Doorgaan in portret formaat

ONH

App het verleden naar het heden met Street Museum NL

Lees meer

Partner Goois Natuurreservaat

  • Museum
  • |
  • Partner sinds 22 mei 2012
De Stichting Gooisch Natuurreservaat is in 1932 opgericht als samenwerkingsverband van de gemeenten Amsterdam, Blaricum, Bussum, Hilversum, Huizen, Laren en Naarden en de provincie Noord-Holland. Zij zijn de participanten, als het ware de ‘eigenaren’ van het Goois Natuurreservaat. Amsterdam is participant omdat van oudsher veel inwoners van die stad in het Gooi komen recreëren. De geschiedenis van de stichting staat uitgebreid beschreven op de website. Het Goois Natuurreservaat is tevens partner van de Nationale Postcode Loterij.

De activiteiten van het Goois Natuurreservaat richten zich op het in stand houden van ruim 2800 ha. prachtige natuur die o.a. bestaat uit heidevelden en bossen. De daarin voorkomende karakteristieke elementen, zowel van landschappelijke als van cultuurhistorische, archeologische en aardkundige waarde, worden zorgvuldig beheerd. Ook de in de natuurgebieden levende fauna valt onder de zorg en verantwoordelijkheid van de stichting. Daarnaast zorgt de stichting voor goede toegankelijkheid van de terreinen, door het beheer van een uitgebreid net aan recreatieve wandel- en fietspaden (ruim 250 km), ruiterpaden (ruim 70 km) diverse uitzichtpunten, recreatieterreinen en parkeervoorzieningen.

Openingstijden
Het kantoor van het Goois Natuurreservaat is van maandag t/m donderdag geopend van 9.00 - 12.00 uur en van 13.00 - 16.30 uur. Op vrijdag van 9:00 - 12:00 uur. Adres: Nieuwe Meentweg 2, 1217 DZ Hilversum. Raadpleeg de website voor meer informatie.