Doorgaan in portret formaat

ONH

App het verleden naar het heden met Street Museum NL

Lees meer

Partner Historische Vereniging Haerlem

  • Museum
  • |
  • Partner sinds 22 mei 2012
De Historische Vereniging Haerlem wil de geschiedenis van Haarlem levend houden. Het verleden is overal in de stad te zien. Verborgen in de archieven en op straat. We hebben het dan niet alleen over de Bavo-kerk, het stadhuis en de Vleeshal op de Grote Markt.  
Of over de musea en de talrijke Haarlemse hofjes. Ook de recente geschiedenis heeft haar sporen nagelaten. De Historische Vereniging Haerlem zet zich in om de geschiedenis van Haarlem en Kennemerland onder de aandacht te brengen en de kennis ervan te bevorderen. Zo heeft de Vereniging Haerlem een belangrijke bijdrage geleverd aan de Canon van Haarlem, een beschrijving van de Haarlemse geschiedenis. Daarnaast geeft de vereniging elk jaar een jaarboek uit met daarin artikelen over het verleden van Haarlem en de stadskroniek met de actualiteiten van het afgelopen jaar.

Vier keer per jaar verschijnt een nieuwsbrief met het programma van activiteiten (lezingen en excursies), actualiteiten en achtergronden.

Openingstijden
De Historische Vereniging Haerlem heeft sinds 1919 haar zetel in gebouw 'De Hoofdwacht' aan de Grote Markt. U kunt de Hoofdwacht bezichtigen vanaf zaterdag 4 mei tot en met zaterdag 28 september op vrijdag-, zaterdag- en zondagmiddag van 13.00 - 17.00 uur. De Hoofdwacht is 's winters gesloten voor publiek.
Gratis toegang.