Doorgaan in portret formaat

ONH

App het verleden naar het heden met Street Museum NL

Lees meer

Partner Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

  • Museum
  • |
  • Partner sinds 22 mei 2012
Wie denkt er dagelijks aan overstromingen? Bijna niemand. Maar toch is het heel bijzonder dat we beneden de zeespiegel kunnen wonen en werken alsof er niets aan de hand is. En dat is precies de bedoeling van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Het zorgt voor veiligheid in heel Noord-Holland boven het Noordzeekanaal inclusief Texel. Het hoogheemraadschap versterkt dijken, onderhoudt de duinen, baggert sloten en optimaliseert poldergemalen. Overtollig regenwater wordt snel afgevoerd naar zee. Dit werk gaat dag en nacht door en mag nooit stoppen. Want anders verdwijnt het land onder water. Maar er mag ook niet tekort water in de sloot staan. Dan is er kans op verdroging. Het water moet bovendien schoon zijn. Het hoogheemraadschap zorgt ook daarvoor met behulp van achttien rioolwaterzuiveringen. Op die manier blijft het milieu gezond. Ten slotte beheert het hoogheemraadschap bijna 1500 kilometer polderweg en fietspad. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier weet van water, al 800 jaar. Het land kan niet zonder. Sinds de mens zich in Noord-Holland vestigde, heeft hij met het water geleefd en geworsteld. Rond het jaar 1200 werd die strijd goed georganiseerd middels de oprichting van de eerste waterschappen. De historie van die waterschappen is een oneindig verhaal van geploeter aan de dijken, van overstromingen en opnieuw beginnen, van molens en gemalen en van dijkgraven en dijkwerkers. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier houdt zich actief met die geschiedenis bezig. Het beschikt over een rijke collectie objecten uit het waterschapsverleden. Bovendien is er een speciale organisatie voor de waterstaatsgeschiedenis aan het hoogheemraadschap verbonden. Het gaat om de in 1981 opgerichte Kring van Vrienden van de Hondsbossche. De Vriendenkring brengt ieder jaar een boekje uit over een onderwerp uit de boeiende historie van Noord-Holland en het water. Meer info? Zie www.hhnk.nl.

Musea en bezoekerscentra
Ga eens op onderzoek uit in één van de bezoekerscentra of musea. Bezoek de interactieve tentoonstelling Zand tegen Zee in Petten, PWN bezoekerscentrum De Hoep in Castricum, natuur en milieucentrum 'de Molshoop' in Blokker, het stoommachinemuseum, het Dieselgemaal polder Overdie en Achtermeer of een van de museumgemalen en molens.