Rijke Rijpers

Van 21 augustus tot 17 januari is een tentoonstelling in Museum in 't Houten Huis gewijd aan drie koopmansfamilies: de families Glazekas, De Wit en Nat.

Twee jaar heeft Den Engelse gewerkt aan het schrijven van het boek, waarvan hij nu – letterlijk – de puntjes op de i zet. Een interview met hem kan je hier lezen. Het is een gedegen en zorgvuldig onderzoek geweest naar drie elkaar opvolgende families van kooplieden in De Rijp: Glazekas, De Wit en Nat. Zij waren handelaars in graan, hennep, hout en haring. Hun activiteiten beslaan een periode van twee eeuwen, ongeveer van 1790 tot 1990.

De tentoonstelling ‘Rijke Rijpers’ heet zo omdat de rijkdom van een aantal van hen in schril contrast stond met de armoede van de meeste dorpsbewoners na de Franse tijd. De tentoonstelling staat stil bij de handelsgeest van die families, hun rijkdom maar ook hun creativiteit om onder steeds veranderende omstandigheden handel te drijven. Hun handel was niet beperkt tot De Rijp en het Schermereiland maar omvatte in de hoogtijdagen heel Noord-Holland boven het IJ.

Het Schermereiland, met name het dorp De Rijp, vormde in de zeventiende eeuw samen met de Zaanstreek het eerste industriegebied van Europa. De vele windmolens speelden daarbij een cruciale rol. Naast hun handelsnetwerk probeerden de kooplieden, vooral de families De Wit en Glazekas, ook een sociaal netwerk ‘op stand’ op te bouwen. Daarvan getuigen huwelijken met partners uit onder meer Alkmaar en Edam en hun openbare functies, bijvoorbeeld  als lid van de vroedschap, raadslid of burgemeester. Het speelveld van deze families strekte zich over half Noord-Holland uit.

De tentoonstelling zal, naast objecten en beeldmateriaal uit eigen collecties, weer vele bruiklenen kennen, zoals u inmiddels van ons museum gewend bent. Bruiklenen uit verschillende musea, archieven en particuliere collecties maken de tentoonstelling tot een interessante beleving. Wij zullen ook de werkwijze van kooplui uit de voorbij twee eeuwen vergelijken met de huidige kapitalistische economie om zo de overeenkomsten en verschillen voor de moderne mens inzichtelijk te maken.

Bron: website Museum in ’t Houten Huis