Doorgaan in portret formaat

ONH

App het verleden naar het heden met Street Museum NL

Lees meer

Partner Westfries Archief

  • Museum
  • |
  • Partner sinds 22 mei 2012
Het Westfries Archief is hét historische informatiecentrum voor (oostelijk) West-Friesland. Archieven, bibliotheek- en beeldmateriaal over dit gebied zijn hier bij elkaar gebracht. De oudste archiefstukken dateren uit de veertiende eeuw en zijn te vinden in de stadsarchieven van Hoorn, Enkhuizen en Medemblik. De jongste stukken van de overheden in West-Friesland dateren uit de jaren tachtig van de vorige eeuw. Het Westfries Archief beheert ook talrijke archieven van verenigingen en andere particuliere organisaties. Hierin zitten soms al stukken van nog recenter datum. Vrijwel alle archieven zijn toegankelijk via een database met zo'n 150.000 beschrijvingen. De bibliotheek omvat ruim 25.000 titels en is daarmee de grootste historische bibliotheek over de regio. De beeldcollectie omvat meer dan 40.000 afbeeldingen: kaarten, prenten, tekeningen en foto's. De collectie is voor het overgrote deel te doorzoeken via de website www.westfriesarchief.nl.  

Voor een verdere verdieping van uw onderzoek en het raadplegen van originele stukken bent u van harte welkom in ons Regionaal Historisch Centrum aan de Blauwe Berg in Hoorn.  

Openingstijden
De studiezaal van het Westfries Archief is op dinsdag en vrijdag geopend van 9.00 - 17.00 uur. Dit zijn de reguliere openingstijden. Op feestdagen kunnen andere openingstijden gelden, raadpleeg daarvoor de website van het Westfries Archief.

Bezoek op afspraak
Naast de reguliere openingstijden start het Westfries Archief op 1 oktober 2015 met een nieuwe vorm van dienstverlening: bezoek op afspraak. Dit kan op maandag, woensdag of donderdag. Het zelfbedieningsgedeelte van de studiezaal is dan gesloten. Bezoek op afspraak is bedoeld voor onderzoekers die uitsluitend originele bescheiden willen raadplegen. Zij kunnen vooraf via e-mail een werkvoorraad voor een dag aanvragen. Onze medewerkers leggen de stukken dan vooraf klaar. De studiezaalmedewerker beperkt zich tot toezicht.


Bezoekadres:
Blauwe Berg 5c
1625 NT Hoorn  
Postadres:
Postbus 603
1620 AR Hoorn  

e-mail: info@wfa.nl
internet: www.westfriesarchief.nl
algemeen telefoonnummer: 0229-282500