Doorgaan in portret formaat

ONH

App het verleden naar het heden met Street Museum NL

Lees meer

Partner Netwerk Oorlogsbronnen

  • Archief
  • |
  • Partner sinds 21 november 2013
Het Netwerk Oorlogsbronnen heeft als doel het gebruik van Tweede Wereldoorlog-collecties te bevorderen. Door één digitale zoekingang tot alle relevante collecties te ontwikkelen, wil het Netwerk een overzichtelijke en eenvoudige toegang bieden aan professionele onderzoekers en het brede publiek. Het Netwerk Oorlogsbronnen verbindt niet alleen collecties, maar ook collectiebeherende organisaties en personen. Door organiseren van jaarlijkse Netwerkdagen biedt het Netwerk een platform voor het uitwisselen van kennis en ervaring. Om toegang op lange termijn te kunnen garanderen, is duurzame opslag een randvoorwaarde. Het ontwikkelen van een digitale infrastructuur die hierin voorziet, is één van de speerpunten van het Netwerk Oorlogsbronnen.

Partners Netwerk Oorlogsbronnen Het Netwerk Oorlogsbronnen is een samenwerkingsverband van DANS-KNAW, de Koninklijke Bibliotheek, Nationaal Archief, Nationaal Comité 4 en 5 mei, het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid en het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies (coördinator).

Totstandkoming Het VWS-programma Erfgoed van de Oorlog (2007-2010) richtte zich op het behoud van erfgoedmateriaal uit en rond de Tweede Wereldoorlog in Nederland, Nederlands-Indië, Suriname en de Nederlandse Antillen. In 221 projecten werden archieven geconserveerd, ontsloten en gedigitaliseerd, ooggetuigenverhalen vastgelegd en een variëteit aan lokale, regionale en nationale oorlogsbronnen toegankelijk gemaakt. Het Netwerk Oorlogsbronnen bouwt voort op het programma Erfgoed van de Oorlog.