Doorgaan in portret formaat

ONH

App het verleden naar het heden met Street Museum NL

Lees meer

Partner Stichting Provinciale Atlas

  • Museum
  • |
  • Partner sinds 22 mei 2012
De Stichting Provinciale Atlas Noord-Holland is in 1993 opgericht door het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland in samenwerking met het Rijksarchief in Noord-Holland, nu het Noord-Hollands Archief.  Het doel van de stichting is de bekendheid van de topografisch-historische atlas van Noord-Holland te bevorderen en de collectie uit te breiden. Jaarlijks organiseert de stichting in samenwerking met andere culturele instellingen en musea in de provincie tentoonstellingen en verzorgt publicaties. Met de aankoopsubsidie van de provincie zorgt de SPAN voor een verantwoorde uitbreiding van de collectie zodat deze voor huidige en toekomstige gebruikers een bron van onschatbare waarde blijft. Sinds 2009 geeft de Stichting ook in opdracht van de provincie Noord-Holland jaarlijks een documentaire foto-opdracht.  Schenkingen van particulieren en instellingen vormen verder een waardevolle  aanvulling op de collectie.

Openingstijden
De Stichting Provinciale Atlas Noord-Holland is op dinsdag t/m vrijdag geopend van 9.00 – 17.00 uur. Dit zijn de reguliere openingstijden. Op feestdagen kunnen andere openingstijden gelden, raadpleeg daarvoor de website van Stichting Provinciale Atlas.