Doorgaan in portret formaat

ONH

App het verleden naar het heden met Street Museum NL

Lees meer

Partner Haven Amsterdam

  • Overige
  • |
  • Partner sinds 12 september 2012
Van alle havens in het Noordzeekanaalgebied is de Amsterdamse haven ongetwijfeld de oudste. De havens van Velsen en IJmuiden, Beverwijk en Zaanstad zijn pas veel later tot bloei gekomen. Gezamenlijk vormen deze havens aan het Noordzeekanaal de "Zeehavens Amsterdam".  Al in de vroege middeleeuwen was het Damrak, de monding van de Amstel ten noorden van de Dam, in gebruik als haven. Dit bleef zo tot in de zestiende eeuw. In de eeuwen daarna volgden uitbreidingen elkaar op, tot de moderne haven die het nu is. Sinds de aanleg van het Noordzeekanaal is het karakter van de Amsterdamse haven sterk gewijzigd. Het zwaartepunt is steeds meer naar het westen, verder van de stad, komen te liggen. 

De haven is nu een internationaal logistiek centrum, waar grootschalige op- en overslag van goederen hand-in-hand gaat met de industriële verwerking ervan. De Amsterdamse haven is tegenwoordig geen op zichzelf staande haven meer. De haven is onlosmakelijk verbonden met de andere havens in het Noordzeekanaalgebied. Men spreekt daarom ook het liefst van een havenregio in het Noordzeekanaalgebied. Naar buiten toe profileren de havens zich dan ook als Zeehavens Amsterdam. 

Voor de meeste bewoners uit de regio zijn de havens van Amsterdam onbekend terrrein. Er is echter zeer veel te ontdekken in dit gebied. Indrukwekkende scheepskranen, gigantische silo's en cruiseschepen zo groot als flatgebouwen. Daarnaast is er nog verassend veel flora en fauna die van de havens van Amsterdam hun leefgebied hebben gemaakt. De havens zijn uitstekend op de fiets of vanaf het water te ontdekken met respectievelijk bewegwijzerde routes en een havenrondvaart. Meer hierover vind je hier

De Stadhaven fietsroute is eveneens te vinden op de route pagina's van Oneindig Noord-Holland.