Doorgaan in portret formaat

ONH

App het verleden naar het heden met Street Museum NL

Lees meer

Privacybeleid

Op het gebruik van deze website is dit privacybeleid van toepassing.
Lees dit privacybeleid, de gebruiksvoorwaarden en de disclaimer goed door voordat je van de website gebruik maakt.

1. Inleiding

Voor de Stichting Oneindig Noord-Holland is privacy en een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van gebruikers van de website van groot belang. Persoonsgegevens worden behoorlijk en zorgvuldig verwerkt en beveiligd, in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

2. Verwerking persoonsgegevens

De Stichting Oneindig Noord-Holland verwerkt persoonsgegevens van iedere gebruiker van de website die een profiel aanmaakt of een reactie op de website plaatst. Als je een profiel aanmaakt of een reactie plaats moet je tenminste een gebruikersnaam en je e-mailadres opgeven.

Als je een profiel aanmaakt, wat je ook kunt doen via een bestaand account bij Facebook, Hyves, Google of Twitter, kan je je profiel bovendien aanvullen met informatie over je woonplaats, een korte beschrijving van jezelf, een foto en het adres van een eigen website die je hebt. Jij beslist welke informatie je aan het profiel toevoegt. Je activiteiten, inclusief geleverde bijdragen en reacties, worden aan je profiel gekoppeld.

Profielen, geleverde bijdragen en reacties zijn openbaar en voor iedereen zichtbaar, behalve je e-mailadres. Bijdragen en reacties kunnen ook op internet gedeeld worden, bijvoorbeeld via Facebook, Hyves en Twitter. Als gevolg van de algemene werking van het internet worden openbare bijdragen bovendien geregistreerd door websites als Google.

3. Doeleinde persoonsgegevensverwerking

De Stichting Oneindig Noord-Holland verzamelt en verwerkt jouw gegevens ten behoeve van de optimalisatie, aanpassing en ontwikkeling van de website en het gebruik daarvan.

De Stichting Oneindig Noord-Holland kan deze gegevens tevens gebruiken om relevante informatie aan te bieden.

Anders dan zoals beschreven in het privacybeleid en toelaatbaar op grond van wet en regelgeving zal de Stichting Oneindig Noord-Holland persoonsgegevens niet openbaarmaken, tenzij: (a) dat op grond van wet, regelgeving, gedragscodes of onherroepelijke of uitvoerbaar bij voorraad verklaarde rechterlijke uitspraken verplicht is; (b) dat noodzakelijk is in verband met de veiligheid; en/ of (c) de Stichting Oneindig Noord-Holland redelijkerwijs vermoedt dat de betreffende gebruiker betrokken is bij onrechtmatige activiteiten.

4. Cookies

Wanneer je de website bezoekt, zal dat bezoek geregistreerd worden door middel van zogenaamde 'cookies'. Cookies zijn kleine bestanden die op de harde schijf van de computer van de gebruiker worden opgeslagen, waardoor voor de Stichting Oneindig Noord-Holland informatie beschikbaar komt over het gebruik van de website en waardoor voorkeuren, gebruikersnamen en wachtwoorden onthouden kunnen worden. Deze informatie kan tevens geanalyseerd worden om trends te ontdekken en statistieken op te bouwen, zoals met betrekking tot de vraag welke delen van de website het meest bezocht worden en hoe lang bezoeken duren. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van Google Analytics (waarop het privacybeleid van Google van toepassing is)

De informatie die middels cookies wordt verzameld is alleen te koppelen aan een computer en niet aan een bepaalde gebruiker. De Stichting Oneindig Noord-Holland kan daarmee dus niet jouw identiteit achterhalen. Je hebt de mogelijkheid om je internetbrowser zo in te stellen dat cookies worden geweigerd. Het kan zijn dat de website daardoor niet meer optimaal gebruikt kan worden.

5. Veiligheid van persoonsgegevens

De Stichting Oneindig Noord-Holland zal alle redelijke technische en organisatorische maatregelen treffen die nodig zijn om ervoor te zorgen dat de jouw persoonsgegevens veilig, juist en up to date zijn. De Stichting Oneindig Noord-Holland zal de persoonsgegevens veilig opslaan en de nodige maatregelen treffen om deze te beschermen tegen misbruik en verlies, onbevoegde toegang, bewerking en openbaarmaking. Zij kan evenwel geen garantie geven dat persoonsgegevens die over het internet verzonden wordt altijd 100% beveiligd is.

De Stichting Oneindig Noord-Holland zal redelijke maatregelen treffen om persoonsgegevens te verwijderen of niet-identificeerbaar te maken wanneer het niet langer noodzakelijk is deze te bewaren.

6. Toegang tot en correctie van persoonsgegevens

Je kunt te allen tijde bij de Stichting Oneindig Noord-Holland opvragen over welke persoonsgegevens van jou zij beschikt. De Stichting Oneindig Noord-Holland zal deze informatie binnen vier weken na ontvangst van je verzoek aan je doen toekomen.

Indien je de persoonsgegevens die op jou betrekking hebben wenst te wijzigen of corrigeren, dan kun je daartoe een verzoek indienen op redactie@onh.nl. De Stichting Oneindig Noord-Holland zal binnen vier weken na ontvangst van een dergelijk verzoek aangeven of en in hoeverre aan het verzoek zal worden voldaan.

Deze voorwaarden zijn opgesteld door HeidemanBoot Advocaten.