Doorgaan in portret formaat

ONH

App het verleden naar het heden met Street Museum NL

Lees meer

Partner Gemeente Diemen

  • Overheid
  • |
  • Partner sinds 15 september 2014
Diemen is een stedelijk dorp met ruim 25.000 inwoners, gelegen in de grootstedelijke agglomeratie van Amsterdam en aan de rand van het Groene Hart. Diemen heeft een dorps karakter, met een grote samenhang in de gemeenschap en een bloeiend verenigingsleven; tegelijkertijd is het grootstedelijk voorzieningenaanbod om de hoek, ook op cultureel gebied.

Geschiedenis en Cultureel erfgoed
Diemen heeft een geschiedenis die teruggaat tot ca. 1100, maar het dorp kent nog weinig tastbare herinneringen aan het verre verleden. Wel zijn er verscheidene archeologische vondsten die cultuurhistorisch interessant zijn. Er zijn nog enkele restanten aanwezig van het oorspronkelijke dorp. Diemen kent verscheidene rijks- en provinciale monumenten, waaronder Schuilkerk De Hoop, Fort Diemerdam en de Zeehoeve, die deel zijn van de Stelling van Amsterdam, en benzinestation De Blokhut.

Partners
Er is in Diemen relatief weinig aan gebouwen en monumenten bewaard gebleven, maar wat er is, is cultuurhistorisch zeker de moeite waard. En ook de verhalen die er over Diemen zijn te vertellen, zijn interessant. De gemeente doet dan ook haar best om die levend te houden. De Historische Kring Diemen is daarbij een belangrijke partner, evenals Oneindig Noord-Holland.