Mobiel erfgoed: van oost naar west, van ‘hier’ naar ‘daar’

'De wereld wordt steeds kleiner'. Het lijkt een open deur, maar zolang de betekenis van die opmerking nog niet in volle hevigheid in alle haarvaten van de samenleving is doorgedrongen, moet die deur nog maar even open blijven staan. En nog wat verder open als het kan. Kruistochten, slavenhandel en koude oorlog worden genoemd, maar ook meer positieve zaken als welvaart, verzorgingsstaat, vrijheid, geluk en veiligheid zijn onlosmakelijk verbonden met globalisering.

Ondanks de negatieve connotaties die aan globalisering verbonden lijken, kent het verschijnsel gewoon een hele lange historie. Dat begon ermee, zo blijkt uit de geschiedenis, dat wie ‘hier’ is vroeg of laat wil weten wat ‘daar’ zou kunnen zijn. En of daar wellicht iets te halen of te winnen valt. Het meer ondernemende deel van de bevolking voegt de daad bij het woord en trekt er op uit. Globalisering en ‘ontmoeting’ gaan vervolgens hand in hand.

Dat leidt tot ontmoetingen tussen ‘wij’ en ‘zij’, die al evenzeer van alle tijden zijn. En die helaas, zo blijkt eveneens uit de geschiedenis, voor de één vaak gunstiger uitpakken dan voor de ander. Hoe dat ook zij, en nu zetten wij de open deur nog wat wijder open, globalisering en ontmoeting hebben iets gemeen: mobiliteit. Dat geldt voor de mens, die ontdekte dat een paard en een boomstam als vervoermiddel te gebruiken waren en voor de huidige mens, die een keus heeft uit een enorme variëteit aan vervoermiddelen: géén ontmoeting zonder mobiliteit.

Dat heeft een mobiliteitsgeschiedenis opgeleverd, met zonnige kanten en schaduwzijden, een geschiedenis die met name de laatste twee eeuwen in een duizelingwekkende stroomversnelling is geraakt en die hoe dan ook intrigerend is. Ons ‘mobiel erfgoed’ getuigt van die intrigerende geschiedenis en – niet gek – juist van die laatste twee eeuwen.

Geschiedenis en actualiteit
Tijdens de Maand van de Geschiedenis toont de stichting Mobiele Collectie Nederland (MCN) in nauwe samenwerking met het Nederlands Transport Museum (NTM) aan de hand van een selectie uit dat mobiel erfgoed een stukje van die intrigerende geschiedenis. Met een website (in het Virtueel Mobiliteitsmuseum) en met enkele echte objecten (in het echte Nederlands Transport Museum). Daarbij wordt de geschiedenis belicht en de actualiteit niet uit de weg gegaan.

Van Oost naar West
We kijken naar het oosten en zien daar niet alleen mobiel erfgoed uit voormalig Nederlands-Indië, maar ook uit de Achterhoek en uit de Amsterdamse Bijlmer. En we kijken naar het westen, een richting waarin Nederlandse vliegtuigpioniers als Fokker en Noorduijn graag keken; en we zien daar Nederlands mobiel erfgoed uit het land van de ‘onbegrensde’ mogelijkheden. Bovendien mobiel erfgoed, dat vertelt over de tijd dat talloze migranten vanuit Europa naar het westen trokken om daar een beter bestaan op te bouwen.

Praktische info

De hele maand oktober
Locatie: Lucas Bolsstraat 7, Nieuw-Vennep
Houd de website van de stichting Mobiele Collectie Nederland in de gaten voor meer informatie over de mogelijkheden in oktober.