Doorgaan in portret formaat

ONH

App het verleden naar het heden met Street Museum NL

Lees meer

Partner Provincie Noord-Holland

  • Overheid
  • |
  • Partner sinds 22 mei 2012
De provincie Noord-Holland hecht grote waarde aan het Noord-Hollandse erfgoed en zet zich in om het te behouden en toegankelijk te maken voor de eigen inwoners, maar ook ter versterking van de toeristische sector en dus de economie.

Cultuurhistorie is een belangrijke kerntaak van Provincie Noord-Holland. Via Oneindig Noord-Holland wordt het culturele erfgoed ontsloten en tot leven gebracht, zodat zoveel mogelijk mensen kunnen genieten van onze rijke historie.

Veel provinciale projecten hebben een raakvlak met cultuurhistorie. Zo worden er tijdens infrastructurele projecten regelmatig historische vondsten gedaan. Het ontwikkelen van een recreatiegebied kan nieuwe cultuurhistorische verhalen opleveren. En sommige bedrijventerreinen herbergen een schat aan cultuurhistorische waarde. Deze verhalen bieden een andere kijk op de leefomgeving en zetten een provinciaal project in een ander daglicht. Via Oneindig Noord-Holland krijgen deze verhalen een welverdiende plek.