Doorgaan in portret formaat

ONH

App het verleden naar het heden met Street Museum NL

Lees meer

Partner Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed

  • Museum
  • |
  • Partner sinds 22 mei 2012
De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed staat voor de bescherming van het roerende en onroerende erfgoed van nationaal belang. Met specialistische kennis stimuleert de dienst een goede zorg voor archeologie, monumenten, cultuurlandschap, beeldende kunst en kunstnijverheid. Cultureel erfgoed is kwetsbaar. Goede zorg ontstaat niet vanzelf. Zeker niet als terreinen op de schop gaan, of historische gebouwen een nieuwe functie krijgen. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed onderzoekt welke aspecten van het erfgoed het beste zijn om te bewaren. En hoe die cultuurhistorische waarden het beste onderhouden kunnen worden. Op basis van dat onderzoek adviseert de dienst anderen over het behoud van de waardevolle elementen. En denkt mee bij het ontwikkelen van plannen. Daarom werken er bij de Rijksdienst velerlei deskundigen. Specialisten die alles weten over scheepswrakken, natuursteen, beeldende kunst of hoe de Romeinen wegen aanlegden. Die kennis zetten we gericht in om waardevol erfgoed voor Nederland te behouden. Ook internationaal levert de dienst een belangrijke bijdrage door de uitwisseling van kennis. De Rijksdienst is onderdeel van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en treedt op namens de minister. De dienst voert de Monumentenwet uit en verleent subsidies op het gebied van monumenten, archeologie en cultuurlandschap. Waar dit erfgoed bedreigd wordt, onderneemt de dienst actie. Bovendien beheert de Rijksdienst het Monumentenregister, het Nationaal Scheepsarcheologisch Depot, de kunstcollectie van het Rijk, en Archis, het centrale archeologische informatiesysteem. Als rijksoverheid bieden we het overzicht van de cultuurhistorische waarden in ons gehele land. Van het eerste begin, 350.000 jaar geleden, tot en met de naoorlogse periode van de wederopbouw.