tijd bij het Rijksmuseum voor Oudheden in Leiden. Hij promoveerde in 2017 aan de Universiteit Leiden op een studie naar de Cananefaten, de lokale bevolking van Zuid-Holland in de Romeinse tijd. Van 2006 tot en met 2020 was hij als docent en onderzoeker verbonden aan de Universiteit Leiden. In die tijd initieerde De Bruin opgravingen in Naaldwijk, Oegstgeest en Leiden. Focus van zijn onderzoek ligt op de Romeinse limes, het Romeinse villalandschap in Limburg en het leesbaar maken van Romeinse schrijfplankjes uit Nederland.

Donderdag 9 december

Spreker: Arjen Bosman
Titel: ‘Nieuw inzicht in Romeins Velsen door nieuw onderzoek naar oude opgravingsgegevens’

Bosman gaat in zijn lezing in over het belang van Velsen in de Romeinse tijd. Was het fort in Valkenburg het belangrijkste van West-Nederland in zijn tijd, of was Velsen van vergelijkbare betekenis? En wat zegt analyse van oude gegevens hierover? En hoe lang en met welk doel werden de forten gebouwd en ook weer verlaten?

Over de spreker:
Arjen Bosman promoveerde in 1997 op zijn proefschrift over het Romeinse fort Velsen 1. Hij was museumconservator voor de gemeente Velsen. Later werd Bosman plaatsvervangend provinciaal archeoloog in Overijssel en Gelderland. Hij was ook manager archeologie en specialist Romeinse tijd bij enkele grote projecten in Limburg. Tegenwoordig heeft Bosman zijn eigen bedrijf Military Legacy waarin hij archeologie en krijgsgeschiedenis combineert. Voor Livius verzorgt hij diverse cursussen over de Romeinse tijd en over militaire geschiedenis vanaf 1900 tot heden. Samen met Jona Lendering schreef Bosman het succesvolle en bekroonde boek ‘De rand van het Rijk, De Romeinen en de Lage Landen’. Ook is hij auteur van ‘Rome aan de Noordzee; burgers en barbaren te Velsen’ over de forten Velsen 1 en 2.

Praktische informatie

Aanvang: 20.00 uur. Zaal open om 19.30 uur.
Toegang: reguliere toegangsprijzen Huis van Hilde (7,50 euro). Toegang met Museumkaart gratis.
Locatie: Huis van Hilde, Westerplein 6, Castricum

Let op: lezingen zijn verplaatst!

De eerste lezing is hier terug te kijken. De resterende lezingen binnen de reeks ‘Waarom waren de Romeinen in Velsen?’ kunnen helaas geen doorgang vinden, als gevolg van de aangescherpte coronamaatregelen. Huis van Hilde zal een alternatieve datum voor de lezingen plannen, houd hiervoor de website en social media in de gaten. Deelnemers die zich reeds hadden inschreven voor een of meer lezingen ontvangen van een persoonlijk bericht per e-mail.

Publicatiedatum: 03/11/2021

Aanvullingen

Vul deze informatie aan of geef een reactie.

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Vereiste velden zijn gemarkeerd met *. Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.