Een monument voor de burgemeester

Op 16 april 2021 was het 100 jaar geleden dat burgemeester Tellegen stierf. Het monument herinnert eraan. Maar wie was Burgemeester Tellegen? In Museum De Dageraad is een nieuwe expositie over hem ingericht. Ook zijn er lezingen over burgemeester Tellegen en de kunstenaars Chris van der Hoef en Driekus Jansen van Galen die het monument ontworpen hebben.

Vanaf 16 april 2021 organiseert Museum De Dageraad een expositie en activiteitenprogramma rondom de honderdste sterfdag van de Amsterdamse burgemeester Tellegen.

Burgemeester ir. Jan Willem Cornelis Tellegen was een bevlogen en sociaal leidsman. Hij begon zijn carrière in Amsterdam in 1901 als directeur van de Dienst Bouw- en Woningtoezicht. Hij had een belangrijke rol in het realiseren van vele nieuwe woningen voor arbeiders volgens de eisen van de Woningwet uit 1901.
Hij betrok jonge, bevlogen architecten bij de bouw van deze woningen, en stelde daarbij vooral schoonheid voorop. Het creëren van een schone en fraaie woonomgeving zou leiden tot blije en tevreden bewoners, wat weer zou helpen bij het verbeteren van hun positie in de maatschappij. Een filosofie die ook bij de architecten van de Amsterdamse School hoog in het vaandel stond.

Tellegen maakte zichzelf geliefd met zijn manier van besturen, en Amsterdam was dan ook geschokt toen hij stierf. Al snel werd besloten tot het realiseren van een monument om hem eer aan te doen. Architect Piet Kramer en de beeldend kunstenaars Chris van der Hoef en Hendricus Jansen van Galen verwerkten zowel de vormentaal als het gedachtengoed van Tellegen en de Amsterdamse School in dit bijzondere monument, dat nog altijd te bewonderen is in de Burgemeester Tellegenstraat.

Honderd jaar na dato organiseert Museum De Dageraad vele activiteiten rondom het leven en werk van Tellegen, en het artistieke klimaat waarbinnen hij werkte.

Naast een expositie zijn er lezingen, discussies over de historische en huidige ontwikkeling op het gebied van de sociale woningbouw, kunstroutes, buurtactiviteiten en ambachtelijke workshops voor zowel bezoekers als het onderwijs.

Gerelateerde activiteiten:

Deze lezing wordt gegeven op 25 april, 9 mei en 23 mei om 12.00.

Deze lezing wordt gegeven op 25 april, 9 mei en 23 mei om 11.00.

Over Museum De Dageraad

De Dageraad is sinds kort een erkend geregistreerd museum waar ook de Museumkaart, de Stadspas, de CJP-kaart en de Bank Giro Loterij VIP-kaart gebruikt kan worden. Bezoekerscentrum De Dageraad heet daarom voortaan Museum De Dageraad. De coronatijd is gebruikt om De Dageraad her in te richten tot museum. Er is een nieuwe vaste expositie over Plan Zuid en een tijdelijke expositie over Burgemeester Tellegen.

Bron: Museum Het Schip

Aanvullingen

Vul deze informatie aan of geef een reactie.

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Vereiste velden zijn gemarkeerd met *. Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.