Disclaimer

Deze website is eigendom van de Stichting Oneindig Noord-Holland en haar licentiegevers. Op gebruik van deze website zijn deze disclaimer, de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van toepassing.

Behoudens het bepaalde in de gebruiksvoorwaarden is het niet toegestaan om deze website of gedeelten daarvan te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar te maken, in welke vorm en op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Stichting Oneindig Noord-Holland, behoudens de in of krachtens de Auteurswet gestelde uitzonderingen.

De op deze website getoonde informatie wordt door de Stichting Oneindig Noord-Holland met zorg samengesteld, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Hoewel de Stichting Oneindig Noord-Holland alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is zij niet aansprakelijk voor schade of kosten die voortvloeien uit informatie en/of berichten die door gebruikers van de website geplaatst worden. Kom je informatie tegen die wijziging behoeft, stuur dan een e-mail naar de redactie.

Verwijzingen naar websites die niet door de Stichting Oneindig Noord-Holland worden onderhouden zijn alleen ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel de Stichting Oneindig Noord-Holland uiterst selectief is ten aanzien van de websites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Bovendien kunnen gebruikers verwijzingen naar externe websites opnemen, waarop de Stichting Oneindig Noord-Holland slechts achteraf toezicht kan uitoefenen. Iedere aansprakelijkheid in verband met (de inhoud van) websites die niet door de worden onderhouden wordt afgewezen.

De Stichting Oneindig Noord-Holland sluit alle aansprakelijkheid uit voor alle directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met (gebruik van) deze website en de daarmee verstrekte informatie.

Stichting Oneindig Noord-Holland
Jansstraat 40
2011 RX  Haarlem
Mail de Redactie

Deze voorwaarden zijn opgesteld door HeidemanBoot Advocaten.

Oneindig Noord-Holland maakt verborgen verhalen zichtbaar samen met:

Bekijk het gehele partneroverzicht