Doorgaan in portret formaat

ONH

App het verleden naar het heden met Street Museum NL

Lees meer

Partner Natuurmonumenten Texel

  • Museum
  • |
  • Partner sinds 22 mei 2012
Natuurmonumenten is een vereniging van meer dan 750.000 leden, met een gezamenlijk doel: zorgen voor natuur in Nederland. Daarom verwerven en beheren we natuurgebieden. Dat zijn er inmiddels 355 met een gezamenlijke oppervlakte van ruim 100.000 hectare. Zo houden we Nederland open en groen, en kunnen we blijven genieten van de natuur.

Meer dan honderd jaar natuurbescherming
In 1905 is de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten opgericht door onder anderen natuurbeschermers van het eerste uur Jac P. Thijsse en Eli Heimans. Zij wilden hiermee voorkomen dat de gemeente Amsterdam het Naardermeer zou gebruiken als vuilstortplaats. Het Naardermeer was dan ook de eerste aankoop van de vereniging in 1906. De doelen van toen zijn nog steeds actueel. Nog altijd staat natuur onder druk en moet Natuurmonumenten grond veilig stellen door aankopen.

Een open organisatie
Natuurmonumenten hecht aan een transparante en open werkwijze. Daarom is een aantal belangrijke zaken vastgelegd in officiƫle documenten. Enkele onafhankelijke instituten bewaken de betrouwbaarheid van Natuurmonumenten.

Keurmerk voor goede doelen
Natuurmonumenten is als goed doel betrouwbaar en transparant. Daarom mogen we het CBF-keurmerk goede doelen voeren. Alleen organisaties met een duidelijke, leesbare en door een accountantsverklaring goedgekeurde jaarrekening ontvangen dit keurmerk voor goede doelen.

Toegankelijkheid
Je mag vrij wandelen op wegen en paden in Waal en Burg, Eendenkooi bij Spang en Fort de Schans. Vanwege de kwetsbare natuur zijn de overige natuurgebieden niet toegankelijk. Wel kun je deze gebieden goed overzien vanaf de openbare weg en de waddendijk. De Schorren kun je bezoeken tijdens excursies.