Doorgaan in portret formaat

ONH

App het verleden naar het heden met Street Museum NL

Lees meer

Partner Zijper Museum

  • Museum
  • |
  • Partner sinds 22 mei 2012
Het Zijper Museum wil de bezoeker vanuit verschillende invalshoeken kennis laten nemen van wetenswaardigheden over de polder 'de Zijpe'. Daartoe wordt in het bijzonder stilgestaan bij de ontstaansgeschiedenis en bedijking van deze polder. Het museum fungeert voorts als historisch informatiecentrum voor de Zijpe, waar bezoekers veel historische en genealogische bronnen kunnen raadplegen. Voor dat doel biedt ook de website van het Zijper Museum toegang tot een grote hoeveelheid historische artikelen en beeldmateriaal.

Collecties
Het museum heeft een zeer uitgebreide collectie van objecten en tal van historische kaarten, prenten en foto's van de Zijpe, die als onderdeel van exposities en via de eigen website te zien zijn. Het Zijper Museum beschikt voorts over meer dan 80.000 gedigitaliseerde foto's van de bekende persfotografen Niestadt. Deze zijn ondergebracht in de Niestadt Beeldbank. De Beeldbank Zijpe bevat een groot aantal ansichtkaarten van de Zijper dorpen.

Huidige expositie
Voor de expositie in 2014 heeft het museum objecten uit het eigen depot, 'van zolder', gehaald die in de gebruikelijke thema-exposities moeilijk vielen in te passen. Ditmaal zijn ze gezamenlijk in een speciale expositie, 'Schatjes van Zolder', bijeengebracht. De schatjes zijn in de expositieruimte over een achttal onderwerpen verdeeld: archeologie, bijenteelt, lezen en schrijven, meten en wegen, middenstand, molens en molenprenten, schilderijen en tekeningen, schoolhandwerk. Te zien zijn onder andere: een ouderwetse winkel-koffiemolen, bonnenboekjes, bijenkorven, een honingcentrifuge, een schrijfkist, een aap-noot-mies schoolleesplank, een bascule en gewichten, meetkettingen, schilderijen van Cornelis Bok en van Jan Veuger, breikousen, stoplappen, poppen- en kinderkleren, een molenboek, potten, kruiken en kannen.

Niestadt-hoek
In het museum is een aparte hoek ingericht met een mini-expositie over leven en werk van de fotografen Niestadt.

Informatiecentrum
Voor het doorzoeken van historische en genealogische bronnen of het raadplegen van de beeldbanken is een aantal pc's beschikbaar.

Openingstijden & entreeprijzen
Het Zijper Museum is open voor het publiek op woensdag- en zondagmiddag van 13:00-17:00 uur. Daarnaast is er – op afspraak – groepsbezoek mogelijk.

De toegang is gratis. Voor meer informatie, zie www.zijpermuseum.nl.