De Zeeschilders: over water en vergezichten

Zee en schepen hebben eeuwenlang tot de verbeelding gesproken. Pas in de zestiende eeuw, ten tijde van de grote ontdekkingsreizen, ontstond maritieme kunst als een onafhankelijk genre. Kort na de Tweede Wereldoorlog werden Nederlandse zeeschilders uitgenodigd om op de nieuwgebouwde oorlogsschepen van de Koninklijke Marine zeereizen mee te maken en aan boord te werken. Vanaf 6 november is de tentoonstelling 'De Zeeschilders - Over water en vergezichten' te zien in het Zandvoorts Museum.

De resultaten van die reizen waren in 1952 te zien op de overzichtstentoonstelling “Schilders ter Zee” in het Amsterdamse Stedelijk Museum.  De reacties van publiek en pers waren zo gunstig dat de deelnemende kunstenaars na afloop bij elkaar kwamen en in samenwerking met de Marine besloten een vereniging van zeeschilders op te richten. Dat gebeurde in september 1953.

Met het groeien van de welvaart in de jaren zestig nam de interesse in maritieme kunst toe. De Nederlandse Vereniging van Zeeschilders ging er in die tijd toe over nieuwe leden toe te laten die moderne kunststromingen in hun werk toepasten.

Er zijn door de NVZ tijdens de laatste jaren van de vorige eeuw en recent in deze eeuw veelvuldig nationale en ook internationale tentoonstellingen gehouden. Verdere info kunt u vinden op de website www.zeeschilders.com

Het Zandvoorts Museum heeft de vereniging uitgenodigd om een tentoonstelling in te richten. De tentoonstelling is verlengd tot 2 mei 2021.

Bron: Zandvoorts Museum