Bewaard voor de stad

In de Schatkamer en de Filmzaal van het Amsterdamse Stadsarchief zijn tot en met 5 september de nieuwste schenkingen aan de stad te bewonderen. Foto's, films en documenten uit archieven van particulieren en bedrijven worden in de tentoonstelling 'Bewaard voor de Stad' getoond.

Jaarlijks ontvangt het Stadsarchief honderden schenkingen: een schat aan foto’s, films, drukwerk, familiepapieren en bedrijfsarchieven met Amsterdam als gemeenschappelijk thema. Daaronder unieke giften zoals het persoonlijke archief van majoor Bosschardt, een oorkonde uit 1423 en onbekend filmmateriaal van de Telegraafrellen in 1966. Historische documenten die vaak generaties lang in familiekring werden bewaard en nu zijn opgenomen in het geheugen van de stad. In de Schatkamertentoonstelling Bewaard voor de Stad is een keuze uit de schenkingen uit de jaren 2019-2020 te zien.

Het Wilhelmina Gasthuis, circa 1915. Collectie Stadsarchief Amsterdam.

Heel bijzonder is het persoonlijk archief van majoor Bosshardt (1913-2007). Van haar werk voor het Leger des Heils hield zij plakboeken bij, waarvan er een op de tentoonstelling te zien is.

Veel aandacht is er voor portretten van Amsterdammers. Getekende silhouetten uit het begin van de 19de eeuw, fotoalbums uit het begin van de 20ste eeuw, foto’s van bewoners in  de Kinkerbuurt begin jaren ’70, tekeningen van eindexamenkandidaten van het Pieter Nieuwlandcollege en foto’s van Wastelandparties in 1995. Een kleine portretgalerij van Amsterdammers die samen de stad hebben gemaakt.

Posters van het leerlingenproject I am Gen Z (2019) laten zien hoe 14-15 jarigen in de wereld staan.

Het oudste geschonken stuk is een middeleeuwse oorkonde uit 1423, onderdeel van een archiefje rond Nieuwendijk 209, dat bijna 600 jaar Amsterdamse geschiedenis omspant. En er is aandacht voor overgebrachte gemeentelijke archieven, aan de hand van stukken uit het archief van het Preprojectbureau Zuidas, met een onderzoek naar een ondergrondse Ring A10 uit 1996.

Majoor Bosshardt in taverne De Silveren spiegel, 1960. Foto: Particam Press / Maria Austria Instituut.

Op het Bodeplein wordt een compilatie vertoond van 40 minuten met de meest interessante fragmenten uit geschonken films. Daarin onder meer het Melkwegjournaal uit de jaren ’80, Vietnamdemonstraties en unieke, nooit eerder vertoonde kleurenbeelden van de Telegraafrellen in 1966.

Bewaard voor de Stad is tot en met 5 september 2021 te zien in het Stadsarchief aan de Vijzelstraat te Amsterdam. De toegang is vrij. Kijk voor meer informatie op de website van het Stadsarchief.

Bron: Stadsarchief Amsterdam

Aanvullingen

Vul deze informatie aan of geef een reactie.

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Vereiste velden zijn gemarkeerd met *. Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.