Doorgaan in portret formaat

ONH

App het verleden naar het heden met Street Museum NL

Lees meer

Video: De hoofdstad herdenkt de Februaristaking van 1941

Bioscoopjournaals waarin Nederlandse onderwerpen van een bepaalde week worden gepresenteerd.<br /><br />Herdenking van de Februaristaking van 1941 in Amsterdam. SHOTS: - Pan vanaf de toren van de Zuiderkerk over de daken van de vroegere Jodenbuurt; - straatshots met "littekens": in het straatbeeld zijn open plekken waar te nemen waar vroeger duidelijk huizen hebben gestaan; - shots van int. synagoge van vroeger: gaaf en intact; - shots van ext. en int. synagoge nu: een ruïne; - een grote mensenmassa is samengekomen op het Waterlooplein bij het voorlopig monument; bij het monument staat een erewacht van BS'ers; burgemeester A.J.d' Ailly treedt naar voren en legt een krans; daarna volgt een defilé; de mensen, sommigen in concentratiekampkleding, trekken zwijgend voorbij; sommigen leggen bloemen. <br /><br />Newsreels in which Dutch subjects of a certain week are presented.<br /><br />Commemoration of the February strike of 1941 in Amsterdam. SHOTS: - Pan from the tower of the Zuiderkerk (Southern church) across the roofs of the former Jewish quarter; - street shots with "scars": in the city landscape are open places where houses used to be; - shots of how the int. of the synagoge used to be: whole and intact; - shots of ext. and int. synagoge now: in ruins; - a large crowd of people gathered at the Waterloo square near the temporary monument; next to the monument is a guard of honour made up of members of the Binnenlandse Strijdkrachten (Domestic Forces); mayor A.J. d' Ailly comes forward and lays a wreath; after that there is a defile; the people, some of them in concentration camp clothing, walk by in silence; some lay flowers.

Voeg je eigen verhaal toe Je eigen verhaal kun je via drie eenvoudige stappen toevoegen aan Oneindig Noord Holland